banner_mai-dgicip Pagina de internet a Ministerului Afacerilor Interne
Model cerere apostilă
  Descarcă modelul de cerere în format word   Descarcă modelul de cerere în format PDF
main_top
main_left

În vederea eliberării apostilei, solicitantul are obligația de a prezenta actul de identitate și de a depune la sediul instituției prefectului:

  1. cerere (modelul de cerere se poate descărca din secțiunea din stânga-jos), indiferent de numărul actelor aparținând aceluiași titular pentru care se solicită eliberarea apostilei;

  2. actul pentru care se solicită eliberarea apostilei, în original.

IMPORTANT! În cazul în care se solicită eliberarea apostilei pentru acte apartinând mai multor titulari, solicitantul trebuie să completeze câte o cerere pentru fiecare titular.

În cazul în care solicitantul nu este titularul actului pentru care se solicită eliberarea apostilei, acesta trebuie să prezinte, dupa caz, și urmatoarele:

  • actul de identitate;

  • documente care atestă relația de soț/soție sau rudă până la gradul II, dacă aceasta nu rezultă din actul de identitate (pentru rude);

  • procură notarială, împuternicirea avocațială sau delegație, după caz.

main_right
main_bottom