Obiective

Program de guvernare - extras

PLANUL DE ACȚIUNI SECTORIALE AL MAI PENTRU IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI DE GUVERNARE

Text integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

HARTA STRATEGIEI

Text integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Priorități în domeniul Afacerilor Interne


Îmbunătățirea sistemului de protecție civilă pentru creșterea siguranței cetățeanului, eficientizarea managementului sistemului de urgență și protecția infrastructurii critice.

Adoptarea unui program național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat.

Creșterea eficienței ISU și a altor servicii cu responsabilități în domeniul protecției civile.

Măsuri în domeniul Afacerilor Interne


Creşterea siguranței cetățeanului

Creșterea nivelului de securitate personală a cetățeanului prin îmbunătățirea siguranței în spațiile publice, creșterea siguranței în școli, a managementului si capacității de intervenție a ISU, protejarea cetățenilor de riscurile teroriste, de infracționalitatea cibernetică, precum protecția infrastructurii critice. Pregătirea autorităților publice și a populației pentru răspuns în situații de urgență și dezastre naturale.

Adoptarea unui program național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat.

Statul și siguranța națională

Respectarea obligațiilor ce decurg din calitatea de membru al NATO, UE și din parteneriatele strategice la care România este parte, prin creșterea capacității operaționale a forțelor armate. Alocarea resurselor necesare pentru realizarea programelor de achiziții și înzestrare.

Redefinirea rolului și statutului polițistului în societate prin transferul de carieră predictibil bazat pe competență.

Creșterea gradului de siguranță a cetățeanului și eficientizarea structurilor Ministerului Afacerilor Interne.

Servicii publice comunitare în slujba cetățeanului (documente de identitate, permise, pașapoarte, înmatriculări).