Arhivă anunţuri 2015

Posturi scoase la concurs - Anunţuri


Publicat în data de - 31.12.2015 ora 1000

Direcţia Informare şi Relaţii Publice organizează concurs, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare, cu recrutare din sursă externă, în vederea încadrării unui post vacant de ofiţer de poliţie din Direcţia Informare şi Relaţii Publice, prevăzut la Centrul de Presă şi Politici de Comunicare – Compartimentul Comunicare Mass-Media, poziţia 5 din statul de organizare al unităţii. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Anexe    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 30.12.2015 ora 1300

Spitalul de Urgență „Prof.dr.Dimitrie Gerota” București organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din Ordinul m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile MA.I., cu modificările și completările ulterioare, selecție din rândul agenților de poliție/subofițerilor/maiștrilor militari/ din structurile M.A.I. pentru ocuparea a două posturi vacante de agent I în cadrul Biroului Achiziții. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 29.12.2015 ora 1555

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs, în vederea încadrării din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (Republicată), ale Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 şi ale Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, ale Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 291/2011, precum şi ale Dispoziției directorului general al Direcției generale resurse umane nr. II/1620/15.09.2015, un post vacant de muncitor necalificat II-I la Serviciul hrănire, poziția 512 din statul de organizare al Direcţiei administrative (subordonată Direcției generale logistice). [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Anexe    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate selecție dosare - 15.01.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate obţinute la proba practică - 08.02.2016   ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate interviu - 12.02.2016   ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate finale - 16.02.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 29.12.2015 ora 1600

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs, în vederea încadrării din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (Republicată), ale Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 şi ale Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, ale Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 291/2011, precum şi ale Dispoziției directorului general al Direcției generale resurse umane nr. II/1620/15.09.2015, un post vacant de îngrijitor la Serviciul hrănire, poziția 508 din statul de organizare al Direcţiei administrative (subordonată Direcției generale logistice). [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Anexe    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate selecție dosare - 15.01.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate obţinute la proba practică - 05.02.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate interviu - 11.02.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate finale - 15.02.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 29.12.2015 ora 0850

Ministerul Afacerilor Interne organizează, la sediul din Piaţa Revoluţiei, nr. 1A, sector 1, Bucureşti, concurs pentru ocuparea unui post vacant din cadrul Direcției Generale Management Resurse Umane, Serviciul Gestiune și Planificare, corespunzător funcţiei publice de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional asistent. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Cerere înscriere    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Declarație    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 28.12.2015 ora 1455

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, un post vacant de personal contractual – studii gimnaziale de muncitor calificat III-I (şofer) la Sectorul exploatare auto 194 din statul de organizare al Direcţiei suport tehnic (subordonată Direcţiei Generale Logistice). [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate selecție dosare - 14.01.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate proba scrisă - 03.03.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 28.12.2015 ora 1450

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, un post vacant de personal contractual – studii gimnaziale de muncitor calificat IV-I (zidar rosar-tencuitor), la Serviciul reparaţii construcţii, poziţia 149 din statul de organizare al Direcţiei administrative (subordonată Direcţiei Generale Logistice). [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate selecție dosare - 14.01.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate proba practică - 24.02.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate interviu - 29.02.2016   ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate finale - 03.03.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 28.12.2015 ora 1445

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, un post vacant de personal contractual – studii gimnaziale de şofer II-I la Sectorul exploatare auto 136 din statul de organizare al Direcţiei suport tehnic (subordonată Direcţiei Generale Logistice). [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate selecție dosare - 14.01.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate probă scrisă - 03.03.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 23.12.2015 ora 1410

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, O.M.A.I. nr. 291/2011, toate cu modificările şi completările ulterioare şi ale Dispoziţiei directorului general al D.G.M.R.U. nr. II/1620/2015, un post vacant de proiectant gradul III-I (personal contractual cu studii superioare) la Biroul instalaţii, poziţia 34 din statul de organizare al Grupului de proiectare, subordonat Direcţiei generale logistice. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Anexe    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate selecție dosare - 13.01.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate la proba scrisă - 17.02.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate la proba practică - 23.02.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate la proba interviu -29.02.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate finale - 03.03.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 23.12.2015 ora 1408

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, O.M.A.I. nr. 291/2011, toate cu modificările şi completările ulterioare şi ale Dispoziţiei directorului general al D.G.M.R.U. nr. II/1620/2015, un post vacant de analist programator gradul II-IA (personal contractual cu studii superioare) la Serviciul măsurători cadastrale şi arhivă, poziţia 12 din statul de organizare al Grupului de proiectare, subordonat Direcţiei generale logistice. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Anexe    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate selecție dosare - 13.01.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate proba scrisă - 19.02.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate interviu - 25.02.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate finale - 01.03.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 22.12.2015 ora 1359

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, pe perioadă nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, un post vacant de funcționar (personal contractual – studii medii) la Centrul de pregătire și refacere/recuperare a capacității de muncă ”Excelsior” - Brașov, poziția 653 din cadrul Direcţiei Administrative. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Cerere de înscriere    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Declarație și îndrumar    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rude    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate selecție dosare - publicat in 11.01.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 22.12.2015 ora 1349

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, un post vacant de personal contractual – studii gimnaziale de muncitor calificat IV-I (strungar la strung paralel şi detalonat) la Sectorul reparaţii armament şi tehnică specifică, poziţia 376 din statul de organizare al Direcţiei suport tehnic (subordonată Direcţiei Generale Logistice). [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate selecție dosare - 11.01.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate probă practică - 01.03.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate interviu - 04.03.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate finale - 09.03.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 22.12.2015 ora 1347

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, un post vacant de personal contractual – studii gimnaziale de muncitor calificat IV-I (lăcătuş montator pentru utilaje industriale, de construcţii şi agricole), la Sectorul fabricaţie şi mentenanţă utilaje, poziţia 348 din statul de organizare al Direcţiei suport tehnic (subordonată Direcţiei Generale Logistice). [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 22.12.2015 ora 1345

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, doua posturi vacante de personal contractual – studii gimnaziale de muncitor calificat IV-I (lăcătuş mecanic de întreţinere şi reparaţii universale), la Sectorul reparaţii armament şi tehnică specifică, poziţiile 356 şi 371 din statul de organizare al Direcţiei suport tehnic (subordonată Direcţiei Generale Logistice). [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate selecție dosare - 11.01.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate obţinute la proba practică - 17.02.2016   ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate interviu - 23.02.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate finale - 25.02.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 21.12.2015 ora 1432

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, O.M.A.I. nr. 291/2011, toate cu modificările şi completările ulterioare şi ale Dispoziţiei directorului general al D.G.M.R.U. nr. II/1620/2015, un post vacant de muncitor calificat IV-I (personal contractual cu studii gimnaziale, calificat în meseria de legător manual în domeniul poligrafic), poziţia 52 din statul de organizare al Tipografiei, subordonată Direcţiei generale logistice. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Declarație și îndrumar    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rude    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate selecție dosare - 11.01.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate proba practică - 26.01.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate la proba interviu - 01.02.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate finale - 04.02.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 21.12.2015 ora 1427

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, O.M.A.I. nr. 291/2011, toate cu modificările şi completările ulterioare şi ale Dispoziţiei directorului general al D.G.M.R.U. nr. II/1620/2015, un post vacant de muncitor calificat IV-I (personal contractual cu studii gimnaziale, calificat în meseria de tipăritor în domeniul poligrafic), poziţia 42 din statul de organizare al Tipografiei, subordonată Direcţiei generale logistice.

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Declarație și îndrumar    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rude    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate selecție dosare - 11.01.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate proba practică - 28.01.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate la proba interviu - 03.02.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate finale - 08.02.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 21.12.2015 ora 1342

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, un post vacant de personal contractual, muncitor calificat IV-I (vulcanizator piese din cauciuc la prese) la Sectorul Fabricaţie Mentenanţă Utilaje din cadrul Direcției Suport Tehnic (subordonată Direcţiei Generale Logistice). [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Cerere înscriere    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Declarație    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Îndrumar autobiografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Model CV    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rude    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate selecție dosare - 08.01.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate proba practică - 28.01.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate la proba interviu - 03.02.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate finale - 05.02.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 21.12.2015 ora 1341

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, două posturi vacante de personal contractual, muncitor calificat IV-I (tâmplar manual universal) la Serviciul reparaţii construcţii din cadrul Direcției administrative (subordonată Direcţiei Generale Logistice). [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Cerere înscriere    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Declarație    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Îndrumar autobiografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Model CV    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rude    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate selecție dosare - 08.01.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate la proba practică - 10.02.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate la proba interviu - 15.02.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate finale - 17.02.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 21.12.2015 ora 1340

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, un post vacant de personal contractual, muncitor necalificat II-I (spălător auto) la Sectorul Exploatare Auto din cadrul Direcției Suport Tehnic (subordonată Direcţiei Generale Logistice). [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Cerere înscriere    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Declarație    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Îndrumar autobiografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Model CV    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rude    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 21.12.2015 ora 1339

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, un post vacant de personal contractual, muncitor calificat IV-I (rectificator universal) la Sectorul Fabricaţie Mentenanţă Utilaje din cadrul Direcției Suport Tehnic (subordonată Direcţiei Generale Logistice). [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Cerere înscriere    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Declarație    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Îndrumar autobiografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Model CV    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rude    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 21.12.2015 ora 1338

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, două posturi vacante de personal contractual, muncitor calificat IV-I (instalator sanitar şi gaze) la Serviciul reparaţii construcţii din cadrul Direcției administrative (subordonată Direcţiei Generale Logistice). [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Cerere înscriere    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Declarație    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Îndrumar autobiografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Model CV    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rude    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate selecție dosare - 08.01.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 21.12.2015 ora 1336

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, un post vacant de muncitor calificat IV-I (electrician de intreținere și reparații) la Serviciul reparații construcții din cadrul Direcției Administrative. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Cerere înscriere    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Declarație    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Îndrumar autobiografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Model CV    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rude    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate selecție dosare - 08.01.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultatele la proba practică - 26.02.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultatele la interviu - 03.03.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate finale - 07.03.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 21.12.2015 ora 1335

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, un post vacant de muncitor calificat IV-I (montator reglor şi depanator ascensoare) la Serviciul reparații construcții din cadrul Direcției Administrative. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Cerere înscriere    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Declarație    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Îndrumar autobiografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Model CV    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rude    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 18.12.2015 ora 1620

Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu Ploieşti, (C.M.D.T.A. Ploieşti) subordonat Direcţiei Medicale a Ministerului Afacerilor Interne organizează concurs, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, ale H.G. nr.355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 869/2015 [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 18.12.2015 ora 1030

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, şapte posturi vacante de personal contractual – studii gimnaziale de muncitor calificat IV-I (lăcătuş montator agregate energetice şi de transport), poziţiile 229, 233, 252, 270, 274, 276 şi 278 [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate selecție dosare - 07.01.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultatele la proba practică - 21.01.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel cu rezultatele interviului - 26.01.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel cu rezultatele finale - 01.02.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 17.12.2015 ora 1410

Centrul Medical Județean Cluj, subordonat Direcţiei Medicale a Ministerului Afacerilor Interne organizează concurs, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, H.G. nr.355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi respectiv a funcţiei de farmacist şef în unităţile sanitare publice cu paturi, ale Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 1.470/2011 [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 17.12.2015 ora 1407

Agenţia Naţională Antidrog organizează concurs în vederea încadrării din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (Republicată), H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 1027 din 11.11.2014, H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare, O.m.a.i. nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în Ministerul Afacerilor Interne, O.m.a.i. nr. 291/2011 privind Normele metodologice de supraveghere a sănătăţii lucrătorilor şi ale Procedurii PS-001-DM-RU nr. 4244380 din 03.10.2013 privind algoritmul şi responsabilităţile personalului implicat în activitatea de examinare medicală pentru încadrarea personalului contractual în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere Raportul nr. 3253382 din 26.10.2015, a 4 posturi vacante de personal contractual - inspector de specialitate gr. III-I [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 17.12.2015 ora 1405

Agenţia Naţională Antidrog organizează concurs în vederea încadrării din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (Republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 1027 din 11.11.2014, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului M.A.I. nr. 291/2011 privind Normele metodologice de supraveghere a sănătăţii lucrătorilor şi ale Procedurii PS-001-DM-RU nr. 4244380 din 03.10.2013 privind algoritmul şi responsabilităţile personalului implicat în activitatea de examinare medicală pentru încadrarea personalului contractual în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere Raportul nr. 3253382 din 26.10.2015, a 2 posturi vacante de personal contractual - inspector de specialitate gr. III-I [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 14.12.2015 ora 1712

Inspectoratul General pentru Imigrări organizează examen/concurs în data de 05.01.2016, ora 10:00 (testul scris), respectiv 08.01.2016, ora 10:00 (interviu), în vederea ocupării funcţiilor de ofiţer principal II şi ofiţer principal I în cadrul Serviciului pentru Imigrări al judeţului Timiş, prevăzute la poziţiile 285, respectiv 288/a din Statul de Organizare al Structurilor Judeţene pentru Imigrări, cu recrutare din sursă internă din rândul agenţilor de poliţie/subofiţeri şi maiştrilor militari, absolvenţi de studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licenţă – ciclul I Bologna, de la nivelul tuturor structurilor Ministerului Afacerilor Interne [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Anunț anulare concurs - 16.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 14.12.2015 ora 1710

Inspectoratul General pentru Imigrări organizează examen/concurs în data de 04.01.2016 ora 10.00 (test scris) şi în data de 07.01.2016, ora 10.00 (interviu), în vederea ocupării funcţiilor vacante de ofiţer specialist II prevăzută la poziţia nr.125 din Statul de organizare al Inspectoratului General pentru Imigrări în cadrul Direcţiei Logistică - Serviciul Administrativ - compartimentul Tehnic şi ofiţer specialist principal I prevăzută la poziţia nr.129 din Statul de organizare al Inspectoratului General pentru Imigrări în cadrul Direcţiei Logistică – Serviciul Administrativ compartimentul Norme logistice, protecţia mediului şi PSI, cu recrutare din sursă internă din rândul agenţilor de poliţie/maiştrilor militari şi subofiţerilor, de la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, absolvenţi de studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licenţă – ciclul I Bologna în domeniu tehnic sau economic şi studii universitare de master sau studii postuniversitare ori studii universitare de lungă durată în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Anunț anulare concurs - 16.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 14.12.2015 ora 1707

Inspectoratul General pentru Imigrări organizează examen/concurs în zilele de 04.01.2016, ora 12.00 (test scris) şi 07.01.2016, ora 10.00 (interviu), în vederea ocupării funcţiei vacante de ofiţer specialist I (consilier juridic) din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrari-Serviciul Juridic, prevăzut la poziţia nr. 93/a din Statul de Organizare al Inspectoratului General pentru Imigrari, cu recrutare din sursă internă din rândul agenţilor de poliţie/maiştrilor militari/subofiţerilor din Ministerul Afacerilor Interne, absolvenţi de studii superioare de lungă durată în domeniul juridic cu diplomă de licenţă sau studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare şi ciclul II de studii universitare de master, în drept [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Anunț anulare concurs - 16.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 14.12.2015 ora 1703

Inspectoratul General pentru Imigrări organizează examen/concurs în zilele de 05.01.2016, ora 10.00 (test scris) şi 08.01.2016, ora 10.00 (interviu), în vederea ocupării funcţiei vacante de ofiţer principal I din cadrul Serviciului pentru Imigrări al Judeţului Ilfov, prevăzută la poziţia nr. 192 din Statul de Organizare al Structurilor Judeţene pentru Imigrări, cu recrutare din sursă internă din rândul agenţilor de poliţie/maiştrilor militari/subofiţerilor din Ministerul Afacerilor Interne, absolvenţi de studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licenţă – ciclul I Bologna în domeniul juridic/economic [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Anunț anulare concurs - 16.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 14.12.2015 ora 1700

