Anunţuri

Posturi scoase la concurs - Anunţuri


Publicat în data de - 12.10.2016 ora 1027

Direcţia Generală de Paşapoarte organizează concurs, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului și Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare, în vederea ocupării, prin încadrare directă, a unui număr de şapte posturi vacante de agent principal la Direcția Generală de Pașapoarte – Serviciul Personalizare Automatizată- [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Documente înscriere    ( descarcă fişier în format "rar" )


Publicat în data de - 12.10.2016 ora 1020

Direcţia Generală de Paşapoarte organizează concurs, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului și Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare, în vederea ocupării, prin încadrare directă, a următoarelor posturi vacante- [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Documente înscriere    ( descarcă fişier în format "rar" )


Publicat în data de - 12.10.2016 ora 1015

Direcţia Generală de Paşapoarte organizează concurs, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului și Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare, în vederea ocupării, prin încadrare directă, a unui număr de două posturi vacante de agent principal la Direcția Generală de Pașapoarte – Biroul Validare Date şi Asistenţă Tehnică Producţie- [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Documente înscriere    ( descarcă fişier în format "rar" )


Publicat în data de - 11.10.2016 ora 1537

Direcţia Generală Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, un post de atașat de afaceri interne în cadrul Ambasadei României în Ucraina- [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 10.10.2016 ora 1620

Direcţia asigurare logistică integrată a Ministerului Afacerilor Interne organizează, concurs în vederea încadrării directe a unui post vacant de ofiţer de poliţie la Serviciul resurse umane, poziția 61 din statul de organizare al direcției [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Documente înscriere    ( descarcă fişier în format "rar" )

Anunţ evaluarea psihologică - Publicat în data de - 20.10.2016    ( descarcă fişier în format pdf" )

Anunţ - Publicat în data de - 14.11.2016    ( descarcă fişier în format pdf" )

Tabel rezultate - Publicat în data de - 24.11.2016 ora 1320    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate finale- Publicat în data de - 29.11.2016 ora 1235    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 10.10.2016 ora 1610

Direcţia asigurare logistică integrată a Ministerului Afacerilor Interne organizează, concurs în vederea încadrării directe a unui post vacant de ofiţer de poliţie la Serviciul achiziții alimente, poziția 97 din statul de organizare al direcției [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Documente înscriere    ( descarcă fişier în format "rar" )

Anunţ evaluarea psihologică - Publicat în data de - 20.10.2016    ( descarcă fişier în format pdf" )

Anunţ - Publicat în data de - 14.11.2016    ( descarcă fişier în format pdf" )

Tabel rezultate proba scrisă - Publicat în data de - 22.11.2016 ora 1455   ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate finale - Publicat în data de - 25.11.2016 ora 1150   ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 10.10.2016 ora 1600

Direcţia asigurare logistică integrată a Ministerului Afacerilor Interne organizează, concurs în vederea încadrării directe a unui post vacant de ofiţer de poliţie la Serviciul achiziții tehnice, planificare resurse si depozitare poziția 109 din statul de organizare al direcției [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Documente înscriere    ( descarcă fişier în format "rar" )

Anunţ evaluarea psihologică - Publicat în data de - 20.10.2016    ( descarcă fişier în format pdf" )

Anunț listă candidaţi - Publicat în data de - 15.11.2016 ora 1405   ( descarcă fişier în format "pdf" )

Anunț listă candidaţi - Publicat în data de - 24.11.2016 ora 1146   ( descarcă fişier în format "pdf" )

Anunț - Publicat în data de - 29.11.2016 ora 1116   ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 10.10.2016 ora 1325

Direcţia asigurare logistică integrată a Ministerului Afacerilor Interne organizează, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI, ambele cu modificările şi completările ulterioare, concurs în vederea încadrării directe a unui post vacant de ofiţer de poliţie din cadrul compartimentului Financiar - Biroul contabilitate, poziţia 20 din statul de organizare al direcţiei- [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Documente înscriere    ( descarcă fişier în format "rar" )

Anunţ evaluarea psihologică - Publicat în data de - 20.10.2016    ( descarcă fişier în format pdf" )

Anunț - Publicat în data de - 15.11.2016 ora 1347   ( descarcă fişier în format "pdf" )

Anunț - Publicat în data de - 24.11.2016 ora 1138   ( descarcă fişier în format "pdf" )

