Arhivă anunţuri 2016 semestrul I

Posturi scoase la concurs - Anunţuri


Publicat în data de - 24.06.2016 ora 1230

Direcția Asigurare Logistică Integrată (subordonată Direcţiei Generale Logistice) scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, pe perioadă nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, următoarele posturi vacante de personal contractual din cadrul Centrului/Bazei de pregătire și refacere/recuperare a capacității de muncă "Excelsior" Brașov și "Turist" Predeal, jud. Brașov:[...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate selecţie dosare   ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate proba practică - Publicat în data de 10.08.2016 ora 1252    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate interviu - Publicat în data de 17.08.2016 ora 1115    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate finale - Publicat în data de 22.08.2016 ora 1450    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 24.06.2016 ora 1220

Direcția Asigurare Logistică Integrată (subordonată Direcţiei Generale Logistice) scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, pe perioadă nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, următoarele posturi vacante de personal contractual din cadrul Centrului/Bazei de pregătire și refacere/recuperare a capacității de muncă "Excelsior" Brașov și "Turist" Predeal, jud. Brașov: [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Erată    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate selecție dosare    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate proba scrisă - Publicat în data de 11.08.2016 ora 1455    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate interviu - Publicat în data de 18.08.2016 ora 1420    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate finale - Publicat în data de 23.08.2016 ora 1500    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 10.06.2016 ora 1110

Direcția Asigurare Logistică Integrată (subordonată Direcţiei Generale Logistice) scoate la concurs în vederea încadrării pe perioadă determinată (3 luni), prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, următoarele posturi vacante de personal contractual din cadrul Centrelelor/Bazei de pregătire și refacere/recuperare a capacității de muncă ”Meridian” - Mamaia, ”Diana” - Saturn și ”Piersicul” – Neptun, jud. Constanța - [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate selecţie dosare - 30.06.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate proba practică - 12.07.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 25.05.2016 ora 1010

Direcția Generală Management Resurse Umane din cadrul Ministerului Afacerilor Interne scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, un post de atașat de afaceri interne în cadrul Reprezentanței Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 23.05.2016 ora 1632

Direcţia Medicală, scoate la concurs, prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, ale O.m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerul Administraţiei şi Internelor, nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, ale Dispoziției directorului general al Direcției Generale Management Resurse Umane nr. II/1620 din 15.09.2015 privind unele proceduri și formulare utilizate în activitatea de management resurse umane în unitățile Ministerului Afacerilor Interne, postul vacant de medic specialist la Laboratorul de analize medicale din cadrul Centrului Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploiești. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Erată - 27.05.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 23.05.2016 ora 1630

Direcţia Medicală, scoate la concurs, prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, ale O.m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerul Administraţiei şi Internelor, nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, ale Dispoziției directorului general al Direcției Generale Management Resurse Umane nr. II/1620 din 15.09.2015 privind unele proceduri și formulare utilizate în activitatea de management resurse umane în unitățile Ministerului Afacerilor Interne, postul vacant de medic specialist la Laboratorul de radiodiagnostic și imagistică medicală din cadrul Centrului Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploiești. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Erată - 27.05.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 23.05.2016 ora 1627

Direcţia Medicală, scoate la concurs, prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, ale O.m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerul Administraţiei şi Internelor, nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, ale Dispoziției directorului general al Direcției Generale Management Resurse Umane nr. II/1620 din 15.09.2015 privind unele proceduri și formulare utilizate în activitatea de management resurse umane în unitățile Ministerului Afacerilor Interne, postul vacant de medic specialist la Cabinetul medicină de specialitate din Centrul Medical Județean Timiș [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Erată - 27.05.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 23.05.2016 ora 1625

Direcţia Medicală, scoate la concurs, prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, ale O.m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerul Administraţiei şi Internelor, nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, ale Dispoziției directorului general al Direcției Generale Management Resurse Umane nr. II/1620 din 15.09.2015 privind unele proceduri și formulare utilizate în activitatea de management resurse umane în unitățile Ministerului Afacerilor Interne, 4 posturi vacante de ofiţer-medic la Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploiești și Centrele Medicale Judeţene Bistrița-Năsăud și Mureș. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Erată - 27.05.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 13.05.2016 ora 1550

Ministerul Afacerilor Interne, în conformitate cu prevederile art.64 alin.(2), art. 65 alin. (1) și alin.(2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi ale art. 125 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, organizează examen pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Formular de inscriere    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 05.05.2016 ora 1547