Inspectoratul General pentru Imigrări organizează examen/concurs în zilele de 05.01.2016, ora 10.00 (test scris) şi 08.01.2016, ora 10.00 (interviu), în vederea ocupării funcţiei vacante de ofiţer specialist III (consilier juridic) din cadrul Centrului Regional de Cazare şi Proceduri pentru Solicitanţii de Azil Galaţi, prevăzut la poziţia nr. 8 din Statul de Organizare al Centrului Regional de Cazare şi Proceduri pentru Solicitanţii de Azil Galaţi, cu recrutare din sursă internă din rândul agenţilor de poliţie/maiştrilor militari/subofiţerilor din Ministerul Afacerilor Interne, absolvenţi de studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licenţă – ciclul I Bologna în domeniul juridic şi studii universitare de master sau studii postuniversitare ori studii universitare de lungă durată în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Anunț anulare concurs - 16.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 14.12.2015 ora 1655

Inspectoratul General pentru Imigrări organizează examen/concurs în data de 04.01.2016 ora 12.00 (test scris) şi 07.01.2016, ora 10.00 (interviu pe subiecte profesionale), în vederea ocupării funcţiei vacante de ofiţer specialist II din cadrul Direcţiei pentru Imigrări a Municipiului Bucureşti - Serviciul Cetăţeni State Terţe, prevăzută la poziţia nr. 17 din Statul de Organizare al Direcţiei pentru Imigrări a Municipiului Bucureşti cu recrutare din sursă internă din rândul agenţilor de poliţie/maiştrilor militari/subofiţerilor din Ministerul Afacerilor Interne, absolvenţi de studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licenţă, ciclul I Bolgna. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Anunț anulare concurs - 16.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 14.12.2015 ora 1645

Inspectoratul General pentru Imigrări organizează examen/concurs în data de 04.01.2016, ora 10.00 (test scris) şi 07.01.2016, ora 10.00 (interviu), în vederea ocupării funcţiilor vacante de ofiţer specialist I (consilier juridic), ofiţer specialist II şi ofiţer specialist III (informaţii din ţara de origine) din cadrul Centrului Regional pentru Cazare şi Proceduri pentru Solicitanţii de Azil Timişoara, prevăzute la poziţiile nr. 4, 5 şi 8 din Statul de Organizare al Centrului Regional pentru Cazare şi Proceduri pentru Solicitanţii de Azil Timişoara, cu recrutare din sursă internă din rândul agenţilor de poliţie/maiştrilor militari/subofiţerilor din Ministerul Afacerilor Interne, absolvenţi de studii superioare [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Anunț anulare concurs - 16.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 14.12.2015 ora 1642

Inspectoratul General pentru Imigrări organizează examen/concurs în data de 05.01.2016 ora 12.00 (test scris) şi 08.01.2016, ora 10.00 (interviu pe subiecte profesionale), în vederea ocupării funcţiei vacante de ofiţer principal I din cadrul Centrului pentru Cazarea Străinilor Luaţi în Custodie Publică Arad, prevăzută la poziţia nr. 6 din Statul de Organizare al Centrului pentru Cazarea Străinilor Luaţi în Custodie Publică Arad cu recrutare din sursă internă din rândul agenţilor de poliţie/maiştrilor militari/subofiţerilor din Ministerul Afacerilor Interne, absolvenţi de studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licenţă, ciclul I Bolgna. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Anunț anulare concurs - 16.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 14.12.2015 ora 1640

Inspectoratul General pentru Imigrări organizează examen/concurs în zilele de 04.01.2016, ora 10.00 (test scris) şi 07.01.2016, ora 10.00 (interviu), în vederea ocupării funcţiilor vacante de ofiţer specialist I şi ofiţer specialist II din cadrul Direcţiei Logistică-Biroul Achiziţii, prevăzute la poziţiile nr. 154 şi 155 din Statul de Organizare al Inspectoratului General pentru Imigrări, cu recrutare din sursă internă din rândul agenţilor de poliţie/maiştrilor militari/subofiţerilor din Ministerul Afacerilor Interne, absolvenţi de studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licenţă – ciclul I Bologna în domeniul economic/tehnic/juridic şi a cursului de expert achiziţii publice [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Anunț anulare concurs - 16.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 14.12.2015 ora 1630

Direcţia Generală Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, două posturi de ofiţer de legătură în cadrul Oficiului European de Poliţie EUROPOL. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 11.12.2015 ora 1645

Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne organizează examen/concurs, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinului M.A.I. nr. 69/2009 privind aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare în M.A.I. şi Ordinului M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, cu recrutare din sursă internă, din rândul agenţilor de poliţie/subofiţerilor/maiştrilor militari din Ministerul Afacerilor Interne, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în vederea încadrării prin trecere în corpul ofiţerilor de poliţie, pentru ocuparea unui post de ofiţer specialist principal I în cadrul Serviciului prelucrarea automată date, stabiliri şi plăţi Regiunea 1, prevăzut la poziţia 49 din statul de organizare al unităţii. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Declarație    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Anunț anulare concurs - 30.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 11.12.2015 ora 1640

Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne organizează examen/concurs, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinului M.A.I. nr. 69/2009 privind aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare în M.A.I. şi Ordinului M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, cu recrutare din sursă internă, din rândul agenţilor de poliţie/subofiţerilor/maiştrilor militari din Ministerul Afacerilor Interne, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în vederea încadrării prin trecere în corpul ofiţerilor de poliţie, pentru ocuparea a 2 (două) posturi de ofiţer specialist principal I în cadrul Compartimentului vize, prestaţii din cadrul structurii financiare, prevăzute la poziţiile 44 şi 45 din statul de organizare al unităţii. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Declarație    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Anunț anulare concurs - 30.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 11.12.2015 ora 1630

Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne organizează examen/concurs, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinului M.A.I. nr. 69/2009 privind aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare în M.A.I. şi Ordinului M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, cu recrutare din sursă internă, din rândul agenţilor de poliţie/subofiţerilor/maiştrilor militari din Ministerul Afacerilor Interne, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în vederea încadrării prin trecere în corpul ofiţerilor de poliţie, pentru ocuparea unui post de ofiţer specialist principal I în cadrul Biroului prelucrare automată de date financiar-contabile pensionari, prevăzut la poziţia 32 din statul de organizare al unităţii. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Declarație    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Anunț anulare concurs - 30.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 11.12.2015 ora 1623

Direcţia Informare şi Relaţii Publice organizează concurs, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinelor ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne şi nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerului Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare, cu recrutare din sursă internă din rândul agenţilor de poliţie/maiştrilor militari/subofiţerilor din Ministerul Afacerilor Interne, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în vederea încadrării prin trecerea în corpul ofiţerilor, a unui post vacant de ofiţer de poliţie din Direcţia Informare şi Relaţii Publice, prevăzut la Centrul de Monitorizare şi Analiză Mass-Media – Compartimentul Monitorizare Mass-Media, poziţia 24 din statul de organizare al unităţii. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Anunț anulare concurs - 16.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 11.12.2015 ora 1620

Direcţia Informare şi Relaţii Publice organizează concurs, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinelor ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne şi nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerului Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare, cu recrutare din sursă internă din rândul agenţilor de poliţie/maiştrilor militari/subofiţerilor din Ministerul Afacerilor Interne, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în vederea încadrării prin trecerea în corpul ofiţerilor, a unui post vacant de ofiţer de poliţie din Direcţia Informare şi Relaţii Publice, prevăzut la Centrul de Presă şi Politici de Comunicare – Compartimentul Informare Publică, poziţia 19 din statul de organizare al unităţii. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Anunț anulare concurs - 16.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de -11.12.2015 ora 1600

Direcţia Generală Logistică organizează, în conformitate cu prevederile art. 26 din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi ale art. 3 din anexa la O.m.a.i. nr. 105/2015 pentru aprobarea Procedurii de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare, examenul de promovare a personalului contractual în treapta profesională imediat următoare celei pe care o deţine. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate la proba practică - 29.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 11.12.2015 ora1555

Direcţia Generală Logistică organizează, în conformitate cu prevederile art. 26 din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi ale art. 3 din anexa la O.m.a.i. nr. 105/2015 pentru aprobarea Procedurii de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare, examenul de promovare a personalului contractual în treapta profesională imediat următoare celei pe care o deţine. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate la proba scrisă - 29.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 11.12.2015 ora 1554

Direcţia Generală Logistică organizează, în conformitate cu prevederile art. 26 din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi ale art. 3 din anexa la O.m.a.i. nr. 105/2015 pentru aprobarea Procedurii de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare, examenul de promovare a personalului contractual în treapta profesională imediat următoare celei pe care o deţine. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate la proba practică - 29.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 11.12.2015 ora 1536

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), HG nr. 286/2011 şi nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, un post vacant de secretar-dactilograf I-IA (personal contractual – studii medii) la Financiar, poziția 4 din statul de organizare al structurii. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate selecție dosare - 29.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate proba scrisă - 28.01.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate la proba interviu - 03.02.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate finale - 05.02.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 11.12.2015 ora 1530

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, un post de inspector de specialitate gradul III-I (personal contractual – studii superioare) la Biroul instalaţii, poz. 33 din statul de organizare al Grupului de proiectare, structură subordonată Direcţiei Generale Logistice. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 11.12.2015 ora 1532

Direcţia Generală Logistică a Ministerului Afacerilor Interne organizează, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, O.m.a.i. nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I. şi O.m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane, toate cu modificările şi completările ulterioare şi cu prevederile Dispoziţiei directorului general al D.G.M.R.U. nr. II/1620/2015 privind unele proceduri şi formulare utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile M.A.I., concurs cu recrutare din rândul agenţilor de poliţie/maiştrilor militari/subofiţerilor încadraţi în structurile M.A.I. care îndeplinesc condiţiile legale de trecere în corpul ofiţerilor de poliţie, pentru ocuparea a unui post vacant de ofiţer de poliţie la Serviciul echipament, prevăzut la poziţia 684 din statul de organizare al Direcţiei administrative, subordonată Direcţiei Generale Logistice. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Model CV    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Anunț anulare concurs - 23.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 11.12.2015 ora 1530

Direcţia generală logistică a Ministerului Afacerilor Interne organizează, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, O.m.a.i. nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., O.m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane, toate cu modificările şi completările ulterioare şi cu prevederile Dispoziţiei directorului general al D.G.M.R.U. nr. II/1620/2015 [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Model CV    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Anunț anulare concurs - 23.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de -11.12.2015 ora 1524

Direcţia generală logistică a Ministerului Afacerilor Interne organizează, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, O.m.a.i. nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., O.m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane, toate cu modificările şi completările ulterioare şi cu prevederile Dispoziţiei directorului general al D.G.M.R.U. nr. II/1620/2015 [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Model CV    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Anunț anulare concurs - 23.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 11.12.2015 ora 1207

Direcţia generală logistică a Ministerului Afacerilor Interne organizează concurs, pentru ocuparea unui post vacant de ofiţer de poliţie, în cadrul Serviciului reparaţii construcţii, poziţia 138 din statul de organizare al Direcţiei administrative, cu personal recrutat din sursă internă, prin trecerea în corpul ofiţerilor a agenţilor de poliţie / maiştrilor militari / subofiţerilor care îndeplinesc condiţiile legale în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului, O.M.I.R.A. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.I.R.A., O.M.A.I. nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I.. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Cerere înscriere    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Declarație    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Model CV    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Anunț anulare concurs - 23.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 11.12.2015 ora 1155

Direcția Generală de Pașapoarte organizeaza concurs, în condițiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului și Ordinelor ministrului afacerilor interne nr. 665/2008 privind unele activități de management resurse umane în unitățile Ministerului Afacerilor Interne și nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei polițiștilor și cadrelor militare din Ministerul Afacerilor Interne, cu toate modificările și completările ulterioare, cu recrutare din sursă internă din rândul agenților de poliție/maiștrilor militari/subofițerilor din Ministerul Afacerilor Interne, absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condițiile legale, în vederea încadrării prin trecerea în corpul ofițerilor de poliție, a unui număr de 2 (două) posturi vacante de ofițer specialist I (funcționar public cu statut special) la Biroul Validare Date și Asistență Tehnică Producție [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 11.12.2015 ora 1150

Direcția Generală de Pașapoarte organizeaza concurs, în condițiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului și Ordinelor ministrului afacerilor interne nr. 665/2008 privind unele activități de management resurse umane în unitățile Ministerului Afacerilor Interne și nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei polițiștilor și cadrelor militare din Ministerul Afacerilor Interne, cu toate modificările și completările ulterioare, cu recrutare din sursă internă din rândul agenților de poliție/maiștrilor militari/subofițerilor din Ministerul Afacerilor Interne, absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condițiile legale, în vederea încadrării prin trecerea în corpul ofițerilor de poliție, a unui număr de 3 (trei) posturi vacante de ofițer de poliție (ofițer specialist I, ofițer specialist II și ofițer principal I) (funcționar public cu statut special) la Serviciul Comunicațiii și Tehnologia Informației [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 10.12.2015 ora 1555

În conformitate cu prevederile O.M.A.I. nr. 600/2005 pentru aprobarea competenţelor de gestiune a resurselor umane ale ministrului afacerilor interne, secretarilor de stat, secretarului general şi şefilor/comandanţilor unităţilor M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, precum și în baza Notei-Raport nr. 4082432 din 01.09.2015 prin care conducerea M.A.I. a aprobat deblocarea unor posturi vacante din cadrul unor structuri subordonate Direcției Generale Logistice, Direcţia generală logistică a Ministerului Afacerilor Interne organizează concurs, pentru ocuparea a două posturi vacante de ofiţer de poliție [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

ERATĂ - 11.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 10.12.2015 ora 1340

Ministerul Afacerilor Interne – Direcţia Informare şi Relaţii Publice organizează concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare, care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinelor ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I. şi nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, a postului de director adjunct al Direcţiei Informare şi Relaţii Publice. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 09.12.2015 ora 1545

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director general adjunct – Direcţia Generală pentru Îndrumarea şi Controlul Instituţiei Prefectului din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, cu proba scrisă programată în data de 12.01.2016, la sediul A.N.F.P. Anunţul de participare, tematica și bibliografia specifică se regăsesc pe pagina de web a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și pot fi accesate utilizând link-ul: http://www.anfp.gov.ro/Concurs/26307

Anunț anulare concurs - 18.12.2015 - Concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director general adjunct – Direcţia Generală pentru Îndrumarea şi Controlul Instituţiei Prefectului din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, cu proba scrisă programată în data de 12.01.2016, se amână pentru o dată ulterioară


Publicat în data de - 09.12.2015 ora 1505

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârilor de Guvern nr. 286/2011 şi nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, un post vacant de referent II-IA (personal contractual – studii medii ) [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

ERATĂ - 11.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate selecție dosare - 29.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate proba scrisă - 13.01.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate proba practică - 19.01.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate interviu - 25.01.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate finale - 28.01.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 09.12.2015 ora 1500

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii numărul 53/2003 – Codul Muncii (republicată), H.G. nr. 286/2011, H.G. nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. numărul 291/2011, un post vacant de inspector de specialitate gradul III-I (personal contractual – studii superioare) [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate selecție dosare - 29.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate proba scrisă - 12.01.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate interviu - 18.01.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate finale - 21.01.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 09.12.2015 ora 1455

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, un post vacant de bufetier (barman) (personal contractual – studii gimnaziale) la Serviciul Hrănire, poziția 278 din statul de organizare al Direcţiei administrative. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate selecție dosare - 29.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate la proba practică - 15.01.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate interviu - 21.01.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate finale - 25.01.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 09.12.2015 ora 0840

Ministerul Afacerilor Interne organizează, la sediul din Piaţa Revoluţiei, nr. 1A, sector 1, Bucureşti, concurs pentru ocuparea a 2 posturi vacante din cadrul Corpului de Control al Ministrului, Serviciul inspecții pentru instituția prefectului, după cum urmează: [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Decarație pe propria răspundere    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Formular de înscriere    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 08.12.2015 ora 1345

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, un post de personal contractual - studii gimnaziale de muncitor calificat IV-I (fochist) [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate selecție dosare - 23.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate proba scrisă - 13.01.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate interviu - 19.01.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate interviu - 20.01.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate finale - 21.01.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 08.12.2015 ora 0930

Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu Oradea, subordonat Direcţiei Medicale a Ministerului Afacerilor Interne organizează concurs, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, ale H.G. nr.355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 07.12.2015 ora 1435