Anunț - Publicat în data de - 29.11.2016 ora 1430   ( descarcă fişier în format "pdf" )

Anunț - Publicat în data de - 29.11.2016 ora 1435   ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 10.10.2016 ora 1320

Direcţia asigurare logistică integrată a Ministerului Afacerilor Interne organizează, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI, ambele cu modificările şi completările ulterioare, concurs în vederea încadrării directe a unui post vacant de ofiţer de poliţie din cadrul compartimentului Financiar - Biroul salarii, poziţia 10 din statul de organizare al direcţiei- [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Documente înscriere    ( descarcă fişier în format "rar" )

Anunţ evaluarea psihologică - Publicat în data de - 20.10.2016    ( descarcă fişier în format pdf" )

ERATA - Publicat în data de - 26.10.2016    ( descarcă fişier în format pdf" )

Anunț - Publicat în data de - 15.11.2016 ora 1345   ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate proba scrisă - Publicat în data de - 22.11.2016 ora 1555   ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate dupa contestatii - Publicat în data de - 25.11.2016 ora 1130   ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate finale - Publicat în data de - 25.11.2016 ora 1135   ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 10.10.2016 ora 1150

Direcţia asigurare logistică integrată a Ministerului Afacerilor Interne organizează, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI, ambele cu modificările şi completările ulterioare, concurs în vederea încadrării directe a unui post vacant de ofiţer de poliţie din cadrul Serviciului reparații construcții, poziţia 330 din statul de organizare al direcţiei- [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Documente înscriere    ( descarcă fişier în format "rar" )

Anunţ evaluarea psihologică - Publicat în data de - 20.10.2016    ( descarcă fişier în format pdf" )

Anunț listă candidaţi - Publicat în data de - 15.11.2016 ora 1403   ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate proba scrisă - Publicat în data de - 22.11.2016 ora 1300   ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultat final - Publicat în data de - 25.11.2016 ora 1142   ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 10.10.2016 ora 0920

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere adresa D.G.M.R.U. nr. 292929 din 02.09.2016 şi precizările comune D.G.M.R.U. nr. 294513 din 04.10.2016 ale Centrului de Psihosociologie al M.A.I. nr. 4761302 din 04.10.2016; Agenţia Naţională Antidrog din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Unirii, nr. 37, bl. A4, parter, sect. 3, organizează - [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 07.10.2016 ora 1350

Direcţia asigurare logistică integrată a Ministerului Afacerilor Interne organizează, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI, ambele cu modificările şi completările ulterioare, concurs în vederea încadrării directe a unui post vacant de ofiţer de poliţie la Serviciul resurse umane, poziția 62 din statul de organizare al direcției.- [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Documente înscriere    ( descarcă fişier în format "rar" )

Anunţ evaluarea psihologică - Publicat în data de - 20.10.2016    ( descarcă fişier în format pdf" )

Anunț    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate proba scrisă - Publicat în data de - 16.11.2016 ora 1135    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate - Publicat în data de - 22.11.2016 ora 1445   ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 07.10.2016 ora 0950

Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, postul de director general adjunct al Direcţiei Generale Afaceri Europene, Schengen şi Relaţii Internaţionale, prevăzut la poziţia 2 din statul de organizare al unității- [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate concurs    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 07.10.2016 ora 0938

Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofițerilor de poliție, absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului şi ale Ordinului ministrului nr. 140/2016 privind activități de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne ambele cu modificările şi completările ulterioare, postul de director la Direcția Fonduri Externe Nerambursabile, prevăzut la poziția 1 din statul de organizare al unității- [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate finale- Publicat în data de 01.11.2016 ora 1625    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 06.10.2016 ora 1500

În vederea inițierii demersurilor necesare mutării personalului polițienesc și militar de la nivelul celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, în condițiile legii, Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen anunță existența unui post vacant de agent I, în cadrul structurii Financiar-Contabilitate, poziția 129 din statul de organizare al unității (pentru sediul din municipiul Buzău, str. Dimitrie Filipescu nr. 4, județul Buzău)- [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 05.10.2016 ora 1422

Inspectoratul General pentru Imigrări organizează examen/concurs în ziua de 26.11.2016, orele 11:00, în vederea ocupării, prin încadrare directă, a 24 de posturi vacante de agent de poliţie, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile M.A.I.- [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 05.10.2016 ora 1135

Posturi scoase la concurs din sursă externă de către Inspectoratul General pentru Imigrări- [...]

