Transparenţă decizională - Arhiva 2015

Documente transparenţă decizionalăÎn conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Afacerilor Interne supune dezbaterii publice:

Publicat în data de -31.12.2015

ORDINUL MINISTRULUI AFACERILOR INTERNE Nr. __________ din _____________ pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 143/2015 privind activitățile de relații internaționale și de afaceri europene la nivelul Ministerului Afacerilor Interne [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Referat de aprobare [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail dj-international@mai.gov.ro, în termen de 20 de zile

Publicat în data de - 24.12.2015

ORDINUL MINISTRULUI AFACERILOR INTERNE Nr.______________din _____________ privind acceptarea donaţiilor, darurilor manuale, comodatelor şi sponsorizărilor în Ministerul Afacerilor Interne [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Referat de aprobare [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail legislație@mai.gov.ro, în termen de 20 de zile

Publicat în data de - 24.12.2015

HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 445/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Notă de fundamentare [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail legislație@mai.gov.ro, în termen de 20 de zile

Publicat în data de - 23.12.2015

ORDINUL MINISTRULUI AFACERILOR INTERNE Nr. ____din __.___ .2015 privind evidenţa statistică a accidentelor de circulaţie rutieră [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Referat de aprobare [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail legislatie@mai.gov.ro în termen de 20 de zile.

Publicat în data de - 23.12.2015

LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Expunere de motive [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Anunț - 19.01.2016 [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

MINUTA dezbaterii publice a proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului - 01.02.2016
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propuneri și observații formulate - 01.02.2016
Text integral 1    ( descarca fisier in format "pdf" )
Text integral 2    ( descarca fisier in format "pdf" )
Text integral 3    ( descarca fisier in format "pdf" )
Text integral 4    ( descarca fisier in format "pdf" )

LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului - 01.02.2016
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Expunere de motive - 01.02.2016 [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail legislatie@mai.gov.ro până la data de 11.01.2016

Publicat în data de - 22.12.2015

ORDINUL MINISTRULUI AFACERILOR INTERNE Nr._____ din _______.2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul resurselor umane în Ministerul Afacerilor Interne [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Referat de aprobare [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail legislatie@mai.gov.ro până la data de 11.01.2016

Publicat în data de - 14.12.2015

LEGE pentru completarea art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

EXPUNERE DE MOTIVE [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail legislatie@mai.gov.ro, în termen de 10 de zile

Publicat în data de - 16.11.2015

ORDIN AL VICEPRIM-MINISTRULUI, MINISTRU AL AFACERILOR INTERNE, INTERIMAR Nr. ______ din _________ 2015 privind stabilirea procedurilor de selecție în vederea trimiterii în misiune a personalului Jandarmeriei Române la Centrul de Excelență NATO pentru Operații de Stabilitate, a celor specifice gestionării raporturilor de serviciu și alte aspecte organizatorice [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Referat de aprobare [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail dj-international@mai.gov.ro, în termen de 20 de zile

Publicat în data de - 10.11.2015

ORDINUL VICEPRIM-MINISTRULUI, MINISTRULUI AFACERILOR INTERNE Nr. ____ din __.__.2015 pentru stabilirea formei si conținutului scrisorii de informare privind încălcarea normelor de circulație care afectează siguranța rutieră [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Anexă [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Referat de aprobare [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail dj-international@mai.gov.ro, în termen de 20 de zile

Publicat în data de - 04.11.2015

HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 91 din Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

NOTĂ de FUNDAMENTARE [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" ) - Forma revizuită, publicat în data de 16.12.2015

NOTĂ de FUNDAMENTARE [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" ) - Forma revizuită, publicat în data de 16.12.2015

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail dj-international@mai.gov.ro, în termen de 10 de zile

Publicat în data de - 30.10.2015

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Anexei semnată de partea română la data de 21 mai 2013 la Brdo pri Kranju privind modificarea Memorandumului de înțelegere referitor la cooperarea și sprijinul privind Secretariatul Convenției de cooperare polițienească pentru Europa de Sud – Est, semnat la Sofia la 21 mai 2010 [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

NOTĂ DE FUNDAMENTARE [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

ANEXĂ [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

ANEXĂ (lb. engleză) [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail dj-international@mai.gov.ro, în termen de 20 de zile

Publicat în data de - 23.10.2015

ORDINUL VICEPRIM-MINISTRULUI PENTRU SECURITATE NAȚIONALĂ, MINISTRUL AFACERILOR INTERNE pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului pentru securitate națională, ministrul afacerilor interne nr.65/2014 pentru stabilirea Procedurii de căutare si de furnizare a datelor privind înmatricularea vehiculelor, precum si a elementelor acestor date [...]

Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Referat de aprobare [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

ANEXĂ [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail dj-international@mai.gov.ro, în termen de 20 de zile.

Publicat în data de - 09.10.2015

HOTĂRÂRE privind modificarea alineatului (4) al articolului 7 din Hotărârea Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

NOTĂ DE FUNDAMENTARE [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail legislatie@mai.gov.ro, în termen de 10 de zile.

Publicat în data de - 01.10.2015

ORDINUL VICEPRIM-MINISTRULUI PENTRU SECURITATE NAŢIONALĂ, MINISTRUL AFACERILOR INTERNE nr. ________ din __________ privind organizarea, coordonarea şi controlul activităţii de protecţie a mediului în unităţile Ministerului Afacerilor Interne [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

REFERAT DE APROBARE [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail legislatie@mai.gov.ro, în termen de 10 de zile

Publicat în data de - 17.09.2015

ORDINUL VICEPRIM-MINISTRULUI PENTRU SECURITATE NAŢIONALĂ, MINISTRUL AFACERILOR INTERNE Nr. _______ din ________ 2015 privind stabilirea şi delegarea competenţelor de gestiune a resurselor umane în Ministerul Afacerilor Interne [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Referat de aprobare [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail legislatie@mai.gov.ro, în termen de 10 de zile

Publicat în data de - 16.09.2015

ORDINUL VICEPRIM-MINISTRULUI PENTRU SECURITATE NAŢIONALĂ, MINISTRUL AFACERILOR INTERNE Nr. _________din_______________ privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea atribuţiilor structurilor Ministerului Afacerilor Interne în vederea aplicării prevederilor Legii nr.105/2012 privind detaşarea experţilor naţionali la instituţiile şi organismele Uniunii Europene [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Referat de aprobare [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail dj-international@mai.gov.ro, în termen de 10 de zile

Publicat în data de - 07.09.2015

ORDIN AL VICEPRIM-MINISTRULUI PENTRU SECURITATE NAŢIONALĂ, MINISTRUL AFACERILOR INTERNE Nr.__________ din ______ . ______ . 2015 privind criteriile pentru stabilirea majorării contribuţiei financiare nerambursabile la proiectele de grant atribuite în cadrul Programului Naţional al României de sprijin din Fondul pentru azil, migraţie şi integrare pentru perioada 2014-2020 [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Referat de aprobare [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail dj-international@mai.gov.ro, în termen de 10 de zile

Publicat în data de - 04.09.2015

ORDINUL VICEPRIM - MINISTRULUI PENTRU SECURITATE NAŢIONALĂ, MINISTRUL AFACERILOR INTERNE Nr. _____ din ___ 2015 privind stabilirea condiţiilor de funcţionare a Cursului Superior Internaţional în cadrul Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri „Mihai Viteazul” a Jandarmeriei Române [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

REFERAT DE APROBARE[...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail legislatie@mai.gov.ro, în termen de 10 de zile

Publicat în data de - 31.08.2015

HOTĂRÂRE privind declasificarea sau trecerea în altă clasă ori nivel de secretizare a unor categorii de informaţii referitoare la activitatea Ministerului Afacerilor Interne [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

NOTĂ DE FUNDAMENTARE [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Anexe [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail legislatie@mai.gov.ro, în termen de 10 de zile

Publicat în data de - 24.08.2015

O R D I N U L VICEPRIM-MINISTRULUI PENTRU SECURITATE NAŢIONALĂ MINISTRUL AFACERILOR INTERNE Nr. _________ din _________ 2015 pentru aprobarea «Normelor tehnice privind managementul activităţilor de intervenţie pentru asanarea terenurilor de muniţiile rămase neexplodate din timpul conflictelor armate şi executarea lucrărilor de distrugere a zăpoarelor» [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

ANEXĂ [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Referat de aprobare [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail legislatie@mai.gov.ro, în termen de 10 de zile

Publicat în data de - 01.09.2015

HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

NOTĂ DE FUNDAMENTARE [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

ANUNT ȘEDINȚĂ PUBLICĂ [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

MINUTĂ ȘEDINȚĂ PUBLICĂ [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" ) - publicat în data de 08.12.2015