Direcţia Generală Financiară scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinului ministrului nr. 665/2008 [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 03.12.2015 ora 1555

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (Republicată), Legii nr. 319/2006, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, O.M.A.I. nr. 291/2011, precum şi ale Dispoziției directorului general al Direcției generale resurse umane nr. II/1620/15.09.2015 privind unele proceduri și formulare utilizate în activitatea de management resurse umane în unitățile M.A.I., un post vacant de muncitor calificat IV-I (fochist) [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 03.12.2015 ora 1550

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (Republicată), Legii nr. 319/2006, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, O.M.A.I. nr. 291/2011, precum şi ale Dispoziției directorului general al Direcției generale resurse umane nr. II/1620/15.09.2015 privind unele proceduri și formulare utilizate în activitatea de management resurse umane în unitățile M.A.I., un post vacant de referent II-IA [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate selecție dosare - 18.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

ERATĂ - 22.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate la proba scrisă - 15.01.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate interviu - 21.01.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultatele finale - 25.01.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 23.11.2015 ora 1210

Agenţia Naţională Antidrog organizează concurs în vederea încadrării din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (Republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 1027 din 11.11.2014 [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 18.11.2015 ora 1025

Direcţia Schengen organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c), art. 7 şi art. 8 din Ordinul ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, recrutarea şi selecţia din rândul agenţilor/subofiţerilor din unităţile M.A.I., pentru ocuparea funcţiei de agent principal la Compartimentul secretariat şi informaţii clasificate, prevăzută la poziţia 41 în statul de organizare al Direcţiei Schengen. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 17.11.2015 ora 1540

Direcția Administrare și Achiziții pentru Comunicații și Tehnologia Informației, organizează concurs, în condițiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinelor ministrului nr. 665/2008 privind unele activități de management resurse umane în unitățile Ministerului Afacerilor Interne și nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei polițiștilor și cadrelor militare din Ministerului Afacerilor Interne, toate cu modificările și completările ulterioare, cu recrutare din sursă internă din rândul agenților de poliție/maiștrilor militari/subofițerilor din Ministerul Afacerilor Interne, [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Anexă    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 17.11.2015 ora 1042

În conformitate cu prevederile O.M.A.I. nr. 600/2005 pentru aprobarea competenţelor de gestiune a resurselor umane ale ministrului afacerilor interne, secretarilor de stat, secretarului general şi şefilor/comandanţilor unităţilor M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, precum și în baza Notei-Raport nr. 4082432 din 01.09.2015 prin care conducerea M.A.I. a aprobat deblocarea unor posturi vacante din cadrul unor structuri subordonate Direcției Generale Logistice, Direcţia generală logistică a Ministerului Afacerilor Interne organizează concurs, pentru ocuparea unui post vacant de ofiţer de poliție, în cadrul Serviciului Asigurare Gestionare Echipamente Audio-Video și IT, poziţia 540 din statul de organizare al Direcției administrative, cu personal recrutat din sursă internă [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 13.11.2015 ora 1230

Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinului ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne şi Ordinului ministrului nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerului Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare şi Instrucţiunile nr. 1111 din 20.12.2005 privind activitatea de asistenţă juridică în M.A.I., postul de şef serviciu I (consilier juridic) la Serviciu Juridic din cadrul Casei de Pensii Sectoriale a M.A.I., prevăzut la poziţia 12 din statul de organizare al unităţii. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 11.11.2015 ora 1555

Direcţia Generală Logistică organizează, în conformitate cu prevederile art. 26 din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi ale art. 3 din anexa la O.m.a.i. nr. 105/2015 pentru aprobarea Procedurii de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare, examenul de promovar [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate probei scrise secretar / dactilograf- 25.11.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 11.11.2015 ora 1550

Direcţia Generală Logistică organizează, în conformitate cu prevederile art. 26 din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi ale art. 3 din anexa la O.m.a.i. nr. 105/2015 pentru aprobarea Procedurii de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare, examenul de promovare- [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate probei scrise magaziner - 25.11.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 11.11.2015 ora 1530

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, două posturi vacante de muncitor calificat IV-I [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate selecție dosare - 27.11.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate proba practică - 11.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate interviu - 17.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate finale - 22.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 11.11.2015 ora 1525

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, un post vacant de muncitor calificat IV-I [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate selecție dosare - 27.11.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate proba practică - 11.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate interviu - 17.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate finale - 22.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 11.11.2015 ora 1520

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, două posturi vacante de muncitor calificat IV-I [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate selecție dosare - 27.11.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate proba practică - 15.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate la proba interviu - 21.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate finale - 23.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 09.11.2015 ora 1445

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, un post de personal contractual – studii gimnaziale de muncitor calificat IV-I (frezor universal)[...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Erată - 12.11.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 09.11.2015 ora 1440

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, două posturi de personal contractual – studii gimnaziale de muncitor calificat IV-I (lăcătuş mecanic de întreţinere şi reparaţii universale) [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Erată - 12.11.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate selectie dosare - 25.11.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate proba practică - 15.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate interviu - 18.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate finale - 22.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 06.11.2015 ora 1550

Direcţia Schengen organizează, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, art. 6 alin. (1) lit. c), art. 7 şi art. 8 din Ordinul ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., Ordinului M.A.I. nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerului Administraţiei şi Internelor, [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 06.11.2015 ora 1150

Agenţia Naţională Antidrog organizează concurs în vederea încadrării din sursă externă, a unui post vacant prevăzut cu funcţia contractuală de şef serviciu la Serviciul Observatorul Român de Droguri şi Toxicomanii, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (Republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 06.11.2015 ora 0915

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, un post de personal contractual, muncitor calificat IV-I (instalator sanitar şi gaze) la Serviciul reparații construcții din cadrul Direcției Administrative. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate selectie dosare - 24.11.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 04.11.2015 ora 1630

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) și alin. (5) din Legea nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului, Ordinelor ministrului nr. 665/2008, privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., nr. 300/2004 privind unele activităţi specifice domeniului resurse umane în unităţile M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare și având în vedere Nota Raport nr. 4520919 din 10.09.2015; [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 04.11.2015 ora 1625

Ministerul Afacerilor Interne – Direcţia Informare şi Relaţii Publice organizează concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare, care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinelor ministrului nr. 665/2008 [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 04.11.2015 ora 1620

Ministerul Afacerilor Interne – Direcţia Informare şi Relaţii Publice organizează concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare, care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinelor ministrului nr. 665/2008 [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 04.11.2015 ora 1035

Direcţia Generală Logistică organizează, în conformitate cu prevederile art. 26 din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi ale art. 3 din anexa la O.m.a.i. nr. 105/2015 pentru aprobarea Procedurii de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare, examenul de promovare a personalului contractual în gradul imediat superior celui pe care îl deţine.[...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultatele selecției dosarelor de concurs - 12.11.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate la proba scrisă - 19.11.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultatele finale - 20.11.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 03.11.2015 ora 1140

Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, în conformitate cu prevederile prevederile art. 5 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. 1 lit. c) din Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, organizează recrutare şi selecţie din rândul agenţilor din structurile M.A.I. pentru încadrarea unei funcţii vacante de agent principal (secretar) la Biroul Secretariat şi Relaţii cu Publicul. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 02.11.2015 ora 1350

Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane organizează concurs, pentru ocuparea unui post vacant de ofiţer de poliţie în cadrul Serviciului Monitorizare, Evaluare şi Coordonare Victime – Baza naţională de date privind traficul de persoane, poziţia 18 din statul de organizare al unităţii, cu personal recrutat din sursă internă [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 30.10.2015 ora 1505

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (Republicată), Legii nr. 319/2006, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, două posturi vacante de muncitor calificat IV-I (spălător textile) la Biroul echipament, acţiuni de protocol şi prestări servicii din cadrul Direcţiei administrative. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate selecție dosare (spalator textile) - 16.11.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate probei practice (spalator textile) - 25.11.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate interviu - 03.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate finale - 07.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 30.10.2015 ora 1500

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (Republicată), Legii nr. 319/2006, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, un post vacant de îngrijitor la Serviciul investiţii şi administrare patrimoniu din cadrul Direcţiei administrative. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate selecție dosare (post ingrijitor) - 16.11.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate proba practică - 09.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate interviu - 15.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultatele finale - 17.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 30.10.2015 ora 1445

Direcţia Generală Logistică organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din O.m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, selecţie din rândul agenților de poliţie / subofițerilor din structurile MAI, pentru ocuparea unui post vacant de agent II la Serviciul asigurare, gestionare echipamente audio-video și IT, poziţia 549 din statul de organizare al Direcției administrative. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultatele selecției dosarelor de concurs - 10.11.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 30.10.2015 ora 1425

Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne, scoate la concurs, prin recrutarea candidaţilor din sursă internă, din rândul agenţilor de poliţie/subofiţerilor şi maiştrilor militari din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, care îndeplinesc condiţiile legale de participare, în conformitate cu prevederile Legii nr.360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr.80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinelor ministrului nr.665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I. şi nr.69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, 2 posturi vacante de ofiţer la Serviciul Informatic, Comunicaţii, Evidenţă Contribuabili şi Certificare Stagii de Cotizare, prevăzute la poziţiile 87 şi 88 din statul de organizare al unităţii. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 29.10.2015 ora 1435

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, pe perioadă nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, un post vacant de funcţionar (recepţie hotel) la Complexul Excelsior din Braşov, jud. Braşov din cadrul Direcţiei Administrative: [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultatele selecției dosarelor de concurs - 14.11.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 29.10.2015 ora 1433

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, pe perioadă nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, următoarele posturi vacante de personal contractual din cadrul Direcţiei Administrative: [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs pentru ospătar - 14.11.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs pentru îngrijitor - 14.11.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultatul probei practice pentru ospătar - 27.11.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultatul probei practice pentru îngrijitor - 27.11.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultatele obținute la proba interviu pentru ospătar - 07.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultatele obținute la proba interviu pentru îngrijitor - 07.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate finale pentru ospătar - 09.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate finale pentru îngrijitor - 09.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 28.10.2015 ora 1340

Direcţia generală logistică a Ministerului Afacerilor Interne organizează, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, O.m.a.i. nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I. şi O.m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane, toate cu modificările şi completările ulterioare, concurs cu recrutare din rândul agenţilor de poliţie/maiştrilor militari/subofiţerilor încadraţi în structurile M.A.I. care îndeplinesc condiţiile legale de trecere în corpul ofiţerilor de poliţie, pentru ocuparea a două posturi vacante de ofiţer specialist principal I , prevăzute la poziţiile 15/a şi 26 din statul de organizare al Grupului achiziţii publice, subordonat Direcţiei generale logistice. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 27.10.2015 ora 1500

Direcţia generală logistică a Ministerului Afacerilor Interne organizează concurs, pentru ocuparea unui post vacant de ofiţer de poliție, în cadrul Bazei de depozitare - Întreținere A.G.Ch. Codlea, poziţia 13 din statul de organizare al Direcției cercetare, dezvoltare și suport logistic operațional, cu personal recrutat din sursă internă, prin trecerea în corpul ofiţerilor a agenţilor de poliţie / maiștrilor militari / subofiţerilor [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 27.10.2015 ora 1010

Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinului ministrului nr. 665/2008 [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 27.10.2015 ora 1000

Ministerul Afacerilor Interne, în conformitate cu prevederile art.64 alin.(2), art. 65 alin. (1) și alin.(2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi ale art. 125 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, organizează examen pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 23.10.2015 ora 1245

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, trei posturi vacante de muncitor calificat IV-I (personal contractual – studii gimnaziale) la Serviciul Hrănire, poziţiile 393, 394 şi 406 din statul de organizare al Direcţiei administrative, subordonată Direcţiei generale logistice. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultatele selecției dosarelor de concurs - 11.11.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultatele la proba practică - 26.11.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal cu rezultatele interviului - 04.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultatele finale - 09.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 22.10.2015 ora 0810

Ministerul Afacerilor Interne - Direcţia Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale organizează concurs în vederea încadrării, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, Hotărârilor Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Desfășurător concurs    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei - 29.10.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Declarație - 29.10.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Model tabel nominal cu rudele candidatului - 29.10.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultatele selecției dosarelor de concurs - 10.11.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultatele la proba scrisă - 17.11.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate interviu - 23.11.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultatele finale - 26.11.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 21.10.2015 ora 1045

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, un post de muncitor calificat IV-I (tâmplar manual universal) la Serviciul Reparaţii Construcţii din cadrul Direcției Administrative [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 20.10.2015 ora 1415

Direcţia pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, organizează concurs, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinelor ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne şi nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerului Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare, cu recrutare din sursă internă din rândul agenţilor de poliţie/maiştrilor militari/subofiţerilor din Ministerul Afacerilor Interne, [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 20.10.2015 ora 1355

Direcţia Generală Management Operaţional scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinului ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 20.10.2015 ora 1245

Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne organizează examen/concurs, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinului M.A.I. nr. 69/2009 privind aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare în M.A.I. şi Ordinului M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 20.10.2015 ora 0920

Direcţia Generală Logistică organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din O.m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, selecţie din rândul ofiţerilor de poliţie / ofiţerilor din structurile MAI, pentru ocuparea a două posturi vacante de ofiţer specialist principal I la Serviciul Reparaţii Construcţii, [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultatele selecției dosarelor de concurs - 10.11.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 15.10.2015 ora 1110

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, un post de inspector de specialitate gradul III-I la Serviciul Investiţii şi Administrare Patrimoniu din cadrul Direcției Administrative. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel cu rezultatele selecției dosarelor de concurs - 02.11.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel cu rezultatele la proba scrisă - 24.11.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel cu rezultatele la interviu - 02.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal cu rezultatele finale - 04.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 14.10.2015 ora 1345

Direcţia Generală Logistică organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din O.m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, selecţie din rândul agenţilor de poliţie / subofiţerilor din structurile M.A.I., pentru ocuparea unui post vacant de agent I la Biroul secretariat şi documente clasificate, poziţia 7 din statul de organizare al structurilor subordonate nemijlocit Direcţiei generale logistice. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultatele selecției pentru ocuparea postului scos la concurs - 30.10.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 13.10.2015 ora 1235

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, un post de personal contractual – studii gimnaziale de muncitor calificat IV-I (tinichigiu carosier) din cadrul Direcţiei suport tehnic, structură subordonată Direcţiei Generale Logistice. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel cu rezultatele selecției dosarelor de concurs - 29.10.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal cu rezultatele probei practice - 23.11.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal cu rezultatele interviului - 26.11.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal cu rezultatele finale - 02.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 13.10.2015 ora 1233

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, două posturi de personal contractual – studii gimnaziale de muncitor calificat IV-I (lăcătuş mecanic de întreţinere şi reparaţii universale) din cadrul Direcţiei suport tehnic, structură subordonată Direcţiei Generale Logistice. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel cu rezultatele selecției dosarelor de concurs - 29.10.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal cu rezultatele probei practice - 20.11.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate interviu lăcătuş mecanic - 25.11.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate finale - 02.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 13.10.2015 ora 1230

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, un post de personal contractual – studii gimnaziale de muncitor calificat IV-I (lăcătuş montator agregate energetice şi de transport) din cadrul Direcţiei suport tehnic, structură subordonată Direcţiei Generale Logistice. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel cu rezultatele selecției dosarelor de concurs - 29.10.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel cu rezultatele la proba practică - 27.11.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate interviu - 04.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal cu rezultatele finale - 08.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 13.10.2015 ora 0955

Direcţia Generală Management Operaţional scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinului ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne şi Ordinului ministrului nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerului Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de şef birou la Biroul prelucrare date, monitorizare SNUAU 112 si operare SMEC (serviciu in ture), prevăzută la poziţia 84 din statul de organizare al Direcţiei Generale Management Operaţional. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 12.10.2015 ora 1510

Agenţia Naţională Antidrog organizează concurs în vederea încadrării din sursă externă, a unui post vacant prevăzut cu funcţia contractuală de şef serviciu la Serviciul Observatorul Român de Droguri şi Toxicomanii, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (Republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 12.10.2015 ora 1358