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, un post vacant de personal contractual – studii gimnaziale de muncitor calificat IV-I (lăcătuş montator agregate energetice şi de transport) la Sectorul reparații auto, poziţia 278 din statul de organizare al Direcţiei suport tehnic (subordonată Direcţiei Generale Logistice) [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate selecţie dosare - 23.05.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate proba practică - 08.06.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate interviu - 13.06.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate finale - 16.06.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 05.05.2016 ora 1545

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, un post vacant de personal contractual – studii gimnaziale de muncitor calificat IV-I (lăcătuş mecanic de întreţinere şi reparaţii universale) la Sectorul reparaţii armament şi tehnică specifică, poziţia 375 din statul de organizare al Direcţiei suport tehnic (subordonată Direcţiei Generale Logistice) [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate selecţie dosare - 23.05.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate probă practică - 14.06.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate interviu - 17.06.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate finale - 22.06.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 05.05.2016 ora 1331

Anunț de promovare în gradul profesional imediat următor al personalului contractual din cadrul Serviciului cazare și administrare locuințe - Centrul de pregătire și refacere/recuperare a capacității de muncă ”Excelsior” din Brașov, poziţia 649 din statul de organizare al Direcției administrative (subordonată Direcţiei generale logistice) [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate selecţie dosare - 23.05.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 05.05.2016 ora 1329

Anunț de promovare în treapta profesională imediată următoare al personalului contractual din cadrul Serviciului cazare și administrare locuințe - Centrul de pregătire și refacere/recuperare a capacității de muncă ”Excelsior” din Brașov, poziţiile 651 și 652 din statul de organizare al Direcției administrative (subordonată Direcţiei generale logistice) [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate proba scrisă - 23.05.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 05.05.2016 ora 1327

Anunț de promovare în treapta profesională imediată următoare al personalului contractual din cadrul Serviciului cazare și administrare locuințe - Baza de pregătire și refacere/recuperare a capacității de muncă ”Turist” din Predeal, poziţia 670 din statul de organizare al Direcției administrative (subordonată Direcţiei generale logistice) [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate selecţie dosare - 23.05.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 22.04.2016 ora 1446

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării pe perioadă determinată (4 luni), prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, următoarele posturi vacante de personal contractual din cadrul Direcţiei Administrative - Centrele de pregătire și refacere/recuperare a capacității de muncă ”Meridian” - Mamaia, ”Diana” - Saturn și ”Piersicul” - Neptun jud. Constanța - [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate selecție dosare - 12.05.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate probe practice - 24.05.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate interviu - 30.05.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate finale - 03.06.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 22.04.2016 ora 1442

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării pe perioadă determinată (4 luni), prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, următoarele posturi vacante de personal contractual din cadrul Direcţiei Administrative - Centrele de pregătire și refacere/recuperare a capacității de muncă ”Meridian” - Mamaia, ”Diana” - Saturn și ”Piersicul” – Neptun, jud. Constanța- [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate selecție dosare - 12.05.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate proba scrisă - 26.05.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate interviu - 01.06.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate contestaţii interviu - 03.06.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate finale - 06.06.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 22.04.2016 ora 1440

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării pe perioadă nedeterminată, prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, următoarele posturi vacante de personal contractual din cadrul Direcţiei Administrative - Centrele de pregătire și refacere/recuperare a capacității de muncă ”Meridian” Mamaia și ”Diana” Saturn, jud. Constanța- [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate selecție dosare - 12.05.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate proba scrisă - 26.05.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate contestaţii - 30.05.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate interviu - 01.06.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate finale - 06.06.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 20.04.2016 ora 1030

Direcţia Generală Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, un post de atașat de afaceri interne în cadrul Ambasadei României în Republica Columbia. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 14.04.2016 ora 1100

Ministerul Afacerilor Interne organizează, la sediul din Bucureşti, concurs pentru ocuparea a 2 posturi vacante din cadrul Direcției Generale Management Resurse Umane, Serviciul Gestiune și Planificare, după cum urmează: [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Declarații    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Formular înscriere    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 11.04.2016 ora 1347