Text anunţuri integral    ( descarcă fişier în format "rar" )


Publicat în data de - 05.10.2016 ora 1130

Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., postul de director general adjunct al Direcţiei Generale Afaceri Europene, Schengen şi Relaţii Internaţionale, prevăzut la poziţia 3 din statul de organizare al unității (cu grad profesional)- [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate concurs - Postat în 31.10.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 05.10.2016 ora 0945

Direcţia Generală de Paşapoarte organizează concurs, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului și Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare, în vederea ocupării, prin încadrare directă, a următoarelor posturi vacante- [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Anexe    ( descarcă fişier în format "rar" )


Publicat în data de - 05.10.2016 ora 0940

Direcţia Generală de Paşapoarte organizează concurs, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului și Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare, în vederea ocupării, prin încadrare directă, a postului vacant de ofiţer principal I, prevăzut cu gradul profesional maxim de comisar de poliție, la Direcția Generală de Pașapoarte – Biroul Validare Date şi Asistenţă Tehnică Producţie- [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Anexe    ( descarcă fişier în format "rar" )


Publicat în data de - 05.10.2016 ora 0935

Direcţia Generală de Paşapoarte organizează concurs, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare și Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, în vederea ocupării, prin încadrare directă, a postului vacant de ofiţer specialist principal I (informatică), prevăzut cu gradul profesional maxim de comisar șef de poliție, la Direcția Generală de Pașapoarte – Structura de Securitate – C.S.T.I.C.- [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Anexe    ( descarcă fişier în format "rar" )


Publicat în data de - 04.10.2016 ora 0840

Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., postul de director general al Direcţiei Generale Afaceri Europene, Schengen şi Relaţii Internaţionale, prevăzut la poziţia 1 din statul de organizare al unității- [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Anunţ - Publicat în data de - 05.10.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate - Publicat în data de - 27.10.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 30.09.2016 ora 1600

Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie ai M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinului ministrului nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane din unităţile de poliţie ale M.A.I., funcţia de director adjunct al Direcţiei Administrare pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, subordonată Direcţiei Generale pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, prevăzută la poziţia 2 din statul de organizare al unităţii- [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 29.09.2016 ora 1352

Agenţia Națională Antidrog din subordinea Ministerului Afacerilor Interne organizează concurs în vederea încadrării din sursă externă, pe perioadă nedeterminată, a următoarelor 3 posturi vacante de personal contractual, prevăzute cu studii superioare [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 29.09.2016 ora 1350

Agenţia Națională Antidrog din subordinea Ministerului Afacerilor Interne organizează concurs în vederea încadrării din sursă externă, pe perioadă nedeterminată, următoarelor 4 posturi vacante de personal contractual, prevăzute cu studii superioare [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 29.09.2016 ora 1345

Agenţia Naţională Antidrog din subordinea Ministerului Afacerilor Interne organizează concurs în vederea încadrării din sursă externă, pe perioadă nedeterminată a următoarelor 9 posturi vacante de personal contractual, prevăzute cu studii superioare [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 29.09.2014 ora 0912

Direcția Generală Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, un post de atașat de afaceri interne în cadrul Ambasadei României în Japonia- [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 27.09.2016 ora 1610

Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen organizează concurs în vederea încadrării directe, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I. și având în vedere adresa D.G.M.R.U. nr. 292020/S2 din 02.09.2016, a unui post de ofițer specialist I, prevăzut cu gradul profesional maxim de comisar-șef de poliție, la Biroul Comunicații și Tehnologia Informației, poziția 44 din statul de organizare, pentru sediul din municipiul Buzău, str. Dimitrie Filipescu nr. 4, județul Buzău.- [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 27.09.2016 ora 1607

Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen organizează concurs în vederea încadrării directe, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I. și având în vedere adresa D.G.M.R.U. nr. 292020/S2 din 02.09.2016, a unui post de ofițer specialist I (formator), prevăzut cu gradul profesional maxim de comisar-șef de poliție, la Catedra Comunicații și Tehnologia Informației, poziția 36/c din statul de organizare, pentru sediile din municipiul Ploiești, bdul. București nr. 30, județul Prahova și din municipiul Buzău, str. Dimitrie Filipescu nr. 4, județul Buzău- [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 27.09.2014 ora 1605

Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen organizează concurs în vederea încadrării directe, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I. și având în vedere adresa D.G.M.R.U. nr. 292020/S2 din 02.09.2016, a unui post de ofițer specialist I (formator), prevăzut cu gradul profesional maxim de comisar-șef de poliție, la Catedra Sisteme Informatice Schengen și Cooperare Polițienească, poziția 33/a din statul de organizare, pentru sediul din municipiul Buzău, str. Dimitrie Filipescu nr. 4, județul Buzău- [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 27.09.2016 ora 1602

Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen organizează concurs în vederea încadrării directe, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I. și având în vedere adresa D.G.M.R.U. nr. 292020/S2 din 02.09.2016, a unui post de ofițer specialist I (formator), prevăzut cu gradul profesional maxim de comisar-șef de poliție, la Catedra Sisteme Informatice Schengen și Cooperare Polițienească, poziția 33 din statul de organizare, pentru sediul din municipiul Ploiești, bdul. București nr. 30, județul Prahova.- [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 27.09.2016 ora 1600

Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen organizează concurs în vederea încadrării directe, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I. și având în vedere adresa D.G.M.R.U. nr. 292020/S2 din 02.09.2016, a unui post de ofițer specialist I (formator), prevăzut cu gradul profesional maxim de comisar-șef de poliție, la Catedra de Limbi Străine și Comunicare Profesională – Terminologie Schengen, poziția 19/b din statul de organizare, pentru sediul din municipiul Buzău, str. Dimitrie Filipescu nr. 4, județul Buzău- [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 27.09.20164 ora 1558

Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen organizează concurs în vederea încadrării directe, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I. și având în vedere adresa D.G.M.R.U. nr. 292020/S2 din 02.09.2016, a unui post de ofițer specialist I (formator), prevăzut cu gradul profesional maxim de comisar-șef de poliție, la Catedra de Limbi Străine și Comunicare Profesională – Terminologie Schengen, poziția 19/a din statul de organizare, pentru sediul din municipiul Buzău, str. Dimitrie Filipescu nr. 4, județul Buzău- [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 05.09.2016 ora 1340

Direcția Generală Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, un post de atașat de afaceri interne în cadrul Ambasadei României în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord- [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 05.09.2016 ora 1450

Direcţia Generală Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, un post de atașat de afaceri interne în cadrul Ambasadei României în Regatul Spaniei- [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 11.08.2016 ora 1205

Ministerul Afacerilor Interne organizează, la sediul din Piaţa Revoluţiei, nr. 1A, sector 1, Bucureşti, concurs pentru ocuparea unui post vacant din cadrul Direcţiei Generale pentru Relaţiile cu Instituţiile Prefectului, astfel: [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Declarații    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Formular înscriere    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 09.08.2016 ora 0925

Ministerul Afacerilor Interne - Direcţia Generală Management Operațional organizează concurs în vederea încadrării, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, Hotărârilor Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Calendar desfăşurare concurs    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel selecţie dosare    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate proba scrisă - Publicat în data de 01.09.2016 ora 1504    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate interviu - Publicat în data de 06.09.2016 ora 1545    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate finale - Publicat în data de 09.09.2016 ora 1020    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 08.08.2016 ora 1445

Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, ale Ordinului M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., precum şi ale Ordinului M.A.I. nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., toate actele normative cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de inspector general al Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, prevăzută la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 08.08.2016 ora 1432

Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale Ordinului ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne ambele cu modificările şi completările ulterioare, postul de director al Direcției Secretariat General, prevăzută la poziţia 1 din statul de organizare al unității [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 08.08.2016 ora 1430

Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de director al Centrului Naţional de Conducere Integrată din cadrul Direcţiei Generale Management Operaţional, prevăzută la poziţia 54 din statul de organizare al unităţii [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 08.08.2016 ora 1425

Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de director al Direcţiei Planificare Structurală, Misiuni şi Resurse din cadrul Direcţiei Generale Management Operaţional, prevăzută la poziţia 3 din statul de organizare al unităţii [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 08.08.2016 ora 1120

Ministerul Afacerilor Interne organizează, la sediul din Piaţa Revoluţiei, nr. 1A, sector 1, Bucureşti, concurs pentru ocuparea a 4 posturi vacante din cadrul Corpului de Control al Ministrului şi din cadrul Direcţiei Generale Management Resurse Umane, după cum urmează: [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Declarații    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Formular înscriere    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 05.08.2016 ora 1345