SPITALUL DE URGENȚĂ “Prof.Dr.Dimitrie Gerota” București, scoate la concurs, prin recrutare din sursă internă, din rândul personalului Ministerului Afacerilor Interne, prin trecerea în corpul ofițerilor de poliție a agenților de poliție/subofițerilor/maiștrilor militari care îndeplinesc condițiile legale în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinelor ministrului administraţiei şi internelor nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerul Administraţiei şi Internelor și nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei polițiștilor și cadrelor militare din M.A.I., nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, postul vacant de ofiţer la Compartimentul Intendență al Spitalului de Urgență “Prof.Dr.Dimitrie Gerota”București. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 12.10.2015 ora 1345

Direcţia Generală Logistică organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din O.m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, selecţie din rândul agenților de poliţie / subofițerilor din structurile MAI, pentru ocuparea unui post vacant de agent II [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 12.10.2015 ora 1205

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, două posturi de muncitor calificat IV-I (electrician de intreținere și reparații) la Serviciul reparații construcții din cadrul Direcției Administrative. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel cu rezultatele selecției dosarelor de concurs - 28.10.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel cu rezultatele probei practice - 20.11.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel cu rezultatele interviului - 26.11.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel cu rezultatele finale - 02.12.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 09.10.2015 ora 1335

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, un post de inspector de specialitate gradul III-I (personal contractual – studii superioare) la Biroul instalaţii, poz. 33 din statul de organizare al Grupului de proiectare, structură subordonată Direcţiei Generale Logistice. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultatele selecției dosarelor de concurs - 28.10.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate la proba scrisă - 11.11.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate la proba practică - 16.11.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultatele finale - 16.11.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 09.10.2015 ora 1330

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, trei posturi vacante de bufetier (personal contractual – studii gimnaziale) la Serviciul Hrănire, poz. 423/a, 423/b, 423/c din statul de organizare al Direcţiei administrative [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultatele selecției dosarelor de concurs - 26.10.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel cu rezultatele la proba practcă - 09.11.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate interviu - 13.11.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate finale - 17.11.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 09.10.2015 ora 1155

Direcţia Generală Logistică organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din O.m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, selecţie din rândul ofiţerilor de poliţie / ofiţerilor din structurile MAI, pentru ocuparea unui post vacant de ofiţer specialist principal I la Serviciul măsurători cadastrale şi arhivă, poziţia 6 din statul de organizare al Grupului de proiectare, subordonat Direcţiei generale logistice. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 09.10.2015 ora 1150

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, un post de muncitor calificat IV-I (sudor electric) la Serviciul Reparaţii Construcţii din cadrul Direcției Administrative. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel cu rezultatele selecției dosarelor de concurs - 27.10.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel cu rezultatele la proba practcă - 12.11.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate interviu - 18.11.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate finale - 20.11.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 08.10.2015 ora 1020

Direcţia Generală Logistică organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din O.m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, selecţie din rândul ofiţerilor de poliţie / ofiţerilor din structurile MAI, [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 07.10.2015 ora 1300

Direcţia Generală Logistică organizează, în conformitate cu prevederile art. 26 din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi ale art. 3 din anexa la O.m.a.i. nr. 105/2015 pentru aprobarea Procedurii de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare, examenul de promovare a personalului contractual în gradul imediat superior celui pe care îl deţine. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel cu rezultatele selecției dosarelor de concurs - 15.10.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate la proba scrisă - 03.11.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultatele finale - 05.11.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 06.10.2015 ora 1335

În baza prevederilor Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, ale O.M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I. şi ale O.M.A.I. nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare în unităţile M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Afacerilor Interne organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de adjunct al inspectorului general (şef al resurselor şi inginer şef) la Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne, prin recrutare din sursă externă, din rândul oricăror categorii de persoane care deţin aptitudinile, abilităţile şi cunoştinţele necesare pentru ocuparea postului vacant, inclusiv persoane care fac deja parte din efectivele Ministerului Afacerilor Interne. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 06.10.2015 ora 0955

Direcţia generală logistică a Ministerului Afacerilor Interne scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi O.m.i.r.a. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, un post de ofiţer de poliţie la Biroul instalaţii, prevăzut la poziţia 31 din statul de organizare al Grupului de proiectare, subordonat Direcţiei generale logistice. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 06.10.2015 ora 0850

Direcţia pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de ofiţer de poliţie prevăzut la poziţia 54/k din statul de organizare al unităţii, prin transferul unui ofiţer de la alte instituţii din domeniul apărării şi securităţii naţionale. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 02.10.2015 ora 1030

În baza prevederilor Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, ale O.M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I. şi ale O.M.A.I. nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare în unităţile M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Afacerilor Interne organizează concurs pentru ocuparea funcţiei [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 02.10.2015 ora 0950

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, un post de personal contractual - studii gimnaziale de muncitor calificat IV-I [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal cu rezultatele selecției dosarelor de concurs - 19.10.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal cu rezultatele probei practice - 13.11.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate interviu - 18.11.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal cu rezultatele finale - 20.11.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 01.10.2015 ora 1355

Direcția Medicală organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din Ordinul m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile MA.I., cu modificările și completările ulterioare, selecție din rândul agenților de poliție/subofițerilor din structurile M.A.I. pentru ocuparea unui post vacant de agent de poliție – agent II la Centrul Medical Județean Gorj. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 01.10.2015 ora 1340

Spitalul de Urgenţă „Prof.dr.Dimitrie Gerota” Bucureşti, subordonat Direcţiei Medicale, scoate la concurs, prin recrutarea candidaţilor din sursă internă, din rândul personalului unităţii, din corpul agenților de poliţie, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, ale Ordinelor nr.23/2015 [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 28.09.2015 ora 0910

Direcţia Schengen organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c), art. 7 şi art. 8 din Ordinul ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, recrutarea şi selecţia din rândul agenţilor/subofiţerilor din unităţile M.A.I., [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 25.09.2015 ora 1305

Direcţia Generală Logistică organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din O.m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, selecţie din rândul agenţilor de poliţie / subofiţerilor din structurile M.A.I., pentru ocuparea unui post vacant de agent I [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 25.09.2015 ora 1300

Direcţia Generală Logistică organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din O.m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, selecţie din rândul agenţilor de poliţie / subofiţerilor din structurile M.A.I., pentru ocuparea unui post vacant de agent I [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 25.09.2015 ora 1235

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, un post de bufetier (barman) (personal contractual – studii gimnaziale) la Serviciul Hrănire, poz. 413 din statul de organizare al Direcţiei administrative. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel cu rezultatele selecției dosarelor de concurs - 12.10.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel cu rezultatele la proba practcă - 23.10.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 24.09.2015 ora 1130

Centrul de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice din cadrul Aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din Ordinului M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I. cu modificările şi completările ulterioare, selecţie din rândul ofiţerilor de poliţie/ofiţerilor din structurile Ministerului Afacerilor Interne [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 24.09.2015 ora 0935

Casa de Pensii Sectorială a M.A.I. organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c), art. 7 şi art. 8 din Ordinul ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, selecţie din rândul agenţilor de poliţie/subofiţerilor/maiştrilor militari (poliţişti/cadre militare) din unităţile M.A.I., pentru ocuparea unei funcţii de agent I prevăzute la Compartimentul Control acces şi supraveghere din cadrul Casei de Pensii Sectoriale a M.A.I. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 23.09.2015 ora 1127

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, un post de personal contractual - studii gimnaziale de muncitor calificat IV-I (fochist) la Serviciul investiţii şi administrare patrimoniu din cadrul Direcţiei administrative, subordonată Direcţiei Generale Logistice. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal cu rezultatele selecției dosarelor de concurs - 09.10.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate la proba scrisă - 28.10.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate interviu - 03.11.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 22.09.2015 ora 1500

Direcţia Schengen organizează, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, art. 6 alin. (1) lit. c), art. 7 şi art. 8 din Ordinul ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., Ordinului M.A.I. nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerului Administraţiei şi Internelor, [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 22.09.2015 ora 0810

Ministerul Afacerilor Interne - Direcţia Generală pentru Monitorizarea, Controlul Operaţional şi Inspecţia Activităţii Serviciilor de Ambulanţă şi UPU/CPU organizează concurs în vederea încadrării, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, Hotărârilor Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Calendarul desfășurării concursului    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 18.09.2015 ora 1210

Inspectoratul General pentru Imigrări organizează examen/concurs în data de 06.10.2015 (testul scris), respectiv 08.10.2015 (interviu pe subiecte profesionale), la sediul Inspectoratului General pentru Imigrări, în vederea ocupării unei funcţii de ofiţer specialist I (consilier juridic) în cadrul Serviciului pentru Imigrări al judeţului Constanţa, cu recrutare din rândul ofiţerilor absolvenţi de studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare şi a programului de studii de masterat, ciclul II de studii universitare în domeniul juridic, de la nivelul tuturor structurilor Ministerului Afacerilor Interne [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 17.09.2015 ora 1545

Direcţia Generală Logistică organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din O.m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, selecţie din rândul ofiţerilor de poliţie / ofiţerilor din structurile M.A.I., pentru ocuparea unui post vacant de ofiţer specialist principal I la Serviciul asigurarea calităţii – Biroul control tehnic din cadrul Direcţiei suport tehnic, structură subordonată Direcţiei Generale Logistice. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Erată - 23.09.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel cu rezultatele selecției dosarelor de concurs - 05.11.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 17.09.2015 ora 1130

Direcţia Generală Logistică organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din O.m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, selecţie din rândul ofiţerilor de poliţie / ofiţerilor din structurile M.A.I., pentru ocuparea unui post vacant de ofiţer specialist I la Sectorul reparaţii armament şi tehnică specifică, din cadrul Direcţiei suport tehnic, structură subordonată Direcţiei Generale Logistice. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Erată - 23.09.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal cu rezultatele selecției dosarelor de concurs - 05.10.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 14.09.2015 ora 1145

Direcţia Generală Logistică organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din O.m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, selecţie din rândul ofiţerilor de poliţie / ofiţerilor din structurile MAI, pentru ocuparea unui post vacant de ofiţer specialist principal I1 la Serviciul Controlul Calităţii în Construcţii, poziţia 49 din statul de organizare al Direcţiei Generale Logistice. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate selectie anunt - 02.10.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 11.09.2015 ora 1430

Centrul Național SIS scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinului ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne şi Ordinului ministrului nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerului Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare, postul de şef serviciu I la Serviciul Analiză, dezvoltare, testare, instruire şi cooperare, prevăzut la poziţia 3 din statul de organizare al unităţii. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 11.09.2015 ora 1040

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, un post de personal contractual, muncitor calificat IV-I (instalator sanitar şi gaze) la Serviciul reparații construcții din cadrul Direcției Administrative. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultatele selecției dosarelor de concurs - 29.09.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultatele la proba practcă - 06.10.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate interviu - 09.10.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal privind rezultatele la interviu după soluționarea contestațiilor - 13.10.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultatele finale - 14.10.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 08.09.2015 ora 1545

Centrul de Contact al M.A.I. organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c), art. 7 şi art. 8 din Ordinul ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, recrutarea şi ulterior selecţia din rândul ofiţerilor de poliţie/ofiţerilor, din unităţile M.A.I., pentru ocuparea a 8 (opt) funcţii vacante de execuţie de ofiţer specialist principal I în statul de organizare al Centrului de Contact al M.A.I. – Serviciul analiză și documentare [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 08.09.2015 ora 1540

Centrul de Contact al M.A.I. organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c), art. 7 şi art. 8 din Ordinul ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, recrutarea şi ulterior selecţia din rândul ofiţerilor de poliţie/ofiţerilor, din unităţile M.A.I., pentru ocuparea a 3 (trei) funcţii vacante de execuţie de ofiţer specialist principal I în statul de organizare al Centrului de Contact al M.A.I. – Biroul Administrare Baze de Date [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 08.09.2015 ora 1535

Centrul de Contact al M.A.I. organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c), art. 7 şi art. 8 din Ordinul ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, recrutarea şi ulterior selecţia din rândul agenților de poliţie/subofiţerilor, din unităţile M.A.I., pentru ocuparea a 2 (două) funcţii vacante de execuţie de agent I în statul de organizare al Centrului de Contact al M.A.I. – Compartimentul secretariat [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 07.09.2015 ora 1306

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, un post de muncitor calificat IV - I (frizer) - personal contractual cu studii gimnaziale, la Biroul echipament, acţiuni de protocol şi prestări servicii din cadrul Direcţiei administrative, subordonată Direcţiei generale logistice. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultatele selecției dosarelor de concurs - 24.09.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate proba practica - 13.10.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate interviu - 19.10.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate finale - 22.10.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 07.09.2015 ora 1305

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, şase posturi de muncitor necalificat II - I (personal contractual – studii gimnaziale) la Serviciul Hrănire (Bufete şi asigurare misiuni) din cadrul Direcţiei administrative, subordonată Direcţiei generale logistice. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultatele selecției dosarelor de concurs - 24.09.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate proba practica - 15.10.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate interviu - 21.10.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate finale - 26.10.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 03.09.2015 ora 1448

Direcția Medicală a Ministerului Afacerilor Interne organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din O.M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I. cu modificările şi completările ulterioare, selecție din rândul ofițerilor de poliție / ofițerilor din structurile M.A.I., pentru ocuparea postului vacant de ofițer specialist principal I, prevăzut la Compartimentul Organizare din Serviciul Management Resurse Umane (subordonat Direcției Medicale). [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 02.09.2015 ora 1425

Direcția Medicală a Ministerului Afacerilor Interne organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din O.M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I. cu modificările şi completările ulterioare, selecție din rândul ofițerilor de poliție / ofițerilor din structurile M.A.I., pentru ocuparea postului vacant de ofițer - medic la Cabinetul Medicină de Specialitate din cadrul Centrului Medical Județean Mureș, subordonat Direcției Medicale. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 01.09.2015 ora 0830

Agenţia Naţională Antidrog organizează concurs în vederea încadrării din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (Republicată), Hotărârilor Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 31.08.2015 ora 1445

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului, O.M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., O.M.A.I. nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., O.M.A.I. nr. 600/2005 pentru aprobarea competenţelor de gestiune a resurselor umane ale ministrului afacerilor interne, secretarilor de stat, secretarului general şi şefilor/comandanţilor unităţilor M.A.I., [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 28.08.2015 ora 1517

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, pe perioadă nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, următoarele posturi de personal contractual din cadrul Direcţiei Administrative - Complexul Turist din Predeal, jud. Braşov [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultatele selecției dosarelor de concurs - 16.09.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Erată - 23.09.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate proba practica - 25.09.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate la proba scrisă - 28.09.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate interviu - 01.10.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate interviu - 02.10.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate finale - 06.10.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel 2 rezultate finale - 06.10.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 28.08.2015 ora 1515

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, pe perioadă nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, următoarele posturi de personal contractual din cadrul Direcţiei Administrative - Complexul Excelsior din Braşov, jud. Braşov [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultatele selecției dosarelor de concurs - 16.09.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Erată - 23.09.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate proba practica - 25.09.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate la proba scrisă - 28.09.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel cu rezultatele la contestația la proba scrisă - 30.09.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate concurs - 01.10.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel cu rezultatele la interviu - 02.10.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate finale - 06.10.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel 2 rezultate finale - 06.10.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 28.08.2015 ora 1420

Direcția Medicală organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din Ordinul m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile MA.I., cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, selecție din rândul ofițerilor de poliție/ofițerilor din structurile M.A.I. pentru ocuparea unui post vacant de ofițer de poliție - medic la Centrul Medical Județean Neamț. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 27.08.2015 ora 1615

Direcţia Medicală, scoate la concurs, prin transfer de la Ministerul Apărării Naționale, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, O.M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, și O.M.A.I. nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în M.A.I.postul vacant de ofițer medic la Centrul Medical Judeţean Mureș. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 27.08.2015 ora 1450

Direcția Medicală a Ministerului Afacerilor Interne organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din O.M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I. cu modificările şi completările ulterioare, selecție din rândul ofițerilor de poliție / ofițerilor din structurile M.A.I., pentru ocuparea postului vacant de ofițer medic la Cabinete Medicale de Unitate – Garda de Coastă din cadrul Centrului Medical Județean Constanța, subordonat Direcției Medicale. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 25.08.2015 ora 0815