Având în vedere deficitul de medici înregistrat la nivelul rețelei sanitare a Ministerului Afacerilor Interne, Direcţia Medicală recrutează studenți de la facultățile de medicină acreditate în vederea transferului la Institutul Medico-Militar, specialitatea medicină generală pe locurile Ministerului Afacerilor Interne aprobate și rămase neocupate, astfel: [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Anexe    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Anunţ evaluarea psihologică - 31.05.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 11.04.2016 ora 1345

Direcția Medicală din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, cu sediul în în Bucureşti, str. Mihai Vodă nr.17, sector 5 selecționează candidați (barbați și femei) pentru admiterea la Institutul Medico-Militar București domeniul/specialitatea militară – Medicină generală, cursuri de zi, sesiunea 2016. Pentru anul universitar 2016-2017 au fost aprobate 19 locuri pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Anexe    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Anunţ evaluarea psihologică - 31.05.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 11.04.2016 ora 0810

Ministerul Afacerilor Interne organizează, la sediul din Piaţa Revoluţiei, nr. 1A, sector 1, Bucureşti, concurs pentru ocuparea a 4 posturi vacante din cadrul Corpului de Control al Ministrului, Serviciul inspecţii pentru instituţia prefectului, după cum urmează: [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 01.04.2016 ora 0800

Direcţia Generală Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, un post de atașat de afaceri interne în cadrul Ambasadei României în Ucraina. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 24.03.2016 ora 1430

Direcţia Generală Logistică a Ministerului Afacerilor Interne scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor / ofiţerilor de poliţie M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, O.M.I.R.A. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.I.R.A., cu modificările şi completările ulterioare şi O.M.A.I. nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, un post vacant de şef serviciu II la Serviciul programe investiții și planificare, poziţia 53 din statul de organizare al Direcţiei Generale Logistică - [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 14.03.2016 ora 1550

Direcţia Generală Logistică organizează, în conformitate cu prevederile art. 26 din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi ale art. 3 din anexa la O.m.a.i. nr. 105/2015 pentru aprobarea Procedurii de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare, examenul de promovare a personalului contractual în treapta imediat superioară celei pe care o deţine. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultat la proba scrisă - 12.04.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultat final - 15.04.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 07.03.2016 ora 1550

În baza prevederilor Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, ale O.M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I. şi ale O.M.A.I. nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare în unităţile M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Afacerilor Interne organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de adjunct al inspectorului general (pentru zbor) la Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne, prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor aparţinând Ministerului Afacerilor Interne. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 01.03.2016 ora 1401

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării pe perioadă nedeterminată, prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, următoarele posturi vacante de personal contractual din cadrul Direcţiei Administrative - Centrele de pregătire și refacere/recuperare a capacității de muncă ”Meridian” Mamaia și ”Piersicul” Neptun, jud. Constanța [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Anexe    ( descarcă fişier în format "rar" )

Rezultate selecție dosare - 18.03.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate obţinute la proba practică - 31.03.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate interviu - 06.04.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate finale - 11.04.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 01.03.2016 ora 1358

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării pe perioadă nedeterminată, prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, următoarele posturi vacante de personal contractual din cadrul Direcţiei Administrative - Centrele de pregătire și refacere/recuperare a capacității de muncă ”Meridian” Mamaia, ”Diana” Saturn și ”Piersicul” Neptun, jud. Constanța [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Anexe    ( descarcă fişier în format "rar" )

Rezultate selecție dosare - 18.03.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate proba scrisă - 30.03.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate interviu - 05.04.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate finale - 08.04.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 29.02.2016 ora 1435

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării pe perioadă determinată (6 luni), prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, următoarele posturi vacante de personal contractual din cadrul Direcţiei Administrative - Centrele de pregătire și refacere/recuperare a capacității de muncă ”Meridian” - Mamaia, ”Diana” - Saturn și ”Piersicul” - Neptun jud. Constanța: [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Anexe    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate selecție dosare - 17.03.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate proba scrisă - 30.03.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate interviu - 05.04.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate finale - 08.04.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 29.02.2016 ora 1430

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării pe perioadă determinată (6 luni), prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, următoarele posturi vacante de personal contractual din cadrul Direcţiei Administrative - Centrele de pregătire și refacere/recuperare a capacității de muncă ”Meridian” - Mamaia, ”Diana” - Saturn și ”Piersicul” - Neptun jud. Constanța: [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Anexe    ( descarcă fişier în format "pdf" )