NOTĂ DE FUNDAMENTARE [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" ) - publicat în data de 08.12.2015

HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" ) - publicat în data de 08.12.2015

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail legislatie@mai.gov.ro, în termen de 10 de zile

Publicat în data de -18.08.2015

HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea unor acte normative referitoare la activitatea Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

NOTĂ DE FUNDAMENTARE [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail legislatie@mai.gov.ro, în termen de 10 de zile

Publicat în data de - 10.08.2015

LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

EXPUNERE DE MOTIVE [...] [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

TABEL COMPARATIV cu propuneri de modificare şi completare a Legii nr. 248/ 2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail legislatie@mai.gov.ro, în termen de 10 de zile.

Publicat în data de - 10.08.2015

ORDINUL VICEPRIM-MINISTRULUI PENTRU SECURITATE NAŢIONALĂ, MINISTRUL AFACERILOR INTERNE Nr. _____ din _______.2015 pentru aprobarea Procedurii de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail legislatie@mai.gov.ro, în termen de 10 de zile

Publicat în data de - 21.08.2015

HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1579/2005 [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

NOTĂ DE FUNDAMENTARE [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail legislatie@mai.gov.ro, în termen de 10 de zile

Publicat în data de - 04.08.2015

HOTĂRÂRE pentru stabilirea normelor de aplicare a prevederilor Legii nr.360/2002 privind statutul poliţistului, referitoare la acordarea recompenselor şi răspunderea disciplinară a poliţiştilor [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

NOTĂ DE FUNDAMENTARE [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" ) - publicat în data de 25.08.2015

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail legislatie@mai.gov.ro, în termen de 10 de zile

Publicat în data de - 04.08.2015

LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 132/1997 privind rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

EXPUNERE DE MOTIVE [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail legislatie@mai.gov.ro, în termen de 10 de zile

Anunț ședință dezbatere publică [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" ) - publicat în data de 21.09.2015

Minută dezbatere publică [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" ) - publicat în data de 01.10.2015

LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 132/1997 privind rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

EXPUNERE DE MOTIVE [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Publicat în data de -31.07.2015

ORDINUL VICEPRIM-MINISTRULUI PENTRU SECURITATE NAŢIONALĂ, MINISTRUL AFACERILOR INTERNE Nr. ____________ din ___.___.2015 pentru modificarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 8/2011 privind constituirea şi funcţionarea Comisiei de însemne heraldice a Ministerului Afacerilor Interne [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail legislatie@mai.gov.ro, în termen de 10 de zile

Publicat în data de - 31.07.2015

HOTĂRÂRE privind acţiunea de protocol cu caracter deosebit ”Organizarea de către Ministerul Afacerilor Interne a reuniunii Comitetului Interministerial de Nivel Înalt al Forţei de Jandarmerie Europeană”, care se va desfăsura la Bucuresti, în perioada 10 – 11 decembrie 2015 În [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

NOTĂ DE FUNDAMENTARE [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

ANEXĂ [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail dj-international@mai.gov.ro, în termen de 10 de zile

Publicat în data de - 31.07.2015

ORDIN AL VICEPRIM-MINISTRULUI PENTRU SECURITATE NAŢIONALĂ, MINISTRUL AFACERILOR INTERNE Nr. ______ din _________ 2015 privind stabilirea procedurilor de selecţie în vederea trimiterii în misiune a personalului Jandarmeriei Române la Comandamentul permanent al Forţei de Jandarmerie Europeană, a celor specifice gestionării raporturilor de serviciu si alte aspecte organizatorice Având [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

REFERAT DE APROBARE [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail dj-international@mai.gov.ro, în termen de 10 de zile

Publicat în data de -30.07.2015

O R D I N U L VICEPRIM - MINISTRULUI PENTRU SECURITATE NAŢIONALĂ MINISTRUL AFACERILOR INTERNE Nr._____________ din _____________2015 pentru completarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr.521/2008 privind asigurarea structurilor Ministerului Afacerilor Interne care nu dispun de suport logistic propriu [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail legislatie@mai.gov.ro, în termen de 10 de zile

Publicat în data de - 22.07.2015

ORDINUL VICEPRIM-MINISTRULUI PENTRU SECURITATE NAŢIONALĂ MINISTRUL AFACERILOR INTERNE Nr. _____ din ____________ pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind planificarea şi evidenţa activităţilor productive din unităţile Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 657/2008 [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail legislatie@mai.gov.ro, în termen de 10 de zile

