Buget

Sinteza privind bugetul M.A.I. pe anul 2018 pe surse de finanțare


 - MII LEI -
DENUMIREA INDICATORILOR
COD BUGET
2018
A
B
1
TOTAL GENERAL 
50.00
15.782.478
CHELTUIELI  CURENTE
01
15.316.263
Titlul I "Cheltuieli de personal"
10
9.426.784
Titlul II "Bunuri şi servicii"
20
783.0521
Titlul VI "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice
51
194.767
Titlul VII "Alte transferuri"
55
3.806
Titlul VIII "Proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile postaderare"
56
4.167
Titlul IX "Asistenţă socială"
57
4.105.190
Titlul X "Proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020"
58
789.879
Titlul XI "Alte cheltuieli"
59
8.618
CHELTUIELI  DE CAPITAL
70
466.215
Titlul XIII "Active nefinanciare"
71
466.215
BUGETUL DE STAT
50.01
15.346.519
CHELTUIELI  CURENTE
01
15.110.984
Titlul I "Cheltuieli de personal"
10
9.410.474
Titlul II "Bunuri şi servicii"
20
708.695
Titlul VI "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice
51
194.767
Titlul VII "Alte transferuri"
55
3.806
Titlul VIII "Proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile postaderare"
56
2.279
Titlul IX "Asistenţă socială"
57
4.105.190
Titlul X "Proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020"
58
677.155
Titlul XI "Alte cheltuieli"
59
8.618
CHELTUIELI  DE CAPITAL
70
235.535
Titlul XIII "Active nefinanciare"
71
235.535
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
50.08
114.612
CHELTUIELI  CURENTE
01
114.612
Titlul VIII "Proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile postaderare"
56
1.888
Titlul X "Proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020"
58
112.724
SUME ALOCATE DIN VENITURI PROPRII
50.10
321.347
CHELTUIELI  CURENTE
01
90.667
Titlul I "Cheltuieli de personal"
10
16.310
Titlul II "Bunuri şi servicii"
20
74.357
CHELTUIELI  DE CAPITAL
70
230.680
Titlul XIII "Active nefinanciare"
71
230.680

               

Sinteze buget ani anteriori


Sinteza (fisier in format "pdf")      privind bugetul pe anul 2017

Sinteza (fisier in format "pdf")      privind bugetul pe anul 2016

Sinteza (fisier in format "pdf")      privind bugetul pe anul 2015

Sinteza (fisier in format "pdf")      privind bugetul pe anul 2014

Sinteza (fisier in format "pdf")      privind bugetul pe anul 2013

Sinteza (fisier in format "pdf")      privind bugetul pe anul 2012

Sinteza (fisier in format "pdf")      privind bugetul pe anul 2011

Sinteza (fisier in format "pdf")      privind bugetul pe anul 2010

Sinteza (fisier in format "pdf")      privind bugetul pe anul 2009