ERATA  01.03.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate selecție dosare - 17.03.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate obţinute la proba practică - 31.03.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate interviu - 06.04.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate finale - 11.04.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 26.02.2016 ora 1540

Direcţia generală logistică a Ministerului Afacerilor Interne scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofițerilor /ofițerilor de poliție M.A.I., absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condițiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, O.M.I.R.A. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.I.R.A., O.M.A.I. nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei polițiștilor și cadrelor militare din M.A.I., toate cu modificările și completările ulterioare, un post vacant de șef birou I la Biroul reparații autovehicule transport greu, poziția 261 din statul de organizare al Direcției suport tehnic. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Anexe    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 26.02.2016 ora 1440

Direcţia Generală Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, un post de ofiţer de legătură în cadrul Oficiului European de Poliţie EUROPOL. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 23.02.2016 ora 1425

Direcţia Administrare şi Achiziţii pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, organizează concurs, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinelor ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne şi nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerului Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare, cu recrutare din sursă internă din rândul agenţilor de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în vederea încadrării prin trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie, a unui post vacant de ofiţer de poliţie, prevăzut la poziţia 51/a în statul de organizare al unităţii. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 22.02.2016 ora 1545

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs, în vederea încadrării din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (Republicată), ale Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 şi ale Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, ale Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 291/2011, precum şi ale Dispoziției directorului general al Direcției generale resurse umane nr. II/1620/15.09.2015, un post vacant de îngrijitor la Serviciul cazări și administrare locuințe, poziția 554 din statul de organizare al Direcţiei administrative (subordonată Direcției generale logistice). [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Anexe    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate selecție dosare - 10.03.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate proba practică - 06.04.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate interviu - 12.04.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate finale - 14.04.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate solutionarie contestatie - 14.04.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 22.02.2016 ora 1540

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs, în vederea încadrării din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (Republicată), ale Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 şi ale Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, ale Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 291/2011, precum şi ale Dispoziției directorului general al Direcției generale resurse umane nr. II/1620/15.09.2015, două posturi vacante de muncitor calificat IV-I (fochist) la Serviciul cazări și administrare locuințe, pozițiile 545-546 din statul de organizare al Direcţiei administrative (subordonată Direcției generale logistice). [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Anexe    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate selecție dosare - 10.03.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate proba scrisă - 11.04.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate interviu - 15.04.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate finale - 19.04.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 22.02.2016 ora 1535

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs, în vederea încadrării din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (Republicată), ale Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 şi ale Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, ale Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 291/2011, precum şi ale Dispoziției directorului general al Direcției generale resurse umane nr. II/1620/15.09.2015, patru posturi vacante de paznic la Serviciul hrănire, pozițiile 279-282 din statul de organizare al Direcţiei administrative (subordonată Direcției generale logistice). [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Anexe    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate selecție dosare - 10.03.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate proba scrisă - 25.03.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate interviu - 31.03.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate finale - 04.04.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 22.02.2016 ora 1525

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării pe perioadă nedeterminată, prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, următoarele posturi vacante de personal contractual din cadrul Direcţiei Administrative - Centrele de pregătire și refacere/recuperare a capacității de muncă ”Meridian” Mamaia, ”Diana” Saturn și ”Piersicul” Neptun, jud. Constanța: [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 22.02.2016 ora 1520

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării pe perioadă nedeterminată, prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, următoarele posturi vacante de personal contractual din cadrul Direcţiei Administrative - Centrele de pregătire și refacere/recuperare a capacității de muncă ”Meridian” Mamaia și ”Piersicul” Neptun, jud. Constanța: [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 19.02.2016 ora 0930

Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinului ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne şi Ordinului ministrului nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerului Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare şi Instrucţiunile nr. 1111 din 20.12.2005 privind activitatea de asistenţă juridică în M.A.I., funcţia de director general (consilier juridic) al Direcției Generale Juridice, prevăzută la poziţia 1 din statul de organizare al unității. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 19.02.2016 ora 0840

Spitalul de Urgență “Prof.dr.Dimitrie Gerota” București, subordonat Direcţiei Medicale a Ministerului Afacerilor Interne, organizează în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinelor m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, ale Dispoziției directorului general al Direcției Generale Management Resurse Umane nr. II/1620 din 15.09.2015 privind unele proceduri și formulare utilizate în activitatea de management resurse umane în unitățile Ministerului Afacerilor Interne, concurs pentru ocuparea postului vacant de director general adjunct economico-administrativ, prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., care îndeplinesc condiţiile legale.[...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 18.02.2016 ora 1810

Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare Ordinului ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne şi Ordinului ministrului nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerului Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare, postul de director I al Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, prevăzut la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Cerere de participare și declarație acceptare condiții    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Model CV    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 17.02.2016 ora 1335

Direcţia generală logistică a Ministerului Afacerilor Interne scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor / ofiţerilor de poliţie M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinelor ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I. şi nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, postul vacant de şef birou I la Biroul instalaţii din cadrul Grupului de proiectare. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 17.02.2016 ora 1255

Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinului ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne şi Ordinului ministrului nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerului Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de director general al Direcției Generale Management Operațional, prevăzută la poziţia 1 din statul de organizare al unității. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 16.02.2016 ora 1545

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, pe perioadă nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, următoarele posturi vacante de personal contractual din cadrul Direcţiei Administrative - Centrele de pregătire și refacere/recuperare a capacității de muncă "Excelsior" Brașov și "Turist" Predeal, jud. Brașov: [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Anexe    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Erată - 18.02.2016   ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate selecție dosare - 04.03.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate probă scrisă - 22.03.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate interviu - 28.03.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate finale - 31.03.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 16.02.2016 ora 1540

Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, pe perioadă nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011, următoarele posturi vacante de personal contractual din cadrul Direcţiei Administrative - Centrele de pregătire și refacere/recuperare a capacității de muncă "Excelsior" Brașov și "Turist" Predeal, jud. Brașov:[...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Anexe    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate selecție dosare - 04.03.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tabel rezultate la proba practică - 23.03.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate interviu - 29.03.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate finale - 01.04.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 16.02.2016 ora 1515

Centrul Naţional SIS, organizează concurs, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinelor ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne şi nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerului Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare, cu recrutare din sursă internă din rândul agenţilor de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în vederea încadrării prin trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie, a unui post vacant de ofiţer de poliţie, prevăzut la poziţia 52 în statul de organizare al unităţii. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 16.02.2016 ora 1512

Centrul Naţional SIS, organizează concurs, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinelor ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne şi nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerului Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare, cu recrutare din sursă internă din rândul agenţilor de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în vederea încadrării prin trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie, a două posturi vacante de ofiţer de poliţie, prevăzute la poziţiile 4 şi 15 în statul de organizare al unităţii. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 16.02.2016 ora 1510

Centrul Naţional SIS, organizează concurs, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinelor ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne şi nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerului Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare, cu recrutare din sursă internă din rândul agenţilor de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în vederea încadrării prin trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie, a cinci posturi vacante de ofiţer de poliţie, prevăzute la poziţiile 25, 26, 28, 36 şi 38 în statul de organizare al unităţii. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 16.02.2016 ora 1507

Centrul Naţional SIS, organizează concurs, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinelor ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne şi nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerului Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare, cu recrutare din sursă internă din rândul agenţilor de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în vederea încadrării prin trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie, a unui post vacant de ofiţer de poliţie, prevăzut la poziţia 65 în statul de organizare al unităţii. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de -16.02.2016 ora 1505

Centrul Naţional SIS, organizează concurs, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinelor ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne şi nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerului Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare, cu recrutare din sursă internă din rândul agenţilor de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în vederea încadrării prin trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie, a unui post vacant de ofiţer de poliţie, prevăzut la poziţia 61 în statul de organizare al unităţii. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 15.02.2016 ora 1631

Direcţia Informare şi Relaţii Publice organizează concurs, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinelor ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne şi nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerului Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare, cu recrutare din sursă internă din rândul agenţilor de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în vederea încadrării prin trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie, a unui post vacant de ofiţer de poliţie din Direcţia Informare şi Relaţii Publice, prevăzut la Centrul de Monitorizare şi Analiză Mass-Media – Compartimentul Monitorizare Mass-Media, poziţia 24 din statul de organizare al unităţii. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Anexe    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Cerere înscriere    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Declarație    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 15.02.2016 ora 1621

Direcţia Informare şi Relaţii Publice organizează concurs, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinelor ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne şi nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerului Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare, cu recrutare din sursă internă din rândul agenţilor de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în vederea încadrării prin trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie, a unui post vacant de ofiţer de poliţie din Direcţia Informare şi Relaţii Publice, prevăzut la Centrul de Presă şi Politici de Comunicare – Compartimentul Informare Publică, poziţia 19 din statul de organizare al unităţii. - [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Anexe    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Cerere înscriere    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Declarație    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 15.02.2016 ora 1536