Publicat în data de - 22.07.2015

O R D I N U L VICEPRIM-MINISTRULUI PENTRU SECURITATE NAŢIONALĂ, MINISTRUL AFACERILOR INTERNE nr. ______din ____________ pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 695/2008 privind uniforma şi gradele profesionale ale personalului medical, paramedical şi civil din cadrul serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

NORMA NR. 2 [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail legislatie@mai.gov.ro, în termen de 10 de zile

Publicat în data de - 22.07.2015

ORDINUL VICEPRIM-MINISTRULUI PENTRU SECURITATE NAŢIONALĂ MINISTRUL AFACERILOR INTERNE Nr. _____ din ____________ pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind utilizarea unor spaţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 243/2011 [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail legislatie@mai.gov.ro, în termen de 10 de zile

Publicat în data de - 22.07.2015

LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 5 din 2014 privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii referitoare la încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră şi pentru facilitarea executării sancţiunilor aplicate acestor încălcări [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

EXPUNERE DE MOTIVE [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail dj-international@mai.gov.ro, în termen de 10 de zile

Publicat în data de - 20.07.2015

Hotărâre a Guvernului pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1251/2006 [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

NOTĂ DE FUNDAMENTARE [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Anunț dezbatere publică [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

MINUTĂ[...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" ) - publicat în data de 08.09.2015

Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1251/2006 (forma revizuita in urma dezbaterii publice si a observatiilor formulate de institutii in etapa de consultare preliminara) [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" ) - publicat în data de 15.10.2015

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail dj-international@mai.gov.ro, în termen de 10 de zile

Publicat în data de -20.07.2015

LEGE pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul străinilor [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

EXPUNERE DE MOTIVE [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Anunț dezbatere publică [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

MINUTĂ [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" ) - publicat în data de 08.09.2015

Lege pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul străinilor [...]
Text integral (varianta revizuită)    ( descarca fisier in format "pdf" ) - publicat in data de 11.09.2015

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail dj-international@mai.gov.ro, în termen de 10 de zile

Publicat în data de - 14.07.2015

ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pasapoartelor simple și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

NOTĂ DE FUNDAMENTARE [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail dj-international@mai.gov.ro, în termen de 10 de zile

Publicat în data de - 07.07.2015

ORDINUL VICEPRIM-MINISTRULUI PENTRU SECURITATE NAŢIONALĂ, MINISTRUL AFACERILOR INTERNE Nr. din 2015 pentru modificarea Metodologiei de organizare, asigurare a activităţilor de evacuare a persoanelor, bunurilor, documentelor şi materialelor care conţin informaţii clasificate, în situaţii de conflict armat, aprobată prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1352/2006 [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail legislatie@mai.gov.ro, în termen de 10 de zile

Publicat în data de - 06.07.2015

ORDIN AL VICEPRIM-MINISTRULUI PENTRU SECURITATE NAȚIONALĂ, MINISTRUL AFACERILOR INTERNE Nr. ………………din…………….2015 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului internelor și reformei administrative nr. 441/2008 pentru stabilirea atribuțiilor autorităților responsabile cu implementarea datelor în sistemul Eurodac și pentru stabilirea metodologiei practice de cooperare în vederea aplicării regulamentelor europene în domeniu [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Referat de aprobare [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail dj-international@mai.gov.ro, în termen de 10 de zile

Publicat în data de - 03.07.2015

HOTĂRÂRE privind managementul tipurilor de risc [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

NOTĂ DE FUNDAMENTARE [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Anexe [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail legislatie@mai.gov.ro, în termen de 10 de zile

Publicat în data de - 30.06.2015

HOTĂRÂRE privind deschiderea punctului internaţional de trecere a frontierei Nădlac II (România) – Csanadpalota (Ungaria) [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

NOTĂ DE FUNDAMENTARE [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail dj-international@mai.gov.ro, în termen de 10 de zile

Publicat în data de -24.06.2015

HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei şi documentului de legitimare pentru poliţişti [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

NOTĂ DE FUNDAMENTARE [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail legislatie@mai.gov.ro, în termen de 10 de zile