Direcția Generală Management Resurse Umane din cadrul Ministerului Afacerilor Interne scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, un post de atașat de afaceri interne în cadrul Reprezentanței Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 04.08.2016 ora 1410

Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale Ordinului ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne ambele cu modificările şi completările ulterioare, postul de director general al Corpului de Control al Ministrului, prevăzută la poziţia 1 din statul de organizare al unității [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 03.08.2016 ora 1345

Direcţia Generală Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, un post de atașat de afaceri interne în cadrul Ambasadei României în Ucraina [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 03.08.2016 ora 1340

Direcţia Generală Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, un post de atașat de afaceri interne în cadrul Ambasadei României în Republica Columbia [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 29.07.2016 ora 1150

Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 27.07.2016 ora 1552

Ministerul Afacerilor Interne organizează în data de 24.08.2016, începând cu ora 09.30, la sediul din municipiul Bucureşti, Piaţa Revoluţiei nr. 1A, sector 1, concurs pentru ocuparea funcţiei de director general al Direcţiei Generale Anticorupţie[...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 27.07.2016 ora 1340

Direcţia asigurare logistica integrată scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (Republicată), Legii nr. 319/2006, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011[...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate selecţie dosare - Publicat în data de 16.08.2016 ora 1625    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate proba practică - Publicat în data de 06.09.2016 ora 0840    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate interviu - Publicat în data de 09.09.2016 ora 1600    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate finale - Publicat în data de 13.09.2016 ora 1600    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 26.07.2016 ora 1520

Direcţia asigurare logistica integrată scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (Republicată), Legii nr. 319/2006, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate selecţie dosare - Publicat în data de 12.08.2016 ora 1525    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate proba scrisă - Publicat în data de 24.08.2016 ora 1315    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate proba practică - Publicat în data de 30.08.2016 ora 1540    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate finale - Publicat în data de 02.09.2016 ora 1200    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 26.07.2016 ora 1518

Direcţia asigurare logistica integrată scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (Republicată), Legii nr. 319/2006, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate selecţie dosare - Publicat în data de 12.08.2016 ora 1530    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate proba practică - Publicat în data de 26.08.2016 ora 1525    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate finale - Publicat în data de 06.09.2016 ora 1520    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 26.07.2016 ora 1515

Direcţia asigurare logistică integrată scoate la concurs în vederea încadrării pe perioadă nedeterminată, prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate selecţie dosare - Publicat în data de 12.08.2016 ora 1535    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate proba practică - Publicat în data de 24.08.2016 ora 1310    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate interviu - Publicat în data de 30.08.2016 ora 1540    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate finale - Publicat în data de 02.09.2016 ora 1202    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 26.07.2016 ora 1510

Direcţia asigurare logistica integrată scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (Republicată), Legii nr. 319/2006, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate selecţie dosare - Publicat în data de 12.08.2016 ora 1527    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate proba scrisă - Publicat în data de 26.08.2016 ora 1525    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 26.07.2016 ora 1445

Ministerul Afacerilor Interne organizează concurs în vederea încadrării, prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I. care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare[...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 25.07.2016 ora 1347

Direcţia Asigurare Logistică Integrată scoate la concurs în vederea încadrării pe perioadă nedeterminată, prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate selecţie dosare - Publicat în data de 11.08.2016 ora 0955    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate proba practică - Publicat în data de 25.08.2016 ora 1205    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate interviu - Publicat în data de 31.08.2016 ora 1600    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate finale - Publicat în data de 05.09.2016 ora 1530    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 25.07.2016 ora 1345

Direcţia Asigurare Logistică Integrată scoate la concurs în vederea încadrării pe perioadă nedeterminată, prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate selecţie dosare - Publicat în data de 11.08.2016 ora 0950    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate proba practică - Publicat în data de 01.09.2016 ora 1540    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate interviu - Publicat în data de 07.09.2016 ora 1605    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate finale - Publicat în data de 09.09.2016 ora 1130    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 25.07.2016 ora 1340

Direcţia Asigurare Logistică Integrată scoate la concurs în vederea încadrării pe perioadă nedeterminată, prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate selecţie dosare - Publicat în data de 11.08.2016 ora 0947    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate proba practică - Publicat în data de 23.08.2016 ora 1210    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate interviu - Publicat în data de 29.08.2016 ora 1435    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate finale - Publicat în data de 01.09.2016 ora 1555    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 25.07.2016 ora 1310

