Alege să fii corect


Alegeri parlamentare – 11 decembrie 2016
Noutăţi


  
  Puteți afla online unde veți vota [...]

Puteți afla la ce secție de votare sunteți arondat și unde este aceasta accesând link-ul https://registrulelectoral.ro/ și introducând CNP-ul, numele de familie și un cod aleatoriu de verificare generat automat de sistem.

Se va indica numărul secției de votare, adresa acesteia precum și o hartă pe care este marcată secția respectivă.

  
  MAI va asigura paza birourilor electorale și a secțiilor de votare [...]

Efectivele MAI asigură paza sediului Biroului Electoral Central, Biroului Electoral al Municipiului București, a sediilor Birourilor Electorale Județene și ale celor 18.626 secții de votare organizate în țară.

  
  După încheierea votării, ștampilele de vot vor fi securizate în plicuri sigilate și înseriate [...]

Pentru acest proces electoral, Ministerul Afacerilor Interne asigură achiziționarea unor plicuri din plastic transparent, înseriate, prevăzute cu sistem de sigilare, în care vor fi introduse ștampilele cu mențiunea VOTAT după încheierea votării.

  
  Întregul proces de numărare a voturilor va fi înregistrat audio-video [...]

Operatorul de calculator al biroului electoral al secţiei de vot asigură înregistrarea video-audio neîntreruptă a procedurilor realizate de la încheierea votării şi până la părăsirea localului secţiei de vot de către membrii biroului electoral al secţiei de votare, în scopul asigurării posibilităţii organismelor electorale de a verifica respectarea dispozițiilor privind numărarea voturilor și constatarea rezultatelor.

  
  Alegătorii vor primi 2 buletine de vot [...]

La alegerile parlamentare, alegătorii vor primi 2 buletine de vot - unul pentru alegerea membrilor Camerei Deputaţilor şi unul pentru alegerea membrilor Senatului.

  
  Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal [...]

Și la acest proces electoral va fi folosit Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal implementat de Autoritatea Electorală Permanentă și dezvoltat de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.

Programul semnalează dacă un alegător a votat deja sau daca un alegător nu are drept de vot şi agregă datele statistice privind prezenţa la urne.

Acest sistem a fost utilizat pentru prima dată la alegerile locale din acest an.

  
  Pagina oficială a Biroului Electoral Central [...]

A fost creată pagina oficială a Biroului Electoral Central dedicată alegerilor Alegerilor Parlamentare 2016 (parlamentare2016.bec.ro).

Pe această pagină puteţi găsi informaţii despre procesul alegerilor, statistici şi rezulate oficiale.


De știut

Am drept de vot?
Da, dacă ai 18 ani împliniți și nu ți-a fost interzisă exercitarea acestui drept prin hotărâre judecătorească definitivă.

Unde votez?
La secția de votare la care ești arondat sau, dacă te afli în altă localitate din județul de domiciliu, la orice secție de votare, pe listă suplimentară.

Cum pot vota?
Cu cartea de identitate, cu buletinul de identitate sau cu pașaportul diplomatic ori de serviciu.

Legislaţie


LEGE nr. 208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente    [ Articol integral ]

Hotărâri AEP .  [ Articol integral ]

Decizii ale BEC .  [ Articol integral ]

Contravenţii electorale


Contravenţiile legate de procesul alegerilor locale sunt prevazute la Capitolul XI din Legea nr. 208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente.

Continuarea propagandei electorale după încheierea acesteia (10.12.2016 ora 07.00) – se sancţionează cu amendă de la 4.500 lei la 10.000 lei

Sfătuirea, în ziua votării, a alegătorilor la sediile secțiilor de votare, să voteze sau să nu voteze un candidat sau o anumită listă de candidați– se sancţionează cu amendă de la 4.500 lei la 10.000 lei

Distrugerea, deteriorarea, murdărirea, acoperirea prin scriere sau în orice alt mod a listelor electorale, a platformelor-program afişate sau a oricăror altor afişe ori anunţuri de propaganda electorală tipărite – se sancţionează cu amendă de la 1.500 lei la 4.500 lei

Aplicarea a mai mult de două afişe electorale pe un panou electoral de către fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă electorală sau organizaţiei a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri ori candidat independent – se sancţionează cu amendă de la 1.500 lei la 4.500 lei

Organizarea acțiunilor de campanie electorală în unitățile militare, precum și în spațiile din școli în perioada de desfășurare a cursurilor - se sancţionează cu amendă de la 1.500 lei la 4.500 lei

Mai multe detalii aici ...

Infracţiuni electorale


Acestea sunt prevăzute în Codul Penal, Titlul IX. Infracţiuni electorale, la art. 385 – 393. Printre aceste infracțiuni, enumerăm:

Oferirea sau darea de bani, bunuri sau de alte foloase în scopul determinării alegătorului să voteze sau să nu voteze o anumită listă de candidaţi ori un anumit candidat - se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani şi cu interzicerea exercitării unor drepturi.

Împiedicarea, prin orice mijloace, a liberului exerciţiu al dreptului de a alege sau de a fi ales - se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani

Utilizarea unei cărţi de alegător sau a unui act de identitate nul ori fals sau a unui buletin de vot fals - se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani.

Fapta persoanei care votează prin introducerea în urnă a mai multor buletine de vot decât are dreptul un alegător - se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani

Mai multe detalii aici ...  [ pdf infractiuni electorale Cod penal ]

Spoturi Video

Spot campanie de informare
Descarcă fişier in format .rar
Materiale Campanie