Consolidarea capacităţii Ministerului Afacerilor Interne din România de prevenire şi investigare a fraudelor ce afectează interesele financiare ale Uniunii Europene prin formare şi parteneriat


Descriere generalăDirecția Generală Management Resurse Umane, în colaborare cu Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă, derulează proiectul „Consolidarea capacităţii Ministerului Afacerilor Interne din România de prevenire şi investigare a fraudelor ce afectează interesele financiare ale Uniunii Europene prin formare şi parteneriat”, co-finanțat prin Programul Hercule III gestionat de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), componenta instruire antifraudăObiectivul general

Obiectivul general al proiectului este consolidarea capacităţii instituţiilor partenere de a preveni şi investiga fraudele şi alte activităţi ilegale care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene.

Obiective specifice

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • Consolidarea competenţelor, cunoştinţelor şi abilităţilor personalului responsabil pentru realizarea managementului financiar şi a achiziţiilor publice în cadrul proiectelor finanţate de Uniunea Europeană cu privire la mecanismele naţionale şi europene aplicabile în aceste domenii;

 • Consolidarea competenţelor, cunoştinţelor şi abilităţilor ofiţerilor de poliție în domeniul investigării fraudelor astfel încât să poată lupta împotriva fraudelor, corupţiei şi altor activităţi ilegale care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene.

Grupul țintă

Grupul țintă al activităților de formare organizate este constituit din ofițeri de poliție din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și din cadrul Biroului Central de Investigații al Poliției din Polonia cu atribuții în investigarea fraudelor care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene, precum și din personalul M.A.I. implicat în managementul financiar și derularea achizițiilor publice în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene.

Activităţile de formare

Activităţile de formare organizate în cadrul proiectului sunt:

 1. Seminarul „Dezvoltarea abilităţilor de investigare ale ofiţerilor de poliție din cadrul Ministerului Afacerilor Interne din România, implicaţi în protecţia intereselor financiare ale UE, prin dobândirea de noi cunoştinţe, aptitudini şi competenţe”, derulat în perioada 5-9 septembrie 2016

  1. Ofițeri ai Departamentului de Informații și Protecție Internă și ai Inspectoratului General al Poliției Române au participat la seminarul în cadrul căruia au avut loc dezbateri privind metodele de investigare/culegere de informații, rolul analizei de informaţii în investigarea fraudelor care afectează interesele financiare ale UE, constatările rezultate din auditarea fondurilor europene destinate finanţării procesului de dezvoltare a agriculturii şi a zonelor rurale, achiziţiile publice finanțate din fonduri europene.

  2. Activitatea de pregătire profesională a reunit specialiști din cadrul mai multor instituții de profil ale Comisiei Europene și statelor membre UE, îndeosebi România, între acestea regăsindu-se Oficiul European de Luptă Antifraudă, Departamentul pentru Lupta Antifraudă, Inspectoratul General al Poliţiei Române, Direcţia Generală Anticorupţie, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Direcția Generală Control, Antifraudă și Inspecții, Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice, Serviciul Român de Informaţii, Agenția Națională pentru Integritate, Consiliul Concurenței, Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale - Direcția Control și Antifraudă, Autoritatea de Audit, Central Criminal Police din Estonia și Administraţia Naţională de Taxe şi Vamă din Ungaria.

 2. Seminarul „Identificarea și prevenirea neregulilor/riscurilor de fraudă în managementul financiar al proiectelor finanțate din fonduri europene”, derulat în perioada 26-30 septembrie 2016

  1. La seminar, a participat personal cu atribuții în domeniul managementului financiar al proiectelor cu finanțare europeană din cadrul structurilor centrale ale MAI: Direcţia Generală Financiară, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, Inspectoratul General al Poliției Române, Direcţia Generală Anticorupţie, Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă, Direcţia Generală de Paşapoarte etc.