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului, O.M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., O.M.A.I. nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., O.M.A.I. nr. 600/2005 pentru aprobarea competenţelor de gestiune a resurselor umane ale ministrului afacerilor interne, secretarilor de stat, secretarului general şi şefilor/comandanţilor unităţilor M.A.I., [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 24.08.2015 ora 1115

Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu “Dr. Nicolae Kretzulescu” Bucureşti, organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din O.M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I. cu modificările şi completările ulterioare, selecţie din rândul ofiţerilor de poliţie/ofiţerilor din structurile M.A.I. pentru ocuparea postului vacant de ofiţer-medic în specialitatea Ortopedie şi Traumatologie la Compartimentul Chirurgie, Ortopedie, Urologie, Sterilizare. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 19.08.2015 ora 1435

Direcţia generală logistică a Ministerului Afacerilor Interne scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi O.m.i.r.a. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 19.08.2015 ora 1430

Direcţia generală logistică a Ministerului Afacerilor Interne scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi O.m.i.r.a. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare[...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 17.08.2015 ora 1000

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului, O.M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., O.M.A.I. nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., O.M.A.I. nr. 600/2005 pe [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 14.08.2015 ora 1415

Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne, scoate la concurs, prin recrutarea candidaţilor din sursă internă, din rândul agenţilor de poliţie/subofiţerilor şi maiştrilor militari din cadrul Ministerului Afacerilor Interne [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 14.08.2015 ora 1240

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, un post de bufetier (barman) [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 14.08.2015 ora 1230

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, opt posturi de muncitor calificat IV-I (ospătar) [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs - 01.09.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel cu rezultatele la proba practică - 25.09.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel cu rezultatele interviului - 01.10.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal cu rezultatele finale - 05.10.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 12.08.2015 ora 1400

SPITALUL DE URGENȚĂ “Prof.dr.Dimitrie Gerota” BUCUREȘTI, scoate la concurs, prin recrutare din sursă internă, din rândul personalului Ministerului Afacerilor Interne, prin trecerea în corpul ofițerilor de poliție a agenților de poliție/subofițerilor/maiștrilor militari care îndeplinesc condițiile legale în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Anunț examinare psihologică - 21.08.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Anunț desfășurare proba scrisă - 27.08.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 11.08.2015 ora 1510

Direcția Medicală a Ministerului Afacerilor Interne organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din O.M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I. cu modificările şi completările ulterioare, selecție din rândul ofițerilor de poliție / ofițerilor din structurile M.A.I., pentru ocuparea postului vacant de ofițer specialist principal I, prevăzut la poziția 3 din statul de organizare al Serviciului Management Resurse Umane (subordonat Direcției Medicale). [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 10.08.2015 ora 1520

Centrul de Contact al M.A.I. organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c), art. 7 şi art. 8 din Ordinul ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, recrutarea şi ulterior selecţia din rândul ofiţerilor de poliţie/ofiţerilor, din unităţile M.A.I., pentru ocuparea 2 (două) funcţii vacante de execuţie de ofiţer specialist principal I în statul de organizare al Centrului de Contact al M.A.I. – Serviciul relații cu publicul. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 10.08.2015 ora 1515

Centrul de Contact al M.A.I. organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c), art. 7 şi art. 8 din Ordinul ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, recrutarea şi ulterior selecţia din rândul agenților de poliţie/subofițerilor, din unităţile M.A.I., pentru ocuparea a 18 (optsprezece) funcţii vacante de execuţie de agent I în statul de organizare al Centrului de Contact al M.A.I. – Serviciul relații cu publicul. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 10.08.2015 ora 1040

Agenţia Naţională Antidrog organizează concurs în vederea încadrării din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (Republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 07.08.2015 ora 1605

Direcţia Generală Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, postul de ataşat de afaceri interne în cadrul Ambasadei României la Tel Aviv – Statul Israel. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 07.08.2015 ora 1600

Direcţia Generală Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, postul de ataşat de afaceri interne în cadrul Ambasadei României de la Abu Dhabi – Emiratele Arabe Unite [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 06.08.2015 ora 1440

Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen organizează selecție în vederea mutării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofițerilor Ministerului Afacerilor Interne, absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condițiile legale, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c), art. 7 și art. 8 din O.M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activități de management resurse umane în unitățile M.A.I., [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 06.08.2015 ora 1435

Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen organizează selecție în vederea mutării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofițerilor Ministerului Afacerilor Interne, absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condițiile legale, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c), art. 7 și art. 8 din O.M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activități de management resurse umane în unitățile M.A.I., [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 06.08.2015 ora 1040

Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinului ministrului nr. 665/2008 [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 05.08.2015 ora 1320

Direcţia Generală Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, postul de ataşat de afaceri interne în cadrul Ambasadei României la Atena – Republica Elenă. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 04.08.2015 ora 1140

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, ale Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, ale O.M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activități de management resurse umane în unitățile M.A.I., ale O.M.A.I. nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei polițiștilor și cadrelor militare din M.A.I., ale O.M.A.I. nr. 600/2005 pentru aprobarea competenţelor de gestiune a resurselor umane ale ministrului administraţiei şi internelor, secretarilor de stat, secretarului general şi şefilor/comandanţilor unităţilor M.A.I., [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 03.08.2015 ora 1530

Direcţia Generală Management Operaţional scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 03.08.2015 ora 1415

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, trei posturi de bufetier [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 03.08.2015 ora 1410

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, şase posturi de muncitor calificat IV-I [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal cu rezultatele selecției dosarelor de concurs - 20.08.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal cu rezultatele la proba practică - 17.09.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal cu rezultatele la interviu - 23.09.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal cu rezultatele finale - 28.09.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 31.07.2015 ora 1500

Centrul de Contact al M.A.I. organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c), art. 7 şi art. 8 din Ordinul ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, recrutarea şi ulterior selecţia [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 31.07.2015 ora 1110

Ministerul Afacerilor Interne, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, corespunzător funcţiei publice de execuţie de expert, clasa I, grad profesional superior din cadrul Corpului de Control al Ministrului, Serviciul inspecţii pentru instituţia prefectului, la sediul din Piaţa Revoluţiei, nr. 1A, sector 1, Bucureşti. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Formular de înscriere    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Declarație pe propria răspundere    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 30.07.2015 ora 1115

Direcția Medicală organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din Ordinul m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile MA.I., cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 95/2006 [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 29.07.2015 ora 1220

Agenţia Naţională Antidrog organizează concurs în vederea încadrării din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (Republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs - 19.08.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 28.07.2015 ora 1440

Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 24.07.2015 ora 0825

Ministerul Afacerilor Interne - Direcţia Generală pentru Monitorizarea, Controlul Operaţional şi Inspecţia Activităţii Serviciilor de Ambulanţă şi UPU/CPU organizează concurs în vederea încadrării, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, Hotărârilor Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Desfășurător concurs    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal cu rezultatele selecției dosarelor de concurs - 12.08.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal cu rezultatele la proba scrisă - 25.08.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal cu rezultatele la interviu - 28.08.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal cu rezultatele finale - 01.09.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 21.07.2015 ora 1140

Direcţia Generală Logistică organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din O.m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, selecţie din rândul ofiţerilor de poliţie / ofiţerilor din structurile MAI, pentru ocuparea unui post vacant de ofiţer specialist principal I la Baza de Depozitare-Intreţinere Armament, Geniu, Chimic - Codlea, poziţia 12 din statul de organizare al Direcţiei Cercetare, Dezvoltare şi Suport Logistic Operaţional. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 21.07.2015 ora 1135

Direcţia Generală Logistică organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din O.m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, selecţie din rândul ofiţerilor de poliţie / ofiţerilor din structurile MAI, pentru ocuparea unui post vacant de ofiţer specialist principal I la Baza de Depozitare a Rezervelor Proprii şi Operative - Găeşti, poziţia 43 din statul de organizare al Direcţiei Cercetare, Dezvoltare şi Suport Logistic Operaţional. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal cu rezultatele selecției dosarelor de concurs - 13.08.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 17.07.2015 ora 1525

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (Republicată), Legii nr. 319/2006, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, trei posturi de îngrijitor la Serviciul investiţii şi administrare patrimoniu din cadrul Direcţiei administrative. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs - 04.08.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal cu rezultatele la proba practică - 17.08.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal cu rezultatele obținute la interviu - 21.08.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal cu rezultatele finale - 26.08.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 17.07.2015 ora 1312

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, un post de personal contractual - studii gimnaziale de muncitor calificat IV-I (şlefuitor, lustruitor) la Serviciul reparaţii construcţii din cadrul Direcţiei administrative, subordonată Direcţiei Generale Logistice. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs - 04.08.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel cu rezultatele la proba practică - 02.09.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal cu rezultatele interviului - 08.09.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal cu rezultatele finale - 11.09.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 17.07.2015 ora 0928

Direcţia Generală Logistică organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din O.m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, selecţie din rândul ofiţerilor de poliţie / ofiţerilor din structurile MAI, pentru ocuparea unui post vacant de ofiţer specialist principal I la Serviciul Controlul Calităţii în Construcţii, poziţia 49 din statul de organizare al Direcţiei Generale Logistice. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs - 13.08.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 17.07.2015 ora 0925

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, un post de referent II-IA (personal contractual – studii medii) la Serviciul cazări şi administrare locuinţe, poz. 535 din statul de organizare al Direcţiei administrative. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal cu rezultatele selecției dosarelor de concurs - 04.08.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal privind rezultatele la proba scrisă - 18.08.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal privind rezultatele la interviu - 24.08.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal privind rezultatele la interviu după soluționarea contestațiilor - 26.08.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal cu rezultatele finale - 26.08.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 14.07.2015 ora 1007

Direcţia Generală Logistică organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din O.m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.L, cu modificările şi completările ulterioare, selecţie din rândul agenților de poliţie / subofiţerilor din structurile M.A.I., pentru ocuparea unui post vacant de agent I la Serviciul Asigurarea Calităţii – Biroul Control Tehnic din cadrul Direcţiei Suport Tehnic, subordonată Direcției Generale Logistice. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 13.07.2015 ora 1321

Direcția Medicală a Ministerului Afacerilor Interne organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din O.M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I. cu modificările şi completările ulterioare, selecție din rândul ofițerilor de poliție / ofițerilor din structurile M.A.I., pentru ocuparea postului vacant de medic la Cabinete Medicale de Unitate – Poliție din cadrul Centrului Medical Județean Mureș, subordonat Direcției Medicale. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 07.07.2015 ora 1545

Direcţia Generală Logistică organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din O.m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, selecţie din rândul ofiţerilor de poliţie / ofiţerilor din structurile MAI, pentru ocuparea unui post vacant de ofiţer specialist principal I la Serviciul asigurare, gestionare echipamente audio-video și IT, poziţia 541 din statul de organizare al Direcției administrative. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultatele obţinute la selecția pentru ocuparea postului vacant de ofițer specialist principal I - 17.07.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 06.07.2015 ora 1542

Direcţia Medicală organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin (1) lit. c) din Ordinul m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, selecţie din rândul agenţilor de poliţie/agenţilor din structurile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, selecţie din rândul agenţilor de poliţie / subofiţerilor din structurile M.A.I. pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical în cadrul Compartimentului medical Situaţii de Urgenţă la Centrul Medical Judeţean Vaslui. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 06.07.2015 ora 1540

Direcţia Medicală organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin (1) lit. c) din Ordinul m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, selecţie din rândul agenţilor de poliţie/agenţilor din structurile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, selecţie din rândul agenţilor de poliţie / subofiţerilor din structurile M.A.I. pentru ocuparea unui post vacant de agent de poliţie în cadrul Compartimentului financiar-contabilitate la Centrul Medical Judeţean Vaslui. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 06.07.2015 ora 1525

Casa de Pensii Sectorială a M.A.I. organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c), art. 7 şi art. 8 din Ordinul ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, selecţie din rândul agenţilor de poliţie/subofiţerilor/maiştrilor militari (poliţişti/cadre militare) din unităţile M.A.I., pentru ocuparea a 4 (patru) funcţii de agent I prevăzute la Compartimentul Control acces şi supraveghere din cadrul Casei de Pensii Sectoriale a M.A.I. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 06.07.2015 ora 1420

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, un post de personal contractual - studii medii, referent II-IA la Serviciul reparaţii armament şi tehnică specifică din cadrul Direcţiei suport tehnic, subordonată Direcţiei Generale Logistice. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs - 21.07.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal cu rezultatele la proba practică - 30.07.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal cu rezultatele obținute la interviu - 03.08.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal cu rezultatele finale - 06.08.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 06.07.2015 ora 1418

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, un post de personal contractual - studii gimnaziale de muncitor calificat IV-I (strungar la strung paralel şi detalonat) la Sectorul fabricaţie şi mentenanţă utilaje din cadrul Direcţiei suport tehnic, subordonată Direcţiei Generale Logistice. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs - 21.07.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal cu rezultatele la proba practică - 30.07.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 03.07.2015 ora 1445

Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinului ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne şi Ordinului ministrului nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerului Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare, postul de şef serviciu I la Serviciul Prelucrare Automată Date, Stabiliri şi Plăţi Prestaţii Regiunea 3 din cadrul Casei de Pensii Sectoriale a M.A.I., prevăzut la poziţia 70 din statul de organizare al unităţii. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 03.07.2015 ora 1443

Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinului ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne şi Ordinului ministrului nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerului Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare, postul de şef serviciu I la Serviciul Prelucrare Automată Date, Stabiliri şi Plăţi Prestaţii Regiunea 1 din cadrul Casei de Pensii Sectoriale a M.A.I., prevăzut la poziţia 47 din statul de organizare al unităţii. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 03.07.2015 ora 1045

Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinelor ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I. şi nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, postul de director adjunct la Casa de Pensii Sectorială a M.A.I., prevăzută la poziţia 2 din statul de organizare al unităţii. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 02.07.2015 ora 1423

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (Republicată), Legii nr. 319/2006, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, două posturi de muncitor calificat IV-I (spălător textile) la Biroul echipament, acţiuni de protocol şi prestări servicii din cadrul Direcţiei administrative. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 30.06.2015 ora 1545

Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu “Dr. Nicolae Kretzulescu” Bucureşti, scoate la concurs, prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr.360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului ministerului administraţiei şi internelor nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor cu modificările şi completările ulterioare, 1 post vacant de ofiţer-medic în specialitatea medicină de familie, la Serviciul Medical Poliţie. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 30.06.2015 ora 1203

Spitalul Clinic de Urgenţă “Avram Iancu” Oradea, subordonat Direcţiei Medicale organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin.1 lit. c) din Ordinul M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, selecţie din rândul ofiţerilor de poliţie/ofiţerilor din unităţile M.A.I., pentru ocuparea unui post vacant de ofiţer specialist I din cadrul Compartimentului Achiziţii al spitalului. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 26.06.2015 ora 1350

Direcția Medicală organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din Ordinul m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile MA.I., cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, selecție din rândul ofițerilor de poliție/ofițerilor din structurile M.A.I. pentru ocuparea unui post vacant de ofițer de poliție - medic specialist la Centrul Medical Județean Teleorman. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 26.06.2015 ora 1345

Direcția Medicală organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din Ordinul m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile MA.I., cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, selecție din rândul ofițerilor de poliție/ofițerilor din structurile M.A.I. pentru ocuparea unui post vacant de ofițer de poliție - medic specialist la Centrul Medical Județean Olt. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 24.06.2015 ora 1405

Direcţia Informare şi Relaţii Publice organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din O.m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, selecţie din rândul ofiţerilor de poliţie / ofiţerilor din structurile MAI, pentru ocuparea unui post vacant de ofiţer specialist principal I, la Centrul de Presă şi Politici de Comunicare. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 23.06.2015 ora 1310

Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu “Dr. Nicolae Kretzulescu” Bucureşti, scoate la concurs, prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr.360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului ministerului administraţiei şi internelor nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor cu modificările şi completările ulterioare, 1 post vacant de ofiţer-medic în specialitatea neurologie la Compartimentul Neurologie. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 22.06.2015 ora 1510