Publicat în data de - 24.06.2015

ORDINUL VICEPRIM-MINISTRULUI PENTRU SECURITATE NAŢIONALĂ, MINISTRUL AFACERILOR INTERNE nr. ___________ din _______________ 2015 privind supravegherea autorităţii responsabile pentru Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne şi reexaminarea desemnării acesteia [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Referat de aprobare [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail dj-international@mai.gov.ro, în termen de 10 de zile

Publicat în data de - 22.06.2015

ORDINUL VICEPRIM-MINISTRULUI PENTRU SECURITATE NAŢIONALĂ MINISTRUL AFACERILOR INTERNE Nr. ____________ din _________ 2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 597/2008 privind stabilirea conţinutului-cadru, întocmirea şi avizarea documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi şi/sau lucrărilor de intervenţii la construcţii existente, cuprinse în programele Ministerului Afacerilor Interne [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail legislatie@mai.gov.ro, în termen de 10 de zile

Publicat în data de - 18.06.2015

ORDIN AL VICEPRIM-MINISTRULUI PENTRU SECURITATE NAŢIONALĂ, MINISTRUL AFACERILOR INTERNE Nr.__________ din ______ . ______ . 2015 privind regulile de eligibilitate aplicabile cheltuielilor în cadrul Fondului pentru securitate internă şi Fondului pentru azil, migraţie şi integrare [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Referat de aprobare [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail dj-international@mai.gov.ro, în termen de 10 de zile

Publicat în data de - 17.06.2015

ORDINUL VICEPRIM-MINISTRULUI PENTRU SECURITATE NAȚIONALĂ, MINISTRUL AFACERILOR INTERNE Nr. _____ din __. __.2015 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului administrației și internelor nr.268/2010 privind procedura de examinare pentru obținerea permisului de conducere [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Anexă [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Referat de aprobare [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Aunț dezbatere publică [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" ) - publicat în data de 31.07.2015

Minută [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" ) - publicat în data de 20.08.2015

ORDINUL VICEPRIM-MINISTRULUI PENTRU SECURITATE NAȚIONALĂ, MINISTRUL AFACERILOR INTERNE Nr. _____ din __. __.2015 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului administrației si internelor nr.268/2010 privind procedura de examinare pentru obținerea permisului de conducere [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" ) - publicat în data de 21.08.2015

Anexă [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" ) - publicat în data de 21.08.2015

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail dj-international@mai.gov.ro, în termen de 10 de zile

Publicat în data de - 17.06.2015

EXPUNERE DE MOTIVE [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

LEGE pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății cotizației anuale în vederea participării la Directorul de Chei Publice al Organizației Aviației Civile Internaționale. [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail dj-international@mai.gov.ro, în termen de 10 de zile

Publicat în data de - 16.06.2015

ORDIN AL VICEPRIM-MINISTRULUI PENTRU SECURITATE NAŢIONALĂ, MINISTRUL AFACERILOR INTERNE Nr.__________ din ______ . ______ . 2015 privind sistemul decizional şi de coordonare pentru implementarea programelor naţionale şi pentru gestionarea asistenţei financiare aferente Cadrului financiar multianual 2014 – 2020, domeniul Afaceri Interne [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

REFERAT DE APROBARE [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail dj-international@mai.gov.ro, în termen de 10 de zile

Publicat în data de - 16.06.2015

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE ORDIN AL VICEPRIM-MINISTRULUI PENTRU SECURITATE NAŢIONALĂ, MINISTRUL AFACERILOR INTERNE Nr.__________ din ______ . ______ . 2015 privind evaluarea şi selecţia proiectelor de grant în cadrul Programului naţional al României de sprijin din Fondul pentru azil, migraţie şi integrare pentru perioada 2014-2020 [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

REFERAT DE APROBARE [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail dj-international@mai.gov.ro, în termen de 10 de zile

Publicat în data de - 15.06.2015

ORDINUL VICEPRIM-MINISTRULUI PENTRU SECURITATE NAŢIONALĂ, MINISTRUL AFACERILOR INTERNE Nr. ___________ din _______________ 2015 privind activităţile de relaţii internaţionale şi de afaceri europene la nivelul Ministerului Afacerilor Interne [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

REFERAT DE APROBARE [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail dj-international@mai.gov.ro, în termen de 10 de zile

Publicat în data de - 12.06.2015

ORDINUL VICEPRIM-MINISTRULUI PENTRU SECURITATE NAȚIONALĂ MINISTRUL AFACERILOR INTERNE privind constituirea Comisiei ministeriale pentru romi la nivelul Ministerului Afacerilor Interne şi pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail legislatie@mai.gov.ro, în termen de 10 de zile.