Direcţia asigurare logistică integrată (subordonată Direcţiei generale logistice) scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, O.M.A.I. nr. 291/2011[...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Documente înscriere   ( descarcă fişier în format "rar" )

Tabel rezultate selecţie dosare - Publicat în data de 11.08.2016 ora 1040    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate proba practică - Publicat în data de 30.08.2016 ora 1445    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel cu rezultatele obţinute la proba interviu - bucătar - Publicat în data de 05.09.2016 ora 1540    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel cu rezultatele obţinute la proba interviu - ospătar - Publicat în data de 05.09.2016 ora 1540    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate finale concurs ospătar - Publicat în data de 08.09.2016 ora 1105    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate finale concurs bucătar - Publicat în data de 08.09.2016 ora 1105    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 25.07.2016 ora 1255

Direcţia asigurare logistică integrată (subordonată Direcţiei generale logistice) scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, O.M.A.I. nr. 291/2011[...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Documente înscriere   ( descarcă fişier în format "rar" )

Tabel rezultate selecţie dosare - Publicat în data de 11.08.2016 ora 1035    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate proba practică - Publicat în data de 01.09.2016 ora 1520    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate interviu - Publicat în data de 07.09.2016 ora 1215    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate finale - Publicat în data de 09.09.2016 ora 1120    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 22.07.2016 ora 1443

Direcția Asigurare Logistică Integrată (subordonată Direcţiei Generale Logistice) scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, pe perioadă nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011[...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate selecţie dosare - Publicat în data de 10.08.2016 ora 1257    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate proba scrisă - Publicat în data de 29.08.2016 ora 1245    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate interviu - Publicat în data de 02.09.2016 ora 1530    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate finale - Publicat în data de 06.09.2016 ora 1530    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 22.07.2016 ora 1434

Direcţia Asigurare Logistică Integrată (subordonată Direcţiei Generale Logistice) scoate la concurs în vederea încadrării pe durată nedeterminată, prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011[...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate selecţie dosare - Publicat în data de 09.08.2016 ora 1620    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate proba practică - Publicat în data de 24.08.2016 ora 1320    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate interviu - Publicat în data de 29.08.2016 ora 1310    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate finale - Publicat în data de 01.09.2016 ora 1545    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 22.07.2016 ora 1426

Direcţia Asigurare Logistică Integrată (subordonată Direcţiei Generale Logistice) scoate la concurs în vederea încadrării pe durată nedeterminată, prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011[...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate selecţie dosare - Publicat în data de 09.08.2016 ora 1615    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate proba scrisă - Publicat în data de 17.08.2016 ora 1125    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 22.07.2016 ora 1417

Direcţia Asigurare Logistică Integrată (subordonată Direcţiei Generale Logistice) scoate la concurs în vederea încadrării pe durată nedeterminată, prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011[...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate selecţie dosare - Publicat în data de 10.08.2016 ora 1240    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate proba practică strungar- Publicat în data de 19.08.2016 ora 0955    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate proba practică lăcătuş- Publicat în data de 19.08.2016 ora 0955    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate interviu strungar - Publicat în data de 25.08.2016 ora 1255    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate interviu lăcătuş - Publicat în data de 25.08.2016 ora 1255    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate finale strungar-lăcătuş - Publicat în data de 30.08.2016 ora 1530    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 22.07.2016 ora 1408

Direcţia Asigurare Logistică Integrată (subordonată Direcţiei Generale Logistice) scoate la concurs în vederea încadrării pe durată nedeterminată, prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011[...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate selecţie dosare - Publicat în data de 10.08.2016 ora 1235    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate proba practică - Publicat în data de 22.08.2016 ora 1400    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate interviu - Publicat în data de 26.08.2016 ora 1010    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate finale - Publicat în data de 31.08.2016 ora 1545    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 22.07.2016 ora 1243

Direcția Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, pe perioadă nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011[...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Documente înscriere    ( descarcă fişier în format "rar" )

Tabel rezultate selecţie dosare - Publicat în data de 10.08.2016 ora 1247    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate proba scrisă - Publicat în data de 25.08.2016 ora 1335    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate interviu - Publicat în data de 31.08.2016 ora 1545    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel soluţionare contestaţie - Publicat în data de 02.09.2016 ora 1535    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate finale - Publicat în data de 02.09.2016 ora 1537    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 22.07.2016 ora 1228