Direcţia generală logistică a Ministerului Afacerilor Interne scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor / ofiţerilor de poliţie M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinelor ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I. şi nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, postul vacant de şef birou I la Biroul Tehnic şi Investiţii din cadrul Direcţiei administrative. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 19.06.2015 ora 1416

Centrul de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice din cadrul Aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din Ordinului M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I. cu modificările şi completările ulterioare, selecţie din rândul funcţionarilor publici cu statut special/personalului militar din structurile Ministerului Afacerilor Interne pentru încadrarea unui post vacant de „Ofiţer specialist principal I”, poziţia 4/a din statul de organizare al Centrului de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 19.06.2015 ora 1414

Direcţia Generală Management Operaţional, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Piaţa Revoluţiei, nr. 1A, sector 1, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de ofiţer de poliţie prevăzut la poziţia 122 (analiză strategică) din statul de organizare al unităţii, prin transferul unor ofiţeri de la alte instituţii din domeniul apărării şi securităţii naţionale. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 19.06.2015 ora 1207

Direcția Medicală organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din Ordinul m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile MA.I., cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, selecție din rândul ofițerilor de poliție/ofițerilor din structurile M.A.I. pentru ocuparea unui post vacant de ofițer de poliție - medic la Centrul Medical Județean Sibiu. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 19.06.2015 ora 1205

Direcția Medicală organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din Ordinul m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile MA.I., cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, selecție din rândul ofițerilor de poliție/ofițerilor din structurile M.A.I. pentru ocuparea unui post vacant de ofițer de poliție - medic specialist la Centrul Medical Județean Caraș Severin. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 19.06.2015 ora 0833

Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinelor ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I. şi nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, postul de director al Centrului Naţional SIS, prevăzut la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 18.06.2015 ora 0825

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, un post de arhivar (personal contractual – studii medii), din cadrul Biroului secretariat şi documente clasificate. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs - 06.07.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Erată - 16.07.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal privind rezultatele la proba scrisă - 24.07.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal cu rezultatele interviului - 30.07.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal cu rezultatele finale - 03.08.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 16.06.2015 ora 1020

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, două posturi de personal contractual muncitor calificat IV-I (lăcătuş montator agregate energetice şi de transport) la Sectorul reparaţii autovehicule din cadrul Direcţiei suport tehnic, subordonată Direcţiei Generale Logistice. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs - 02.07.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal cu rezultatele la proba practică - 22.07.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal cu rezultatele interviului - 30.07.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal cu rezultatele finale - 04.08.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 15.06.2015 ora 1158

Direcţia Generală Logistică organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din O.m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, selecţie din rândul ofiţerilor de poliţie / ofiţerilor din structurile MAI, pentru ocuparea unui post vacant de ofiţer specialist principal I la Serviciul achiziții publice, poziţia 4 din statul de organizare al Grupului achiziții publice. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultatele obţinute la selecția pentru ocuparea postului vacant de ofițer specialist principal I 30.06.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 15.06.2015 ora 1155

Direcţia Generală Logistică organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din O.m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, selecţie din rândul ofiţerilor de poliţie / ofiţerilor din structurile MAI, pentru ocuparea unui post vacant de ofiţer specialist principal I la Serviciul achiziții fonduri europene, poziţia 25 din statul de organizare al Grupului achiziții publice. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultatele obţinute pentru ocuparea postului vacant de ofițer specialist principal I la Serviciul achiziții fonduri europene, poziția 25 din statul de organizare al Grupului de achiziții publice - 29.06.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 09.06.2015 ora 1345

În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din Ordinul ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare, Direcţia Generală Management Operaţional organizează selecţie în vederea încadrării prin promovare/mutare din rândul personalului poliţienesc şi militar din structurile Ministerului Afacerilor Interne, a două posturi de ofiţer vacante în cadrul Serviciului Management Stări Excepţionale. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie - poz. 33    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie - poz. 36    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 08.06.2015 ora 1515

Direcţia Generală Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, postul de ataşat de afaceri interne în cadrul Ambasadei României la Chişinău – Republica Moldova. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 08.06.2015 ora 1514

Direcţia Generală Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, postul de ataşat de afaceri interne în cadrul Ambasadei României la Washington – S.U.A. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 04.06.2015 ora 1630

Direcţia Generală Juridică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinelor ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I. şi nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, postul de şef birou la Biroul Secretariat şi Evidenţă, prevăzut la poziţia 62 din statul de organizare al unităţii. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 04.06.2015 ora 1340

Direcţia Generală Logistică organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din O.m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, selecţie din rândul ofiţerilor de poliţie / ofiţerilor din structurile MAI, pentru ocuparea unui post vacant de ofiţer specialist principal I la Serviciul dezvoltare, standardizare şi coordonare a cercetării ştiinţifice, poziţia 10 din statul de organizare al Direcţiei cercetare, dezvoltare şi suport logistic operaţional. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 02.06.2015 ora 1650

Direcţia Medicală, scoate la concurs, prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, şi O.M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, 1 post vacant de ofiţer-medic la Centrul Medical Judeţean Galaţi. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Model tabel cu rudele candidatului    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 02.06.2015 ora 1525

Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen organizează concurs prin recrutare din sursă internă din rândul ofițerilor Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinesc condițiile legale, pentru ocuparea unei funcții de instructor de poliție principal II la Catedra de Limbi Străine și Comunicare Profesională – Terminologie Schengen, vacantă la poziția 19 din statul de organizare al instituției (sediul Buzău) . [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 02.06.2015 ora 1317

Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen organizează concurs în vederea încadrării din sursă externă, a unui post de personal contractual muncitor calificat IV – I (electrician întreținere), pentru sediul din municipiul Ploiești, bdul. București nr. 30, jud. Prahova. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 29.05.2015 ora 1505

Direcţia Generală Management Operaţional scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinului ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne şi Ordinului ministrului nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerului Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de şef serviciu II la Serviciul Analiză Strategică, prevăzută la poziţia 120 din statul de organizare al Direcţiei Generale Management Operaţional. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 29.05.2015 ora 1500

Direcţia Generală Management Operaţional, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Piaţa Revoluţiei, nr. 1A, sector 1, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de ofiţer de poliţie prevăzut la poziţia 122 (analiză strategică) din statul de organizare al unităţii, prin transferul unor ofiţeri de la alte instituţii din domeniul apărării şi securităţii naţionale. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 29.05.2015 ora 1135

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, un post de personal contractual muncitor calificat IV-I (sudor) din cadrul Direcţiei administrative, structură subordonată Direcţiei Generale Logistice. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal cu rezultatele selecției dosarelor de concurs - 17.06.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 29.05.2015 ora 1133

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, un post de personal contractual muncitor calificat IV-I (electrician de întreţinere şi reparaţii) din cadrul Direcţiei administrative, structură subordonată Direcţiei Generale Logistice. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal cu rezultatele selecției dosarelor de concurs - 17.06.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 29.05.2015 ora 1121

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, un post de personal contractual muncitor calificat IV-I (tinichigiu şantier) din cadrul Direcţiei administrative, structură subordonată Direcţiei Generale Logistice. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal cu rezultatele selecției dosarelor de concurs - 17.06.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal cu rezultatele la proba practică - 03.07.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal cu rezultatele interviului - 10.07.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal cu rezultatele finale - 15.07.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 29.05.2015 ora 1119

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă,în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, 5 posturi de muncitor calificat IV-I (ospătar) din cadrul Direcţiei Administrative. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal privind rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere la concurs - 18.06.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel cu rezultatele probei practice - 02.07.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel cu rezultatele interviului - 07.07.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel cu rezultatele finale - 10.07.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 29.05.2015 ora 1110

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă,în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, 2 posturi de bufetier (barman) din cadrul Direcţiei Administrative. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal privind rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere la concurs - 18.06.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal privind rezultatele la proba scrisă - 06.07.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel cu rezultatele interviului - 09.07.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel cu rezultatele finale - 13.07.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 28.05.2015 ora 1548

Direcţia Generală Management Operaţional scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, funcţia de şef serviciu I la Centrul Naţional de Conducere Integrată al M.A.I., prevăzută la poziţia 75 din statul de organizare al Direcţiei Generale Management Operaţional [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 26.05.2015 ora 1352

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului, O.m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile MAI, O.m.a.i. nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din MAI, O.m.a.i. nr. 600/2005 pentru aprobarea competenţelor de gestiune a resurselor umane ale ministrului administraţiei şi internelor secretarilor de stat, secretarului general şi şefilor/comandanţilor unităţilor M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, în baza Raportului nr. 3241475 din 18.03.2015 prin care conducerea ministerului a aprobat deblocarea financiară a postului vacant de ofiţer specialist II în cadrul Serviciului Financiar-Contabilitate [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 22.05.2015 ora 1250

Direcţia Generală Logistică organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din O.m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, selecţie din rândul agenţilor de poliţie / subofiţerilor din structurile MAI, pentru ocuparea unui post vacant de agent I la Serviciul asigurare şi gestionare echipamente audio, video şi I.T., poziţia 548 din statul de organizare al Direcţiei administrative. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 21.05.2015 ora 1525

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (Republicată), Legii nr. 319/2006, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, două posturi de funcţionar la Serviciul hrănire din cadrul Direcţiei administrative. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal cu rezultatele selecției dosarelor - 10.06.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal cu rezultatele obținute la proba scrisă - 24.06.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal cu rezultatele obţinute la proba scrisă după soluţionarea contestaţiilor - 26.06.2015
( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal cu rezultatele obținute la interviu - 30.06.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal cu rezultatele finale - 03.07.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 21.05.2015 ora 1140

Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, postul de şef serviciu I la Serviciul Prelucrare Automată Date, Stabiliri şi Plăţi Prestaţii Regiunea 3 din cadrul Casei de Pensii Sectoriale a M.A.I., prevăzut la poziţia 70 din statul de organizare al unităţii. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 21.05.2015 ora 1135

Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, postul de şef serviciu I la Serviciul Prelucrare Automată Date, Stabiliri şi Plăţi Prestaţii Regiunea 1 din cadrul Casei de Pensii Sectoriale a M.A.I., prevăzut la poziţia 47 din statul de organizare al unităţii. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 21.05.2015 ora 1025

Direcţia Generală Logistică organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din O.m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, selecţie din rândul agenţilor de poliţie / subofiţerilor din structurile MAI, pentru ocuparea unui post vacant de agent I la Serviciul programe şi evidenţă proceduri, poziţia 38 din statul de organizare al Grupului achiziţii publice. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 19.05.2015 ora 1610

Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu “Dr. Nicolae Kretzulescu” Bucureşti, scoate la concurs, prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr.360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului ministerului administraţiei şi internelor nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor cu modificările şi completările ulterioare, 1 post vacant de ofiţer-medic în specialitatea medicină de familie, la Serviciul Medical Poliţie. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 15.05.2015 ora 1523

Centrul de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice din cadrul Aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din Ordinului M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I. cu modificările şi completările ulterioare, selecţie din rândul funcţionarilor publici cu statut special/personalului militar din structurile Ministerului Afacerilor Interne pentru încadrarea unui post vacant de „Ofiţer specialist principal I”, poziţia 9/a din statul de organizare al Centrului de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 15.05.2015 ora 1520

Centrul de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice din cadrul Aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din Ordinului M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I. cu modificările şi completările ulterioare, selecţie din rândul funcţionarilor publici cu statut special/personalului militar din structurile Ministerului Afacerilor Interne pentru încadrarea unui post vacant de „Ofiţer specialist principal I”, poziţia 4/a din statul de organizare al Centrului de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 15.05.2015 ora 1125

Ministerul Afacerilor Interne, în conformitate cu prevederile art.64 alin.(2), art. 65 alin. (1) și alin.(2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi ale art. 125 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, organizează examen pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 14.05.2015 ora 1528

Direcţia Generală Logistică organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din O.m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, selecţie din rândul ofiţerilor de poliţie / ofiţerilor din structurile MAI, pentru ocuparea unui post vacant de ofiţer specialist I la Sectorul reparaţii armament şi tehnică specifică, poziţia 350 din statul de organizare al Direcţiei suport tehnic. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 14.05.2015 ora 1430

Direcţia Generală Management Operaţional scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, funcţia de şef serviciu II (consilier juridic ) la Serviciul Strategii, Reglementări şi Standarde Operaţionale, prevăzută la poziţia 42 din statul de organizare al Direcţiei Generale Management Operaţional. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 14.05.2015 ora 1240

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă,în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, 3 posturi de muncitor calificat IV-I (bucătar) personal contractual din cadrul Direcţiei Administrative. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs - 03.06.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal cu rezultatele obţinute la proba scrisă - 23.06.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal cu rezultatele obţinute la interviu - 29.06.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal cu rezultatele finale - 02.07.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 14.05.2015 ora 0944

Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinului ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne şi Ordinului ministrului nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerului Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare şi Instrucţiunile nr. 1111 din 20.12.2005 privind activitatea de asistenţă juridică în M.A.I., postul de şef serviciu I (consilier juridic) la Serviciu Juridic din cadrul Casei de Pensii Sectoriale a M.A.I., prevăzut la poziţia 12 din statul de organizare al unităţii. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 13.05.2015 ora 1425

Direcţia Generală Management Resurse Umane, din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare Ordinului ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne şi Ordinului ministrului nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerului Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare, postul de şef serviciu II la Serviciul 4 – Organizare [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 11.05.2015 ora 1505

Direcția Medicalaă, scoate la concurs, prin recrutare din sursă externă, în condițiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, și O.M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activități de management resurse umane în unitățile M.A.I., cu modificările și completările ulterioare, 2 posturi vacante de ofițer-medic la Centrul Medical Județean Galați. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 07.05.2015 ora 1405

Direcţia Generală Logistică organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din O.m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, selecţie din rândul agenţilor de poliţie / subofiţerilor din structurile MAI, pentru ocuparea a două posturi vacante de agent I la Sectorului reparaţii auto – Biroul reparaţii autovehicule transport greu, prevăzute la poziţiile 266 şi 267 din statul de organizare al Direcţiei suport tehnic. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 07.05.2015 ora 1403

Direcţia Generală Logistică organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din O.m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, selecţie din rândul ofiţerilor de poliţie / ofiţerilor din structurile MAI, pentru ocuparea unui post vacant de ofiţer specialist principal I la Serviciul asigurarea calităţii – Biroul control tehnic, poziţia 31 din statul de organizare al Direcţiei suport tehnic. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 07.05.2015 ora 1400

Direcţia Generală Logistică organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din O.m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, selecţie din rândul agenţilor de poliţie / subofiţerilor din structurile MAI, pentru ocuparea unui post vacant de agent I la Biroul secretariat, documente clasificate şi control acces – compartimentul Control acces, poziţia 13 din statul de organizare al Direcţiei suport tehnic. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 06.05.2015 ora 1530

Direcţia pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 30.04.2015 ora 0800

Ministerul Afacerilor Interne - Direcţia Generală pentru Monitorizarea, Controlul Operaţional şi Inspecţia Activităţii Serviciilor de Ambulanţă şi UPU/CPU organizează concurs în vederea încadrării, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, Hotărârilor Guvernului nr. 286/2011 [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Desfășurător concurs    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal privind rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere la concurs - 20.05.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel nominal privind rezultatele contestaţiei la selecţia dosarelor de înscriere - 22.05.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Centralizator nominal cu rezultatele obţinute la proba scrisă - 03.06.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Centralizator nominal cu rezultatele obţinute la interviu - 09.06.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Centralizator nominal cu rezultatele finale - 10.06.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 29.04.2015 ora 1515

Spitalul Clinic de Urgenţă „Avram Iancu” Oradea, subordonat Direcţiei Medicale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, scoate la concurs, prin recrutare din sursă internă din rândul ofiţerilor M.A.I., în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinelor ministrului administraţiei şi internelor nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I. şi nr. S/34/2014 privind exercitarea calităţii de ordonator de credite în M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, postul de contabil şef la Financiar-Contabilitate (nivel serviciu) al Spitalului Clinic de Urgenţă „Avram Iancu” Oradea, subordonat Direcţiei Medicale. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 29.04.2015 ora 0805