Publicat în data de - 11.06.2015

ORDINUL VICEPRIM-MINISTRULUI PENTRU SECURITATE NAŢIONALĂ, MINISTRUL AFACERILOR INTERNE nr.___________ din ______________ privind stabilirea unor măsuri organizatorice în scopul asigurării exercitării dreptului de a consulta dosarul penal [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Anexa [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail legislatie@mai.gov.ro, în termen de 10 de zile

Publicat în data de - 25.05.2015

EXPUNERE DE MOTIVE [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

LEGE pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail legislatie@mai.gov.ro, în termen de 10 de zile

Publicat în data de - 20.05.2015

ORDINUL VICEPRIM-MINISTRULUI PENTRU SECURITATE NAŢIONALĂ MINISTRUL AFACERILOR INTERNE Nr.__________ din data de ____.____2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea şi scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Anexe [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail legislatie@mai.gov.ro, în termen de 10 de zile

Publicat în data de - 20.05.2015

ORDINUL VICEPRIM-MINISTRULUI PENTRU SECURITATE NAŢIONALĂ MINISTRUL AFACERILOR INTERNE Nr. ___________ din ________________2015 pentru modificarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 274/2009 privind desemnarea responsabilităţilor pentru implementarea părţii A din cadrul Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail legislatie@mai.gov.ro, în termen de 10 de zile

Publicat în data de - 06.05.2015

ORDINUL VICEPRIM-MINISTRULUI PENTRU SECURITATE NAŢIONALĂ, MINISTRUL AFACERILOR INTERNE Nr. _________din_____.____.2015 pentru modificarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 321/2007 pentru aplicarea, în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, a unor dispoziţii din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail legislatie@mai.gov.ro, în termen de 10 de zile

Publicat în data de - 22.09.2014

EXPUNERE DE MOTIVE [...]
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului [...]
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail legislatie@mai.gov.ro, în termen de 10 de zile.

Publicat în data de - 24.04.2015

LEGE pentru aprobarea participării Ministerului Afacerilor Interne, prin Jandarmeria Română, la Centrul de Excelenţă NATO pentru Operaţii de Stabilitate [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

EXPUNERE DE MOTIVE [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail dj-international@mai.gov.ro, în termen de 10 de zile

Publicat în data de - 04.05.2015

H O T Ă R Â R E privind stabilirea unor drepturi băneşti pentru personalul participant la activităţile organizate de Biroul european de sprijin pentru azil [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

NOTĂ DE FUNDAMENTARE [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail dj-international@mai.gov.ro, în termen de 10 de zile

Publicat în data de - 29.04.2015

L E G E pentru ratificarea Memorandumului de Înţelegere privind Cadrul Instituţional al Iniţiativei de Pregătire şi Prevenire a Dezastrelor din Sud-Estul Europei, semnat de România la data de 19 noiembrie 2014 la Sarajevo [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

EXPUNERE DE MOTIVE [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Memorandum de Înțelegere privind Cadrul Instituțional al Inițiativei de Pregătire și Prevenire a Dezastrelor din Sud-Estul Europei(2013) [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail dj-international@mai.gov.ro, în termen de 10 de zile

Publicat în data de - 17.04.2015

H O T Ă R Â R E pentru aprobarea Strategiei Arhivelor Naţionale 2015-2021 [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

NOTĂ DE FUNDAMENTARE [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

STRATEGIA ARHIVELOR NAȚIONALE 2015-2021 [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

PLAN DE ACȚIUNI AL STRATEGIEI ARHIVELOR NAȚIONALE [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail upp@mai.gov.ro, în termen de 10 de zile

Publicat în data de - 24.03.2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri 2015 - 2018 [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

NOTĂ DE FUNDAMENTARE [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

ANEXĂ [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail dgj@mai.gov.ro, în termen de 10 de zile

Publicat în data de - 07.04.2015

ORDINUL VICEPRIM-MINISTRULUI PENTRU SECURITATE NAŢIONALĂ, MINISTRUL AFACERILOR INTERNE privind stabilirea procedurii de efectuare a plaţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului Ministerului Afacerilor Interne, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2015, precum şi a sumelor reprezentând drepturi de natură salarială prevăzute prin hotărâri judecătoreşti devenite executorii până la data de 31 decembrie 2014 [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail legislatie@mai.gov.ro, în termen de 10 de zile