  2. În cadrul activității de formare au fost abordate teme legate de sistemul legislativ și instituțional din România în domeniul prevenirii, constatării și sancționării neregulilor și fraudelor în utilizarea fondurilor europene, sistemul de control intern și separarea adecvată a funcțiilor în managementul financiar al proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile pentru evitarea apariției riscurilor de neregulă/fraudă/conflict de interese, identificarea timpurie și prevenția apariției neregulilor și fraudelor în managementul financiar al proiectelor finanțate din fonduri europene, au fost discutate și analizate studii de caz referitoare la cele mai frecvente cauze pentru care au fost constatate nereguli și aplicate sancțiuni de tipul corecțiilor financiare.

  3. Prezentările au fost susținute de experți ai instituțiilor publice din România cu atribuții în domeniul managementului financiar al fondurilor europene și investigării fraudelor ce afectează interesele financiare ale UE: Ministerul Fondurilor Europene, Departamentul pentru Lupta Antifraudă, Autoritatea de Audit, Autoritatea de Certificare şi Plată, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Ministerul Finanțelor Publice.

 3. Schimbul de experiență dintre Biroul Central de Investigații al Poliției din Polonia și Ministerul Afacerilor Interne din România în domeniul investigării fraudelor care afectează interesele financiare ale UE, derulat în perioada 3-5 octombrie 2016

  1. Ofițeri ai Departamentului de Informații și Protecție Internă, ai Inspectoratului General al Poliției Române și ai Biroului Central de Investigații al Poliției Naționale din Polonia au discutat, la Bucureşti, pe parcursul celor trei zile de seminar, despre cele mai bune practici în domeniul investigării și protecţiei intereselor financiare ale UE și au realizat, prin schimbul de cunoştinţe, aprofundarea unor elemente esențiale în eficientizarea activității specifice și în dezvoltarea aptitudinilor şi pregătirii specializate, în domeniu.

  2. Pe agenda seminarului au fost prevăzute teme de actualitate privind rolul analizei de informaţii în investigarea fraudelor care afectează interesele financiare ale UE, proceduri speciale, metode de investigare, instrumente și tehnici pentru a lupta împotriva fraudei care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii, precum și privind modalități de identificare a riscului în scopuri de investigație. De asemenea, seminarul a prilejuit dezbateri legate de incompatibilitatea și conflictul de interese în legătură cu fondurile UE, ofițerii români și polonezi analizând aspecte legate de modul de aplicare a legislației aferente la nivelul celor două țări – România și Polonia.

 4. Programul de formare „Achiziţii publice derulate în cadrul proiectelor finanţate din fonduri europene”, derulat în perioada 17-21 octombrie 2016 – prima serie și în perioada 24-28 octombrie 2016 – a doua serie

 5. Proiectul își propune consolidarea competențelor, cunoștințelor și abilităților personalului M.A.I. și al celorlalte instituții participante prin activități de formare axate pe schimbul de experienţă într-o manieră inter-instituţională și transferul de cunoștințe între specialiștii statelor membre UE. Experți ai instituțiilor publice din România cu atribuții în investigarea fraudelor ce afectează interesele financiare ale UE, achiziții publice și managementul financiar al fondurilor europene, din Estonia și Ungaria, precum și din cadrul OLAF vor susține prezentări, vor expune studii de caz și vor discuta cu participanții la formare situații întâlnite în practică.


Buget

Bugetul proiectului este de 75.240 euro, din care M.A.I. asigură o cofinanţare de 20% în valoare de 15.048 euro, urmând ca 60.192 de euro să fie asiguraţi prin Programul Hercule III.

* * *

Activitățile de formare sunt sprijinite de Uniunea Europeană prin Programul Hercule III (2014-2020). Programul este implementat de Comisia Europeană. Acesta a fost creat pentru a promova activități în domeniul protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene ( pentru mai multe informații accesați pagina programului ).

Această informare reflectă doar punctul de vedere al autorului, iar Comisia Europeană nu este responsabilă pentru orice utilizare care poate fi dată informațiilor pe care le conține.