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului, O.m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile MAI, O.m.a.i. nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din MAI, O.m.a.i. nr. 600/2005 pentru aprobarea competenţelor de gestiune a resurselor umane ale ministrului administraţiei şi internelor secretarilor de stat, secretarului general şi şefilor/comandanţilor unităţilor M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, în baza Raportului nr. 3241475 din 18.03.2015 prin care conducerea ministerului a aprobat deblocarea financiară a două posturi vacante de ofiţer specialist II în cadrul Serviciului Financiar-Contabilitate [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 24.04.2015 ora 1305

Direcţia generală logistică a Ministerului Afacerilor Interne scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor / ofiţerilor de poliţie M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinelor ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I. şi nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, postul vacant de director adjunct I la Direcţia administrativă. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 24.04.2015 ora 1125

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, pe perioadă determinată (4 luni), în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, următoarele posturi de personal contractual din cadrul Direcţiei Administrative - Complexul Meridian din Mamaia, jud. Constanţa: [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultatele selecției dosarelor de concurs la Complexul Meridian - 13.05.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Erată - 22.05.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL cu rezultatele probelor scrise si practice - 26.05.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL cu rezultatele interviului - 29.05.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL cu rezultatele finale - 02.06.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 24.04.2015 ora 1123

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, pe perioadă determinată (4 luni), în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, următoarele posturi de personal contractual din cadrul Direcţiei Administrative - Complexul Diana din Saturn, jud. Constanţa [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultatele selecției dosarelor de concurs la Complexul Diana - 13.05.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Erată - 22.05.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultatele probelor scrise si practice - 27.05.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel cu rezultatele interviului - 29.05.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel cu rezultatele finale - 02.06.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 22.04.2015 ora 1310

Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinelor ministrului nr. 665/2008 [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 21.04.2015 ora1400

Având în vedere nevoile de şcolarizare pentru formarea personalului, Direcţia Medicală din cadrul Ministerului Afacerilor Interne informează că, pentru anul universitar 2015 – 2016, s-au aprobat 15 locuri pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne la Institutul Medico – Militar, domeniul/specialitatea militară - Medicină generală. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Model - Tabel nominal cu rudele candidatului    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Probele și baremele pentru verificarea aptitudinilor fizice    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Completare anunț    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 21.04.2015 ora 1355

Având în vedere deficitul de medici înregistrat la nivelul rețelei sanitare a Ministerului Afacerilor Interne, Direcţia Medicală recrutează studenți de la facultățile de medicină acreditate în vederea transferului la Institutul Medico-Militar, specialitatea medicină generală pe locurile Ministerului Afacerilor Interne aprobate și rămase neocupate astfel: [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Model - Tabel nominal cu rudele candidatului    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Probele și baremele pentru verificarea aptitudinilor fizice    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Completare anunț    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 20.04.2015 ora 1710

Direcţia Generală Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, postul de ataşat de afaceri interne în cadrul Ambasadei României la Chişinău – Republica Moldova. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 20.04.2015 ora 1708

Direcţia Generală Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, postul de ataşat de afaceri interne în cadrul Delegaţiei Permanente a României la NATO. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 20.04.2015 ora 1705

Direcţia Generală Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, postul de ataşat de afaceri interne în cadrul Ambasadei României la Washington – S.U.A. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 10.04.2015 ora 0810

Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Ion Câmpineanu nr. 20, etaj 5, sector 1, organizează, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii (republicată), art. 26 alin. (1) şi (7) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, Titlul I din Anexa la Hotârărea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 09.04.2015 ora 1110

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (Republicată), Legii nr. 319/2006, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, un post de funcţionar la Serviciul investiţii şi administrare patrimoniu din cadrul Direcţiei administrative. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL privind rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere - 27.04.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL cu rezultatele obținute la proba scrisă - 15.05.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL cu rezultatele obținute la interviu - 21.05.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL cu rezultatele finale - 26.05.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 09.04.2015 ora 0815

Ministerul Afacerilor Interne, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, corespunzător funcţiei publice de execuţie de expert, clasa I, grad profesional superior din cadrul Corpului de Control al Ministrului, Serviciul inspecții pentru instituția prefectului, la sediul din Piaţa Revoluţiei, nr. 1A, sector 1, Bucureşti. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Formular de înscriere    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Declarații    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 08.04.2015 ora 1450

Casa de Pensii Sectorială a M.A.I. organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c), art. 7 şi art. 8 din Ordinul ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, selecţie din rândul ofiţerilor de poliţie/ofiţerilor (poliţişti/cadre militare) şi agenţilor de poliţie/subofiţerilor/maiştrilor militari (poliţişti/cadre militare) din unităţile M.A.I., pentru ocuparea unei funcţii de ofiţer specialist principal I şi, respectiv, agent I prevăzute la Compartimentul Vize Prestaţii din structura Financiară din cadrul Casei de Pensii Sectoriale a M.A.I. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 08.04.2015 ora 1441

Casa de Pensii Sectorială a M.A.I. organizează, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c), art. 7 şi art. 8 din Ordinul ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, selecţie din rândul agenţilor de poliţie/subofiţerilor/maiştrilor militari (poliţişti/cadre militare) din unităţile M.A.I., pentru ocuparea a 5 funcţii de agent I prevăzute la Compartimentul Control acces şi supraveghere din cadrul Casei de Pensii Sectoriale a M.A.I. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 08.04.2015 ora 1342

Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinului ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne şi Ordinului ministrului nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerului Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare, postul de director adjunct (logistică) din cadrul Centrului de Formare Iniţială şi Continuă al M.A.I. – Orăştie, poziţia 3 din statul de organizare al centrului, prevăzut cu gradul de comisar-şef de poliţie. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 08.04.2015 ora 0810

Ministerul Afacerilor Interne organizează, la sediul său din Piaţa Revoluţiei, nr. 1A, sector 1, Bucureşti, concurs pentru ocuparea a 4 posturi vacante, corespunzătoare funcţiilor publice de execuţie din cadrul Direcției Generale pentru Monitorizarea, Controlul Operațional și Inspecția Activității Serviciilor de Ambulanță și UPU/CPU, Serviciul Control Operațional și Inspecția Activității Serviciilor de Ambulanță și UPU/CPU, după cum urmează: [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 06.04.2015 ora 1400

Direcţia Medicală din cadrul Ministerului Afacerilor Interne scoate la concurs, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinelor ministrului administraţiei şi internelor nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerul Administraţiei şi Internelor şi nr. 69/2009 [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 01.04.2015 ora 1710

Ministerul Afacerilor Interne organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de inspector general al Inspectoratului General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne, prin recrutare din sursă externă, din rândul oricăror categorii de persoane care deţin aptitudinile, abilităţile şi cunoştinţele necesare pentru ocuparea postului vacant, inclusiv persoane care fac deja parte din efectivele Ministerului Afacerilor Interne. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 01.04.2015 ora 1305

Direcţia Medicală, scoate la concurs, prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, şi O.M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, 2 posturi vacante de ofiţer-medic la Centrele Medicale Judeţene Alba şi Galaţi. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 30.03.2015 ora 1804

Direcţia Generală Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, postul de ataşat de afaceri interne în cadrul Misiunii Permanente a României la New York-ONU. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 27.03.2015 ora 1555

Direcţia generală logistică a Ministerului Afacerilor Interne scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor / ofiţerilor de poliţie M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinelor ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I. şi nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, postul vacant de şef birou I la Biroul Deservire Aparat Central, din cadrul Direcţiei administrative. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 26.03.2015 ora 1515

Direcţia generală logistică a Ministerului Afacerilor Interne scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor / ofiţerilor de poliţie M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 25.03.2015 ora 0920

Direcţia generală logistică a Ministerului Afacerilor Interne scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind statutul poliţistului, O.m.i.r.a. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., un post de agent II la Serviciul hrănire poziţia 370 din statul de organizare al Direcţiei administrative. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 24.03.2015 ora 1430

Direcţia generală logistică a Ministerului Afacerilor Interne scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor / ofiţerilor de poliţie M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 20.03.2015 ora 1445

Direcţia generală logistică a Ministerului Afacerilor Interne scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor / ofiţerilor de poliţie M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 20.03.2015 ora 0940

Direcţia generală logistică a Ministerului Afacerilor Interne scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor / ofiţerilor de poliţie M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 20.03.2015 ora 0735

Direcţia Audit Public Intern scoate la concurs, prin recrutarea candidaţilor din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I care îndeplinesc condiţiile legale de participare, în conformitate cu prevederile Legii nr.360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr.80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Legii nr.672/2002 privind auditul public intern, [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 20.03.2015 ora 0730

Direcţia generală logistică a Ministerului Afacerilor Interne scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiterilor /ofiterilor de politie M.A.I., absolventi de studii superioare care îndeplinesc conditiile legale, în conformitate cu Legii nr. 360/2002 privind statutul poliţistului, O.m.i.r.a. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 19.03.2015 ora 1515

Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinului ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 19.03.2015 ora 1400

Direcţia generală logistică a Ministerului Afacerilor Interne scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor / ofiţerilor de poliţie M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinelor ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 19.03.2015 ora 1355

Direcţia generală logistică a Ministerului Afacerilor Interne scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor / ofiţerilor de poliţie M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinelor ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 17.03.2015 ora 1545

Agentia Natională Împotriva Traficului de Persoane cu sediul în Bucuresti, str. Ion Câmpineanu, nr. 20, etaj 5, sector 1, contractează un expert în vederea realizării evaluării sistemului naţional de asistenţă a victimelor traficului de persoane în conformitate cu standardele privind serviciile de asistenţă specializate aprobate prin H.G. 1238/2007 şi standardele de bune practici internaţionale. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Specificații tehnice    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 16.03.2015 ora 1545

Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen organizează concurs în vederea încadrării din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286 din 23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 1027 din 11.11.2014 [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 16.03.2015 ora 1540

Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen organizează concurs în vederea încadrării din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286 din 23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 1027 din 11.11.2014 [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 16.03.2015 ora 1535

Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen organizează concurs în vederea încadrării din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286 din 23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 1027 din 11.11.2014 [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 16.03.2015 ora 1525

Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen organizează concurs în vederea încadrării din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286 din 23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 1027 din 11.11.2014 [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de -11.03.2015 ora 1530

Direcţia Generală Management Operaţional, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Piaţa Revoluţiei, nr. 1A, sector 1, organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante de ofiţer de poliţie prevăzute la poziţiile 76 şi 77 (coordonare activităţi de monitorizare a situaţiei operative şi informare), 85, 86 şi 87 (integrare şi fuziune informaţii) şi 125 (analiză strategică) din statul de organizare al unităţii, prin transferul unor ofiţeri de la alte instituţii din domeniul apărării şi securităţii naţionale. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 06.03.2015 ora 1750

Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare Ordinului ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne şi Ordinului ministrului nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerului Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare, postul de director al Direcţiei Administrare şi Achiziţii pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, prevăzut la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 05.03.2015 ora 1240

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, pe perioadă determinată (6 luni), în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, următoarele posturi de personal contractual din cadrul Direcţiei Administrative - Complexul Diana din Saturn, jud. Constanţa: [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL privind rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere - 23.03.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la proba scrisă și practică - 02.04.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la interviu - 08.04.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL cu rezultatele finale - 10.04.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 05.03.2015 ora 1235

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, pe perioadă determinată (6 luni), în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, următoarele posturi de personal contractual din cadrul Direcţiei Administrative - Complexul Meridian din Mamaia, jud. Constanţa: [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL privind rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere - 23.03.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la proba scrisă și practică - 01.04.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la interviu - 06.04.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL cu rezultatele finale - 08.04.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 05.03.2015 ora 1200

SPITALUL DE URGENȚĂ “Prof.dr.Dimitrie Gerota” BUCUREȘTI, scoate la concurs, prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerul Administraţiei şi Internelor, cu modificările şi completările ulterioare, postul vacant de ofițer medic la Secția Recuperare Medicală, Medicină Fizică și Balneologie Bușteni[...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 02.03.2015 ora 1330

Spitalul Clinic de Urgenţă „Avram Iancu” Oradea, subordonat Direcţiei Medicale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, scoate la concurs, prin recrutare din sursă internă din rândul ofiţerilor M.A.I., în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinelor ministrului administraţiei şi internelor nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 02.03.2015 ora 0920

Direcţia generală logistică a Ministerului Afacerilor Interne scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind statutul poliţistului, O.m.i.r.a. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., două posturi de ofiţer de poliție la Serviciul Investiții și Administrare Patrimoniu - Biroul Tehnic și Investiții, pozițiile 77 și 78 din statul de organizare al Direcției Administrative (subordonată Direcției Generale Logistice). [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 24.02.2015 ora 1250

Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinului ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 23.02.2015 ora 1520

Ministerului Afacerilor Interne – Centrul Naţional SIS scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinului ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I. şi Ordinului ministrului nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, postul de contabil şef la Centrul Naţional SIS, prevăzut la poziţia 60 din statul de organizare al unităţii. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 23.02.2015 ora 1412

Agenţia Naţională Antidrog din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, scoate la concurs, prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (Republicată), Hotărârilor Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice şi nr. 3552007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, şi ale Procedurii PS-001-DM-RU nr. 4244380 din 03.10.2013 privind algoritmul şi responsabilităţile personalului implicat în activitatea de examinare medicală pentru încadrarea personalului contractual în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere adresa D.G.M.R.U. nr. 187475 din 18.12.2014, 3 posturi vacante de medic specialist, personal contractual, respectiv: [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 23.02.2015 ora 0940

Direcţia generală logistică a Ministerului Afacerilor Interne scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind statutul poliţistului, O.m.i.r.a. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., un post de ofiţer de poliție la Serviciul Patrimoniu Imobiliar și Protecția Mediului, poziția 33 din statul de organizare. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 18.02.2015 ora 1600

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (Republicată), Legii nr. 319/2006, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, patru posturi de muncitor calificat IV-I (fochist) la Serviciul investiţii şi administrare patrimoniu din cadrul Direcţiei administrative. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL privind rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere - 06.03.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )

ERATĂ - 10.04.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la proba scrisă - 17.04.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la proba interviu - 23.04.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la proba interviu - 28.04.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 18.02.2015 ora 1559

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (Republicată), Legii nr. 319/2006, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, un post de muncitor necalificat II-I la Direcţia administrativa. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL privind rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere - 06.03.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL privind rezultatele probei practice- 21.04.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL privind rezultatele obţinute la proba interviu - 27.04.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL cu rezultatele finale ale concursului - 30.04.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 18.02.2015 ora 1558

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (Republicată), Legii nr. 319/2006, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, un post de inspector de specialitate gradul III-I la Serviciul hrănire din cadrul Direcţiei administrative. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL privind rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere - 06.03.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

ERATĂ - 18.03.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la proba scrisă - 27.03.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la proba scrisă după soluţionarea contestaţiilor - 30.03.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL privind rezultatele obţinute la proba interviu - 03.04.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL cu rezultatele interviului după soluționarea contestațiilor - 06.04.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL cu rezultatele finale ale concursului - 07.04.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 18.02.2015 ora 1557

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (Republicată), Legii nr. 319/2006, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, trei posturi de îngrijitor la Direcţia administrativă (un post de îngrijitor la Serviciul hrănire şi doua posturi de îngrijitor la Serviciul investiţii şi administrare patrimoniu). [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL privind rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere - 06.03.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL privind rezultatele probei practice- 06.04.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL cu rezultatele obținute la proba interviu - 10.04.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL cu rezultatele finale - 17.04.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 17.02.2015 ora 1200

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, un post de muncitor calificat IV-I (sudor) la Sectorul Fabricatie Mentenantă Utilaje din cadrul Direcţiei Suport Tehnic. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL privind rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere - 06.03.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la proba practica - 17.03.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL privind rezultatele obţinute la proba interviu - 24.03.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL cu rezultatele finale ale concursului - 26.03.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 17.02.2015 ora 1158

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (Republicată), H.G. nr. 286/2011, H.G. nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, a două posturi de muncitor calificat IV-I (lăcătuş mecanic de întreţinere şi reparaţii universale) din cadrul Direcţiei suport tehnic. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL privind rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere - 06.03.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la proba practica - 24.03.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL privind rezultatele obţinute la proba interviu - 30.03.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL cu rezultatele finale ale concursului - 02.04.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 17.02.2015 ora 1155