Publicat în data de - 15.04.2015

INSTRUCŢIUNI Nr. ____________ din ___ . ___ . 2015 privind Corpul instructorilor de ordine publică și securitate națională din instituţiile de formare profesională iniţială ale Ministerului Afacerilor Interne [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Anexe [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail legislatie@mai.gov.ro, în termen de 10 de zile

Publicat în data de - 24.03.2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului de interes naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri 2015 - 2018 [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

NOTĂ DE FUNDAMENTARE [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

ANEXĂ [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail dgj@mai.gov.ro, în termen de 10 de zile

Publicat în data de - 23.03.2015

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Strategiei Naţionale de Ordine și Siguranță Publică 2015-2020 [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

STRATEGIA NAȚIONALĂ DE ORDINE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ 2015-2020 [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

NOTĂ DE FUNDAMENTARE [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail upp@mai.gov.ro, în termen de 10 de zile

Publicat în data de - 20.03.2015

H O T Ă R Â R E pentru aprobarea Strategiei naţionale privind imigraţia pentru perioada 2015-2018 şi a Planului de acţiune pe anul 2015 [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

NOTĂ DE FUNDAMENTARE [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

ANEXA 1 [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

ANEXA 2 [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Anunt dezbatere publica 6 mai 2015[...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

MINUTA şedinţei care a avut loc la sediul Inspectoratul General pentru Imigrări în data de 11.05.2015 în vederea dezbaterii publice a proiectului Hotărârii de Guvern pentru aprobarea Strategiei naţionale privind imigraţia pentru perioada 2015-2018, pe marginea sugestiilor şi opiniilor formulate de o serie de organizaţii neguvernamentale şi de către Reprezentanţa în România a Înaltului Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail dj-international@mai.gov.ro, în termen de 10 de zile

Publicat în data de - 31.08.2015

Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 572/2008 privind constituirea Grupului de coordonare a implementării Strategiei naţionale privind imigraţia [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail dj-international@mai.gov.ro, în termen de 10 de zile

Publicat în data de - 20.03.2015

Lege pentru modificarea alineatului (5) al articolului 7 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

EXPUNERE DE MOTIVE [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail legislatie@mai.gov.ro, în termen de 10 de zile

Publicat în data de - 18.03.2015

HOTĂRÂRE privind acțiunea de protocol cu caracter deosebit ”Organizarea de către Ministerul Afacerilor Interne a celei de-a 43-a Conferințe Regionale Europene INTERPOL”, care se va desfășura la București, în perioada 19 – 21 mai 2015 [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

NOTĂ DE FUNDAMENTARE [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

ANEXĂ [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail dj-international@mai.gov.ro, în termen de 10 de zile

Publicat în data de -19.03.2015

GUVERNUL ROMÂNIEI Ordonanţa de urgenţă pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Organizaţia Internaţională de Poliţie Criminală – INTERPOL privind privilegiile şi imunităţile participanţilor la cea de-a 43-a Conferinţă Regională Europeană a Organizaţiei Internaţionale de Poliţie Criminală – INTERPOL de la Bucureşti, încheiat prin schimb de scrisori, semnate la data de 30 ianuarie 2015 la Bucureşti şi la data de 25 februarie 2015 la Lyon [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

NOTĂ DE FUNDAMENTARE [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail dj-international@mai.gov.ro, în termen de 10 de zile

Publicat în data de - 19.02.2015

LEGE pentru modificarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail legislatie@mai.gov.ro, în termen de 10 de zile

Publicat în data de - 19.02.2015

ORDINUL VICEPRIM-MINISTRULUI PENTRU SECURITATE NAŢIONALĂ, MINISTRUL AFACERILOR INTERNE Nr. _______ din ______ 2015 pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de absolvire a învăţământului postliceal din Ministerul Afacerilor Interne [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

ANEXE [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

FIȘA DE EVALUARE A PROIECTULUI - anexa 7 [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail legislatie@mai.gov.ro, în termen de 10 de zile

Publicat în data de - 17.03.2015

ORDINUL VICEPRIM-MINISTRULUI PENTRU SECURITATE NAŢIONALĂ, MINISTRUL AFACERILOR INTERNE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor de transport în unele situaţii în care cadrele militare, poliţiştii şi personalul civil se deplasează la şi de la locul de muncă, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului pentru securitate naţională, ministrul afacerilor interne nr. 51/2014 Nr. din 2015 t [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail legislatie@mai.gov.ro, în termen de 10 de zile

