Buget

Sinteza privind bugetul M.A.I. pe anul 2019 pe surse de finanțare


 - MII LEI -
DENUMIREA INDICATORILOR
COD BUGET
2019
A
B
1
TOTAL GENERAL 
50.00
19.074.992
CHELTUIELI  CURENTE
01
18.529.743
Titlul I "Cheltuieli de personal"
10
11.217.956
Titlul II "Bunuri şi servicii"
20
994.280
Titlul VI "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice
51
230.324
Titlul VII "Alte transferuri"
55
6.167
Titlul VIII "Proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile postaderare"
56
5.000
Titlul IX "Asistenţă socială"
57
4.010.200
Titlul X "Proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020"
58
2.052.298
Titlul XI "Alte cheltuieli"
59
10.089
Titlul   XII   "Cheltuieli   aferente   programelor   cu   finanţarerambursabilă"
65
3.429
CHELTUIELI  DE CAPITAL
70
545.249
Titlul XIII "Active nefinanciare"
71
545.249
BUGETUL DE STAT
50.01
18.467.209
CHELTUIELI  CURENTE
01
18.191.209
Titlul I "Cheltuieli de personal"
10
11.193.566
Titlul II "Bunuri şi servicii"
20
844.185
Titlul VI "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice
51
230.324
Titlul VII "Alte transferuri"
55
6.167
Titlul VIII "Proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile postaderare"
56
5.000
Titlul IX "Asistenţă socială"
57
4.010.200
Titlul X "Proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020"
58
1.888.249
Titlul XI "Alte cheltuieli"
59
10.089
Titlul   XII   "Cheltuieli   aferente   programelor   cu   finanţare rambursabilă"
65
3.429
CHELTUIELI  DE CAPITAL
70
276.000
Titlul XIII "Active nefinanciare"
71
276.000
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
50.08
164.049
CHELTUIELI  CURENTE
01
164.049
Titlul X "Proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020"
58
164.049
SUME ALOCATE DIN VENITURI PROPRII
50.10
443.734
CHELTUIELI  CURENTE
01
174.485
Titlul I "Cheltuieli de personal"
10
24.390
Titlul II "Bunuri şi servicii"
20
150.095
CHELTUIELI  DE CAPITAL
70
269.249
Titlul XIII "Active nefinanciare"
71
269.249

               

Sinteze buget ani anteriori


Sinteza (fisier in format "pdf")      privind bugetul pe anul 2017

Sinteza (fisier in format "pdf")      privind bugetul pe anul 2016

Sinteza (fisier in format "pdf")      privind bugetul pe anul 2015

Sinteza (fisier in format "pdf")      privind bugetul pe anul 2014

Sinteza (fisier in format "pdf")      privind bugetul pe anul 2013

Sinteza (fisier in format "pdf")      privind bugetul pe anul 2012

Sinteza (fisier in format "pdf")      privind bugetul pe anul 2011

Sinteza (fisier in format "pdf")      privind bugetul pe anul 2010

Sinteza (fisier in format "pdf")      privind bugetul pe anul 2009