Direcţia Generală Logistică organizează, în conformitate cu prevederile art. 26 din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi ale art. 3 din anexa la O.m.a.i. nr. 105/2015 pentru aprobarea Procedurii de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare, examenul de promovare a personalului contractual în gradul imediat superior celui pe care îl deţine. Face obiectul examenului de promovare, în funcţia de funcționar, personalul contractual încadrat pe postul de funcționar debutant la Serviciul hrănire - Biroul evidență tehnic-operativă, poziţia 532 din statul de organizare al Direcției administrative subordonată Direcţiei generale logistice. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate probă scrisă - 01.03.2016    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 15.02.2016 ora 1452

Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinului ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne şi Ordinului ministrului nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerului Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare, postul de director general al Direcţiei Generale Management Resurse Umane, prevăzut la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii - [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 15.02.2016 ora 0945

Casa de Pensii Sectorială a M.A.I., organizează concurs, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinelor ministrului afacerilor interne nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I. şi nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, toate cu modificările şi completările ulterioare, cu recrutare din sursă internă [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 12.02.2016 ora 1134

Centrul de Psihosociologie al M.A.I., organizează concurs, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinelor ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I. şi nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, cu recrutare din sursă internă din rândul agenţilor de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în vederea încadrării prin trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie, a unui post vacant de ofiţer de poliţie, prevăzut la poziţia 35 în statul de organizare al unităţii - [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 11.02.2016 ora 0835

Spitalul de Urgență “Prof.dr.Dimitrie Gerota” București, subordonat Direcției Medicale, scoate la concurs, prin trecerea în corpul ofițerilor de poliție a agenților de poliție care îndeplinesc condițiile legale în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, O.m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerul Administraţiei şi Internelor, nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei polițiștilor și cadrelor militare din M.A.I., nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, ale Dispoziției directorului general al Direcției Generale Management Resurse Umane nr. II/1620 din 15.09.2015 privind unele proceduri și formulare utilizate în activitatea de management resurse umane în unitățile Ministerului Afacerilor Interne, postul vacant de ofiţer specialist I la Compartimentul Administrarea Patrimoniului Imobiliar. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 11.02.2016 ora 0830

Spitalul de Urgență “Prof.dr.Dimitrie Gerota” București, subordonat Direcției Medicale, scoate la concurs, prin trecerea în corpul ofițerilor de poliție a agenților de poliție care îndeplinesc condițiile legale în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, O.m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerul Administraţiei şi Internelor, nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei polițiștilor și cadrelor militare din M.A.I., nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, ale Dispoziției directorului general al Direcției Generale Management Resurse Umane nr. II/1620 din 15.09.2015 privind unele proceduri și formulare utilizate în activitatea de management resurse umane în unitățile Ministerului Afacerilor Interne, postul vacant de ofiţer specialist I din cadrul Biroului Achiziții. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 11.02.2016 ora 0825

Spitalul de Urgență “Prof.dr.Dimitrie Gerota” București, subordonat Direcţiei Medicale a Ministerului Afacerilor Interne, scoate la concurs, prin trecerea în corpul ofițerilor de poliție a agenților de poliție care îndeplinesc condițiile legale în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, O.m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerul Administraţiei şi Internelor, nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei polițiștilor și cadrelor militare din M.A.I., nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, ale Dispoziției directorului general al Direcției Generale Management Resurse Umane nr. II/1620 din 15.09.2015 privind unele proceduri și formulare utilizate în activitatea de management resurse umane în unitățile Ministerului Afacerilor Interne, postul vacant de ofiţer specialist I la Compartimentul Resurse Umane [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 11.02.2016 ora 0820

Spitalul de Urgență “Prof.dr.Dimitrie Gerota” București, subordonat Direcției Medicale, scoate la concurs, prin trecerea în corpul ofițerilor de poliție a agenților de poliție care îndeplinesc condițiile legale în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, O.m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerul Administraţiei şi Internelor, nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei polițiștilor și cadrelor militare din M.A.I., nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, ale Dispoziției directorului general al Direcției Generale Management Resurse Umane nr. II/1620 din 15.09.2015 privind unele proceduri și formulare utilizate în activitatea de management resurse umane în unitățile Ministerului Afacerilor Interne, postul vacant de ofiţer specialist I (economist) la Financiar – Contabilitate. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 10.02.2016 ora 1630