 

 


 

 

Publicat în data de - 24.09.2015

REGULAMENT de organizare şi funcţionare a Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

REFERAT DE APROBARE [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

ANEXE [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail legislatie@mai.gov.ro, în termen de 10 de zile

Publicat în data de - 07.09.2015

ORDINUL VICEPRIM-MINISTRULUI PENTRU SECURITATE NAȚIONALĂ, MINISTRUL AFACERILOR INTERNE Nr.___________ din ___.___.2015 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale Anticorupţie, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor internelor nr. 119/2014 [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

REFERAT DE APROBARE[...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail legislatie@mai.gov.ro, în termen de 10 de zile

Publicat în data de - 23.07.2015

O R D I N U L VICEPRIM-MINISTRULUI PENTRU SECURITATE NAŢIONALĂ, MINISTRUL AFACERILOR INTERNE Nr. __________ din _________ pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Medicale aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 176 /2013 [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

ANEXE [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail legislatie@mai.gov.ro, în termen de 10 de zile

Publicat în data de - 14.07.2015

ORDINUL VICEPRIM-MINISTRULUI PENTRU SECURITATE NAŢIONALĂ MINISTRUL AFACERILOR INTERNE nr. ______din ___.___.2015 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei secretariat general şi protocol, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 53/2013 [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Anexa 1 [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Anexa 2 [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail legislatie@mai.gov.ro, în termen de 10 de zile

Publicat în data de - 24.06.2015

ORDINUL VICEPRIM-MINISTRULUI PENTRU SECURITATE NAŢIONALĂ MINISTRUL AFACERILOR INTERNE Nr. _______ din ____________ pentru aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Direcţiei Generale Logistice [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

ANEXE [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail legislatie@mai.gov.ro, în termen de 10 de zile

Publicat în data de - 29.05.2015

ORDINUL VICEPRIM-MINISTRULUI PENTRU SECURITATE NAŢIONALĂ, MINISTRUL AFACERILOR INTERNE nr. din 2015 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale Antidrog, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 52/2012 [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail legislatie@mai.gov.ro, în termen de 10 de zile

Publicat în data de - 30.04.2015

ORDINUL VICEPRIM-MINISTRULUI PENTRU SECURITATE NAŢIONALĂ, MINISTRUL AFACERILOR INTERNE Nr. ______ din ________ pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale Juridice, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 100/2011 [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

ANEXĂ [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail legislatie@mai.gov.ro, în termen de 10 de zile

Publicat în data de -27.04.2015

REGULAMENT de organizare şi funcţionare a Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

ANEXE [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail legislatie@mai.gov.ro, în termen de 10 de zile

Publicat în data de - 13.03.2015

HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 461/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale Antidrog [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

NOTĂ DE FUNDAMENTARE [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail legislatie@mai.gov.ro, în termen de 10 de zile

Publicat în data de - 12.03.2015

ORDINUL VICEPRIM-MINISTRULUI PENTRU SECURITATE NAŢIONALĂ MINISTRUL AFACERILOR INTERNE Nr. ______________ din ___.___._____ pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului propriu al Inspectoratului General pentru Imigrări, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr.71/2013 [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail legislatie@mai.gov.ro, în termen de 10 de zile

Publicat în data de - 05.03.2015

O R D I N U L VICEPRIM-MINISTRULUI PENTRU SECURITATE NAŢIONALĂ, MINISTRUL AFACERILOR INTERNE Nr. ___________ din ___________ pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspectoratului General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

REGULAMENTUL de organizare şi funcţionare a Inspectoratului General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

ANEXE [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail legislatie@mai.gov.ro, în termen de 10 de zile

Publicat în data de - 02.03.2015

ORDINUL VICEPRIM-MINISTRULUI PENTRU SECURITATE NAŢIONALĂ, MINISTRUL AFACERILOR INTERNE Nr. ___________ din ________________ pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Paşapoarte, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 288 / 2011 [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail legislatie@mai.gov.ro, în termen de 10 de zile

editare antet centenar

data capitole

A fost lansat proiectul O viață cât un Centenar, în cadrul unei ceremonii organizate la sediul MAI, la care au participat ministrul afacerilor interne Carmen Dan și ministrul culturii și identității naționale, George Ivașcu.

editare subsol centenar