Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

Toate statele membre prezidează Consiliul Uniunii Europene, pe perioade de câte șase luni, pe baza unui calendar convenit. Statele membre care dețin Președinția lucrează împreună în grupuri de trei, denumite „triouri”. România va face parte din trioul România – Finlanda – Croația.

Președinția română a Consiliului (PRES) va avea loc în primele șase luni ale anului 2019

Principalele sarcini ale Președinției Consiliului sunt:

a) gestionarea procesului legislativ și a politicii instituționale ale Consiliului.
b) negocierea, în numele Consiliului, cu Parlamentul European a actelor juridice şi a documentelor politice aflate în procedură legislativă ordinară, denumită codecizie.
c) Reprezentarea Consiliului în relațiile cu alte instituții ale UE, țări terțe, cu cetăţenii UE, ONG-uri etc.

La nivel naţional coordonarea activităţilor aferente pregătirii şi exercitării PRES este asigurată de către Ministerul Afacerilor Externe prin ministrul delegat pentru afaceri europene.

Ministerul Afacerilor Interne va asigura Preşedinţia Consiliului JAI - secţiunea afaceri interne. În această calitate va participa la coordonarea naţională a tuturor activităţilor pe perioada pregătirii şi pe parcursul PRES şi va asigura măsurile de ordine şi siguranţă publică pentru toate activităţile derulate în România, în acest context.

Astfel, prin reprezentanţii săi, MAI va asigura elaborarea și implementarea Programului PRES, va ghida procesul legislativ al UE, va pregăti, conduce sau finaliza, după caz, dosare europene, concluzii şi documente de lucru ale Consiliului sau ale Președinției, va reprezenta Consiliul Uniunii Europene și va negocia cu Parlamentul și Comisia Europeană, va organiza reuniunile Consiliului şi alte  întâlniri bi şi multilaterale.

La nivelul MAI, pregătirile pentru organizarea PRES au demarat la începutul anului 2016.

În acest sens au fost elaborate şi aprobate o serie de documente programatice în baza cărora au fost demarate activităţi specifice de pregătire în vederea exercitării PRES.

De asemenea, a fost instituit Comitetul de Coordonare a procesului de pregătire a Ministerului Afacerilor Interne pentru exercitarea Președinției Consiliului Uniunii Europene, format din toate structurile MAI, cu rol în coordonarea tuturor activităților desfășurate de către Ministerul Afacerilor Interne pentru pregătirea PRES.

O preşedinţie de succes depinde, într-o mare măsură, de oamenii care vor contribui la atingerea obiectivelor stabilite. În acest sens, au fost nominalizaţi reprezentanţii MAI care, pe perioada PRES2019, vor deţine funcţii de preşedinţi, vicepreşedinţi grupuri de lucru şi rezerve ale acestora, responsabili de dosar, experţi pe dosar, comunicatori şi experţi responsabili de organizarea PRES2019.

Pentru toate aceste categorii de personal implicat în organizarea şi derularea PRES au fost demarate programe de pregătire asigurate centralizat, la nivelul MAE, sau intern, prin intermediul unităţilor de învăţământ ale MAI.

De asemenea, au fost stabilite prioritățile și dosarele în domeniul afacerilor interne care ar putea fi avute în vedere pe durata exercitării de către România a Președinției Consiliului UE, precum și evenimentele care vor fi organizate în România pe perioada Președinției Consiliului UE.

O atenţie deosebită a fost acordată discuţiilor cu partenerii din trio, precum şi cu reprezentanții Secretariatului General al Consiliului, cu care reprezentanţii MAI au avut o serie de întâlniri de lucru, urmând ca ele să continue.

Organizarea Preşedinţiei va constitui un efort continuu şi intens. În acest sens, MAI își propune să asigure o PRES eficientă şi profesionistă, pe domeniile aflate în competență.