Direcția Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, pe perioadă nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011[...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Documente înscriere    ( descarcă fişier în format "rar" )

Tabel rezultate selecţie dosare - Publicat în data de 10.08.2016 ora 1245    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate proba scrisă - Publicat în data de 26.08.2016 ora 1445    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 18.07.2016 ora 1056

Agenţia Națională Antidrog din subordinea Ministerului Afacerilor Interne organizează concurs în vederea încadrării din sursă externă, pe perioadă nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 18.07.2016 ora 1052

Agenţia Națională Antidrog din subordinea Ministerului Afacerilor Interne organizează concurs în vederea încadrării din sursă externă, pe perioadă nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 18.07.2016 ora 1045

Agenţia Națională Antidrog din subordinea Ministerului Afacerilor Interne organizează concurs în vederea încadrării din sursă externă, pe perioadă nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 18.07.2016 ora 1040

Agenţia Națională Antidrog din subordinea Ministerului Afacerilor Interne organizează concurs în vederea încadrării din sursă externă, pe perioadă nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 18.07.2016 ora 1030

Agenţia Națională Antidrog din subordinea Ministerului Afacerilor Interne organizează concurs în vederea încadrării din sursă externă, pe perioadă nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 15.07.2016 ora 0903

Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Ion Câmpineanu nr. 20, etaj 5, sector 1, organizează în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii (republicată), art. 26 alin. (1) şi (7) din Legea-cadru nr. 284/2010 concurs pentru încadrarea, prin recrutare din sursă externă, a 7 posturi vacante de personal contractual[...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 13.07.2016 ora 1200

Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen organizează concurs în vederea încadrării din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, a unui post de personal contractual muncitor calificat IV – I spălător textile[...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 13.07.2016 ora 1148

Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen organizează concurs în vederea încadrării din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, a unui post de personal contractual - îngrijitor clădiri[...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 13.07.2016 ora 1135

Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen organizează concurs în vederea încadrării din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, a unui post de personal contractual muncitor calificat IV – I electrician întreținere și reparații[...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 13.07.2016 ora 1110

Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen organizează concurs în vederea încadrării din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 a unui post de personal contractual muncitor calificat IV – I bucătar[...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 08.07.2016 ora 1317

Direcția Asigurare Logistică Integrată (subordonată Direcției Generale Logistice) scoate la concurs în vederea încadrării pe durată nedeterminată, prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, un post vacant de muncitor calificat IV-I (vulcanizator piese din cauciuc la prese) - personal contractual cu studii gimnaziale la Serviciul fabricație și mentenanță utilaje, poziţia 969 din statul de organizare al Direcţiei Asigurare Logistică Integrată (subordonată Direcției Generale Logistice). [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 08.07.2016 ora 1315

Direcția Asigurare Logistică Integrată (subordonată Direcției Generale Logistice) scoate la concurs în vederea încadrării pe durată nedeterminată, prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, un post vacant de şofer II-I - personal contractual cu studii gimnaziale la Serviciul exploatare auto, poziţia 1078 din statul de organizare al Direcţiei Asigurare Logistică Integrată (subordonată Direcției Generale Logistice). [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate selecţie dosare-26.07.2016   ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate proba scrisă - Publicat în data de 10.08.2016 ora 1645    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate proba practică - Publicat în data de 17.08.2016 ora 1120    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate interviu - Publicat în data de 23.08.2016 ora 1220    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate finale - Publicat în data de 26.08.2016 ora 1535    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 08.07.2016 ora 1310

Direcția Asigurare Logistică Integrată (subordonată Direcției Generale Logistice) scoate la concurs în vederea încadrării pe durată nedeterminată, prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, un post vacant de magaziner - personal contractual cu studii liceale la Serviciul achiziții tehnice, planificare resurse și depozitare, poziţia 137 din statul de organizare al Direcţiei Asigurare Logistică Integrată (subordonată Direcției Generale Logistice).[...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate selecţie dosare-26.07.2016   ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate proba scrisă - Publicat în data de 11.08.2016 ora 1445    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate interviu - Publicat în data de 18.08.2016 ora 1415    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate finale - Publicat în data de 23.08.2016 ora 1215    ( descarcă fişier în format "pdf" )