Direcţia Generală de Paşapoarte organizează concurs, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinelor ministrului afacerilor interne nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne şi nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare, cu recrutare din sursă internă, din rândul agenţilor de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în vederea încadrării prin trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie, a trei posturi vacante: ofiţer specialist I, ofiţer specialist II şi ofiţer principal I la Serviciul Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei – Compartimentul administrare baze de date din cadrul Direcţiei Generale de Paşapoarte. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Model cerere și declarație    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Notă    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 10.02.2016 ora 1625

Direcţia Generală de Paşapoarte organizează concurs, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinelor ministrului afacerilor interne nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne şi nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare, cu recrutare din sursă internă, din rândul agenţilor de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în vederea încadrării prin trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie, a două posturi vacante de ofiţer specialist I din cadrul Biroului Validare Date şi Asistenţă Tehnică Producţie din cadrul Direcţiei Generale de Paşapoarte. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Model cerere și declarație    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Notă    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 09.02.2016 ora 1110

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, O.m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile MAI, O.m.a.i. nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., O.m.a.i. nr. 600/2005 pentru aprobarea competenţelor de gestiune a resurselor umane ale ministrului administraţiei şi internelor secretarilor de stat, secretarului general şi şefilor/comandanţilor unităţilor M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare şi în baza aprobării conducerii ministerului pentru încadrarea unor posturi vacante de ofiţer de poliţie; Agenţia Naţională Antidrog, cu sediul în municipiul Bucureşti, Bulevardul Unirii, nr. 37, bloc A 4, parter, sector 3 Bucureşti, organizează concurs pentru ocuparea a şase posturi de ofiţer de poliţie vacante [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 09.02.2016 ora 1107

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, O.m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile MAI, O.m.a.i. nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, O.m.a.i. nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în M.A.I. şi în baza aprobării conducerii ministerului pentru încadrarea unor posturi vacante de ofiţer de poliţie; Agenţia Naţională Antidrog, cu sediul în municipiul Bucureşti, Bulevardul Unirii, nr. 37, bloc A 4, parter, sector 3 Bucureşti, organizează concurs pentru ocuparea a două posturi de ofiţer de poliţie vacante [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 08.02.2016 ora 1540

Direcţia Generală Logistică a Ministerului Afacerilor Interne scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor /ofiţerilor de poliţie M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, O.M.I.R.A. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.I.R.A. şi O.M.A.I. nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, un post vacant de şef birou I la Biroul mentenanţă utilaje, instalaţii şi agregate, poziţia 333 din statul de organizare al Direcţiei suport tehnic (subordonată Direcţiei Generale Logistică). [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 08.02.2016 ora 1400

Direcţia generală logistică a Ministerului Afacerilor Interne organizează concurs, pentru ocuparea unui post vacant de ofiţer de poliţie, în cadrul Serviciului reparaţii construcţii, poziţia 138 din statul de organizare al Direcţiei administrative, cu personal recrutat din sursă internă, prin trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie a agenţilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, O.M.I.R.A. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.I.R.A., O.M.A.I. nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I.. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Anexe    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 08.02.2016 ora 1155

Direcţia Generală Logistică a Ministerului Afacerilor Interne organizează, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, O.m.a.i. nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I. şi O.m.i.r.a. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane, toate cu modificările şi completările ulterioare, concurs cu recrutare din rândul agenţilor de poliţie încadraţi în structurile M.A.I. care îndeplinesc condiţiile legale de trecere în corpul ofiţerilor de poliţie, pentru ocuparea unui post vacant de ofiţer de poliţie la Serviciul echipament, prevăzut la poziţia 684 din statul de organizare al Direcţiei administrative (subordonată Direcţiei Generale Logistice). [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 05.02.2016 ora 1527

Serviciul Management Resurse Umane (subordonat Direcției Medicale), scoate la concurs, prin trecerea în corpul ofițerilor de poliție a agenților de poliție care îndeplinesc condițiile legale în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, O.m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerul Administraţiei şi Internelor, nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei polițiștilor și cadrelor militare din M.A.I., nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, ale Dispoziției directorului general al Direcției Generale Management Resurse Umane nr. II/1620 din 15.09.2015 privind unele proceduri și formulare utilizate în activitatea de management resurse umane în unitățile Ministerului Afacerilor Interne, postul vacant de ofiţer specialist principal I din Compartimentul Organizare al Serviciului Management Resurse Umane (subordonat Direcției Medicale).- [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 05.02.2016 ora 1517

Direcţia generală logistică a Ministerului Afacerilor Interne organizează concurs, pentru ocuparea unui post vacant de ofiţer de poliție, în cadrul Serviciului Asigurare Gestionare Echipamente Audio-Video și IT, poziţia 220 din statul de organizare al Direcției administrative, cu personal recrutat din sursă internă, prin trecerea în corpul ofiţerilor de poliție a agenţilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului, O.M.I.R.A. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.I.R.A., O.M.A.I. nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I.- [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 05.02.2016 ora 1504

Direcţia generală logistică a Ministerului Afacerilor Interne organizează, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, O.m.a.i. nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I. şi O.m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile MAI, toate cu modificările şi completările ulterioare, concurs cu recrutare din rândul agenţilor de poliţie încadraţi în structurile M.A.I. care îndeplinesc condiţiile legale de trecere în corpul ofiţerilor de poliţie, pentru ocuparea unui post vacant de ofiţer de poliţie, prevăzut la poziţia 2 din statul de organizare al Tipografiei, subordonată Direcţiei generale logistice.- [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Anexe    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Cerere înscriere    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Declarație    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 05.02.2016 ora 1313

Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu “Dr. Nicolae Kretzulescu” Bucureşti – subordonat Direcţiei Medicale a Ministerului Afacerilor Interne organizează concurs, pentru ocuparea postului vacant de ”ofiţer specialist I”, la Compartimentul Administrare Patrimoniu Imobiliar din cadrul Serviciului Logistic, cu personal recrutat din sursă internă, prin trecerea în corpul ofiţerilor a agenţilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului ministerului administraţiei şi internelor nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor, şi OMAI nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare.- [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 05.02.2016 ora 1250

Direcţia generală logistică a Ministerului Afacerilor Interne organizează, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, O.m.a.i. nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I. şi O.m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile MAI, toate cu modificările şi completările ulterioare, concurs cu recrutare din rândul agenţilor de poliţie încadraţi în structurile M.A.I. care îndeplinesc condiţiile legale de trecere în corpul ofiţerilor de poliţie, pentru ocuparea unui post vacant de ofiţer de poliţie la Serviciul măsurători cadastrale şi arhivă, prevăzut la poziţia 6 din statul de organizare al Grupului de proiectare, subordonat Direcţiei generale logistice.- [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Anexe    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Cerere înscriere    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Declarație    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 03.02.2016 ora 1555

Direcţia generală logistică a Ministerului Afacerilor Interne scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofițerilor /ofițerilor de poliție M.A.I., absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condițiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, O.M.I.R.A. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.I.R.A., O.M.A.I. nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei polițiștilor și cadrelor militare din M.A.I., toate cu modificările și completările ulterioare, un post vacant de șef serviciu I la Serviciul echipament, poziția 683 din statul de organizare al Direcției administrative. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Tematică şi bibliografie    ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 15.01.2016 ora 1630

În conformitate cu prevederile art. 26 din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătiti din fonduri publice și ale art. 3 din OMAI nr. 105 din 01.09.2015 pentru aprobarea Procedurii de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne, toate cu modificările și completările ulterioare, Direcția Schengen organizează în data de 01 februarie 2016 examenul de promovare a personalului contractual în treapta profesională imediat următoare celei pe care o deține. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Rezultate obţinute la proba scrisă - 05.02.2016   ( descarcă fişier în format "pdf" )


Publicat în data de - 07.01.2016 ora 1548

Direcția Medicală a Ministerului Afacerilor Interne organizează concurs, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinelor ministrului administraţiei şi internelor nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, ale Dispoziției directorului general al Direcției Generale Management Resurse Umane nr. II/1620 din 15.09.2015 privind unele proceduri și formulare utilizate în activitatea de management resurse umane în unitățile Ministerului Afacerilor Interne, pentru ocuparea posturilor vacante de șef centru medical județean I (și medic de unitate) la Centrele Medicale Județene Brașov, Buzău, Gorj și Iași, subordonate Direcţiei Medicale, prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliție din unitățile Ministerului Afacerilor Interne, care îndeplinesc condiţiile legale. [...]

Text anunţ integral    ( descarcă fişier în format "pdf" )