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, un post de muncitor calificat IV-I (lăcătuş-mecanic de întreţinere şi reparaţii universale) la Serviciul reparaţii construcţii din cadrul Direcţiei Administrative. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL privind rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere - 06.03.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la proba practica - 26.03.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL privind rezultatele obţinute la proba interviu - 01.04.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL privind rezultatele concursului - 06.04.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 17.02.2015 ora 1125

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (Republicată), H.G. nr. 286/2011, H.G. nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, a două posturi de muncitor calificat IV-I (tinichigiu carosier) din cadrul Direcţiei suport tehnic. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL privind rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere - 06.03.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la proba practica - 17.03.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL privind rezultatele obţinute la proba interviu - 24.03.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL cu rezultatele finale ale concursului - 26.03.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 17.02.2015 ora 1120

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (Republicată), H.G. nr. 286/2011, H.G. nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, a un post de muncitor calificat IV-I (vopsitor auto) la Sectorul reparaţii auto din cadrul Direcţiei Suport Tehnic. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL privind rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere - 06.03.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la proba practica - 13.03.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL privind rezultatele obţinute la proba interviu - 19.03.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL cu rezultatele finale ale concursului - 24.03.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 17.02.2015 ora 1115

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, un post de muncitor calificat IV-I (electrician de intreţinere şi reparaţii) la Serviciul reparaţii construcţii din cadrul Direcţiei Administrative. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL privind rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere - 06.03.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la proba practica - 24.03.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL privind rezultatele obţinute la proba interviu - 30.03.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL cu rezultatele finale ale concursului - 02.04.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 17.02.2015 ora 1110

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (Republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, un post de muncitor calificat IV-I (electrician de întreţinere şi reparaţii) la Sectorul Fabricatie Mentenantă Utilaje din cadrul Direcţiei Suport Tehnic. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL privind rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere - 06.03.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la proba practica - 13.03.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL privind rezultatele obţinute la proba interviu - 19.03.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL cu rezultatele finale ale concursului - 24.03.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 17.02.2015 ora 1105

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, un post de muncitor calificat IV-I (instalator încălziri centrale şi gaze) la Serviciul reparaţii construcţii din cadrul Direcţiei Administrative. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL privind rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere - 06.03.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL privind rezultatele probei practice - 03.04.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL privind rezultatele obținute la proba interviu - 09.04.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL cu rezultatele finale ale concursului - 15.04.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 17.02.2015 ora 1100

Direcţia generală logistică a M.A.I. scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (Republicată), H.G. nr. 355/2007, H.G. nr. 286/2011 şi ale O.m.a.i. nr. 291/2011, postul de muncitor calificat IV - I (copist formare tipar plan) la Tipografie. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL privind rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere - 06.03.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la proba practica - 24.03.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL privind rezultatele obţinute la proba interviu - 30.03.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL cu rezultatele finale ale concursului - 02.04.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 17.02.2015 ora 1055

Direcţia generală logistică a M.A.I. scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (Republicată), H.G. nr. 355/2007, H.G. nr. 286/2011 şi ale O.m.a.i. nr. 291/2011, postul de muncitor calificat IV - I (legător manual) la Tipografie. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL privind rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere - 06.03.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la proba practica - 17.03.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL privind rezultatele obţinute la proba interviu - 24.03.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL cu rezultatele finale ale concursului - 26.03.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 17.02.2015 ora 1050

Direcţia generală logistică a M.A.I. scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (Republicată), H.G. nr. 355/2007, H.G. nr. 286/2011 şi ale O.m.a.i. nr. 291/2011, postul de inspector de specialitate gradul III - I (studii superioare) la Biroul construcţii din cadrul Grupului de proiectare. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL privind rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere - 06.03.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la proba scrisă - 13.03.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL privind rezultatele obţinute la proba interviu - 19.03.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL cu rezultatele finale ale concursului - 24.03.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 13.02.2015 ora 1400

Agenţia Naţională Antidrog din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, scoate la concurs, prin recrutare din sursă externă, 3 posturi vacante de inspector de specialitate gr. III- I, personal contractual, respectiv: [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 13.02.2015 ora 1359

Direcţia Medicală, scoate la concurs, prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, şi O.M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, 4 posturi vacante de ofiţer-medic la Centrele Medicale Judeţene Alba, Covasna, Galați și Gorj. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 12.02.2015 ora 1520

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (Republicată), Legii nr. 319/2006, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, un post de secretar-dactilograf I-IA la Serviciul cazări şi administrare locuinţe din cadrul Direcţiei administrative. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL privind rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere - 02.03.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

ERATĂ - 16.03.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la proba scrisă - 30.03.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la proba interviu - 03.04.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 12.02.2015 ora 1519

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (Republicată), Legii nr. 319/2006, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, un post de magaziner la Biroul echipament, acţiuni de protocol şi prestări servicii din cadrul Direcţiei administrative. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL privind rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere - 02.03.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )

ERATĂ - 16.03.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la proba scrisă - 20.03.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL privind rezultatele obţinute la proba interviu - 26.03.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL cu rezultatele finale ale concursului - 30.03.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 12.02.2015 ora 1518

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (Republicată), Legii nr. 319/2006, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, un post de funcţionar la Serviciul hrănire din cadrul Direcţiei administrative. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL privind rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere - 02.03.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )

ERATĂ - 16.03.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL privind rezultatele obţinute la proba scrisă - 18.03.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL cu rezultatele finale ale concursului - 24.03.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la interviu după soluţionarea contestaţiilor - 26.03.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL cu rezultatele finale ale concursului - 26.03.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 06.02.2015 ora 1640

Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare Ordinului ministrului nr. 665/2008 [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 06.02.2015 ora 1210

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, un post de muncitor calificat IV-I (bucătar) la Serviciul hrănire din cadrul Direcţiei administrative. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL privind rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere - 24.02.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la proba practica - 06.03.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la proba interviu - 11.03.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL cu rezultatele finale ale concursului - 12.03.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 06.02.2015 ora 1209

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, doua posturi de muncitor calificat IV-I (spălător textile) la Biroul echipament, acţiuni de protocol şi prestări servicii din cadrul Direcţiei administrative. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL privind rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere - 24.02.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 06.02.2015 ora 1208

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, un post de muncitor calificat IV-I (ospătar) la Serviciul hrănire din cadrul Direcţiei administrative. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL privind rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere - 24.02.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL privind rezultatele obţinute la proba practică - 03.03.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL privind rezultatele obţinute la proba interviu - 06.03.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL cu rezultatele finale ale concursului - 11.03.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 06.02.2015 ora 0820

În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii (republicată), art. 26 alin. (1) şi (7) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, Titlul I din Anexa la Hotârărea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare aduse de Hotărârea Guvernului nr. 1027 din 11.11.2014, [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 04.02.2015 ora 1555

Direcţia Medicală din cadrul Ministerului Afacerilor Interne scoate la concurs, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinelor ministrului administraţiei şi internelor nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerul Administraţiei şi Internelor şi nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerului Administraţiei şi Internelor, toate cu modificările şi completările ulterioare, postul vacant de director al Centrului Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu „Dr. Nicolae Kretzulescu” Bucureşti, prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I. care îndeplinesc condiţiile legale. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 04.02.2015 ora 1550

Direcţia Medicală din cadrul Ministerului Afacerilor Interne scoate la concurs, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinelor ministrului administraţiei şi internelor nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerul Administraţiei şi Internelor şi nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerului Administraţiei şi Internelor, toate cu modificările şi completările ulterioare, postul vacant de director al Centrului Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu Oradea, prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I. care îndeplinesc condiţiile legale.[...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 04.02.2015 ora 1540

Spitalul de Urgență “Prof.dr.Dimitrie Gerota” București, subordonat Direcției Medicale, scoate la concurs, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinelor ministrului administraţiei şi internelor nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerul Administraţiei şi Internelor şi nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerului Administraţiei şi Internelor, toate cu modificările şi completările ulterioare, postul vacant de director general adjunct economico-administrativ, prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I. care îndeplinesc condiţiile legale. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 03.02.2015 ora 1245

Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu “Dr. Nicolae Kretzulescu” Bucureşti, scoate la concurs, prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr.360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului ministerului administraţiei şi internelor nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor cu modificările şi completările ulterioare, 2 posturi vacante de ofiţer-medic la Serviciul Medical Poliţie. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Revenire anunt - 06.02.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 30.01.2015 ora 1335

Direcţia generală logistică a Ministerului Afacerilor Interne scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi O.m.i.r.a. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, un post de ofiţer de poliţie la Serviciul măsurători cadastrale şi arhivă, prevăzut la poziţia 5 din statul de organizare al Grupului de proiectare. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 27.01.2015 ora 0750

Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu “Dr. Nicolae Kretzulescu” Bucureşti, subordonat Direcției Medicale a Ministerului Afacerilor Interne, scoate la concurs, prin recrutare din sursă externă, un post vacant de asistent medical principal (PL), personal contractual, la Laboratorul Radiologie și Imagistică Medicală. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL privind rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere - 13.02.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel NOMINAL cu rezultatele obţinute la proba TEST SCRIS - 19.02.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la proba INTERVIU - 25.02.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel cu rezultatele finale ale concursului - 02.03.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 26.01.2015 ora 1605

Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare Ordinului ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne şi Ordinului ministrului nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerului Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare, postul de director al Direcţiei pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, prevăzut la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 26.01.2015 ora 1341

Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu “Dr. Nicolae Kretzulescu” Bucureşti, subordonat Direcției Medicale a Ministerului Afacerilor Interne, scoate la concurs, prin recrutare din sursă externă, un post vacant de asistent medical principal (PL), personal contractual, la Compartimentul Medicină Internă. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel NOMINAL cu rezultatele selecției dosarelor de înscriere - 12.02.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel NOMINAL cu rezultatele selecției dosarelor de înscriere - 16.02.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel NOMINAL cu rezultatele obţinute la proba TEST SCRIS - 18.02.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel NOMINAL cu rezultatele obţinute la proba INTERVIU - 24.02.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel cu rezultatele finale ale concursului - 27.02.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 26.01.2015 ora 1340

Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu “Dr. Nicolae Kretzulescu” Bucureşti, subordonat Direcției Medicale a Ministerului Afacerilor Interne, scoate la concurs, prin recrutare din sursă externă, un post vacant de asistent medical principal (PL), personal contractual, la Compartimentul Reumatologie, Balneologie, Medicină Fizică și Recuperare Medicală. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL privind rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere - 12.02.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel NOMINAL cu rezultatele obţinute la proba TEST SCRIS - 18.02.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel NOMINAL cu rezultatele obţinute la proba INTERVIU - 24.02.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel cu rezultatele finale ale concursului - 27.02.2015    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 23.01.2015 ora 1000

Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu “Dr. Nicolae Kretzulescu” Bucureşti, subordonat Direcției Medicale a Ministerului Afacerilor Interne, scoate la concurs, prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (Republicată), Hotărârilor Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare și nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL privind rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere - 11.02.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la proba TEST SCRIS - 17.02.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la proba INTERVIU - 23.02.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL cu rezultatele finale - 26.02.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 19.01.2015 ora 1745

Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare Ordinului ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne şi Ordinului ministrului nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerului Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare, postul de director al Direcţiei Administrare şi Achiziţii pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, prevăzut la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 14.01.2015 ora 0950

Direcţia Generală pentru Monitorizarea, Controlul Operaţional şi Inspecţia Activităţii Serviciilor de Ambulanţă şi UPU/CPU organizează concurs în vederea încadrării, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, Hotărârilor Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice şi nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Procedurii PS – 001 – Direcţia Medicală – RU nr. 4244380 din 03.10.2013 privind algoritmul şi responsabilităţile personalului implicat în activitatea de examinare medicală pentru încadrarea personalului contractual în unităţile M.A.I., a unui post de personal contractual, respectiv şef serviciu II la Serviciul Monitorizare şi Coordonare. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Calendarul desfășurarii concursului de șef serviciu la Serviciul Monitorizare și Coordonare    ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL privind rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere - 02.02.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la proba scrisă la concursul organizat pentru încadrarea funcţiei de șef serviciu la Servicul Monitorizarea și Coordonare - 16.02.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la proba interviu a concursului organizat pentru încadrarea funcţiei de șef serviciu la Serviciul Monitorizare şi Coordonare - 20.02.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )

TABEL NOMINAL cu rezultatele finale obţinute la concursul organizat pentru încadrarea funcţiei de șef serviciu la Serviciul Monitorizare şi Coordonare - 24.02.2015   ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 13.01.2015 ora 1310

Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare Ordinului ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne şi Ordinului ministrului nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerului Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare, postul de director general adjunct al Direcţiei Generale Management Operaţional, [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 07.01.2015 ora 1610

Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu “Dr. Nicolae Kretzulescu” Bucureşti, scoate la concurs, prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului ministerului administraţiei şi internelor nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor cu modificările şi completările ulterioare, 2 posturi vacante de ofiţer-medic la Serviciul Medical Poliţie. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 07.01.2015 ora 1605

Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu “Dr. Nicolae Kretzulescu” Bucureşti, scoate la concurs, prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului ministerului administraţiei şi internelor nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor cu modificările şi completările ulterioare, 1 post vacant de ofiţer-medic la Compartimentul Neurologie. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 07.01.2015 ora 1600

Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu “Dr. Nicolae Kretzulescu” Bucureşti, scoate la concurs, prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului ministerului administraţiei şi internelor nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor cu modificările şi completările ulterioare, 2 posturi vacante de agent-asistent medical la Serviciul Medical Poliţie. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 06.01.2015 ora 1820

Direcţia Generală Management Operaţional scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinului ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne şi Ordinului ministrului nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerului Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de şef serviciu I la Centrul Naţional de Monitorizare a Situaţiei Operative, prevăzută la poziţia 63 din statul de organizare al Direcţiei Generale Management Operaţional. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 06.01.2015 ora 1645

Direcţia Generală Management Operaţional scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinului ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne şi Ordinului ministrului nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerului Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de şef birou la Biroul de asigurare geografică a misiunilor - GIS, prevăzută la poziţia 65 din statul de organizare al Direcţiei Generale Management Operaţional. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 06.01.2015 ora 1630

Direcţia Medicală, scoate la concurs, prin transfer de la Ministerul Apărării Naționale, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare şi O.M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, postul vacant de medic specialist la Centrul Medical Judeţean Mureș. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 06.01.2015 ora 1625

SPITALUL DE URGENȚĂ “Prof.dr.Dimitrie Gerota” BUCUREȘTI, scoate la concurs, prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerul Administraţiei şi Internelor, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele posturi vacante: [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 06.01.2015 ora 1621

Direcţia Medicală, scoate la concurs, prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, şi O.M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, 4 posturi vacante de ofiţer-medic la Centrele Medicale Judeţene Alba, Bistrița-Năsăud, Brașov şi Covasna. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 06.01.2015 ora 1620

SPITALUL DE URGENȚĂ “Prof.dr.Dimitrie Gerota” BUCUREȘTI, scoate la concurs, prin recrutare și selecție din rândul personalului Ministerului Afacerilor Interne care îndeplinește criteriile de selecție, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerul Administraţiei şi Internelor, cu modificările şi completările ulterioare, postul vacant de ofiţer de poliție la Spitalul de Urgență “Prof.dr.Dimitrie Gerota” BUCUREȘTI. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 06.01.2015 ora 1555

Direcţia Medicală, scoate la concurs, prin recrutarea candidaţilor din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, ale Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 665/2008, privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M. A.I., cu modificările şi completările ulterioare, un post vacant ofițer medic la Centrele Medicale Judeţene Galați, Gorj, Hunedoara și Timiș, subordonate Direcției Medicale. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 06.01.2015 ora 1545

Direcţia Medicală, scoate la concurs, cu recrutarea candidaților prin transfer de la Serviciul Român de Informații, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, ale Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare și ale Ordinului m.a.i. nr. 665/2008, privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M. A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, un post vacant de medic șef cabinet la Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploiești, subordonat Direcției Medicale,. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 06.01.2015 ora 1440

Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinului ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne şi Ordinului ministrului nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerului Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare, postul de locţiitor şef direcţie generală la Direcţia Generală Management Operaţional, prevăzut la poziţia 4/a din statul de organizare al unităţii. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )